Mieli kėdainiečiai,

Vasario 16-oji – mūsų Tautos vienybės ir kovos dėl laisvės simbolis. Tądien Lietuva pakilo ir susitelkė prasmingam tikslui – kurti savo nepriklausomą valstybę.

Šiandien džiaugiamės gyvendami laisvoje šalyje, didžiuojamės išsaugota gyva kalba, turtinga istorija ir kultūriniu paveldu.

Branginkime sunkiai iškovotą laisvę ir ankstesnių kartų palikimą, puoselėkime valstybingumą, atlikime pilietines pareigas, dirbkime Valstybės labui.

Tegul visuomet Vasario 16-oji būna mūsų laisvės ir nacionalinio orumo šventė.

Kasdien kurkime savo šalį ir ją mylėkime!
Su Valstybės švente Jus visus!

Saulius Grinkevičius,
Kedainių rajono savivaldybės
tarybos narys