Kėdainių lopšelis-darželis „Pasaka“ jau turi tikrąjį vadovą. Juo, po beveik pusės metų, tapo buvusi direktorės pavaduotoja Regina Bičkienė.

Konkurso rezultatai įsiteisėjo. R. Bičkienė paskirta į Kėdainių lopšelio–darželio „Pasaka“ direktorės pareigas nuo 2021 m. rugpjūčio 9 d. 

Pakartotinas konkursas įvyko liepos 14 d. Šio konkurso prireikė, nes Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro kovo 5 d. įsakymu „Dėl konkurso Kėdainių lopšelio-darželio „Pasaka“ direktoriaus pareigoms užimti rezultatų panaikinimo“ buvo panaikintas šių metų vasario 4 d. įvykusio konkurso rezultatai.  

Kaip „Kėdainių mugė“ jau buvo rašiusi, Šių metų pradžioje konkursą lopšelio-darželio „Pasaka“ direktoriaus pareigoms eiti buvo laimėjusi jame dirbanti socialinė pedagogė Rasa Kvederienė. Tačiau buvusi ilgametė šios ikimokyklinės ugdymo įstaigos direktorė Audronė Rokienė apskundė konkurso rezultatus.

„Ministerija nustatė, kad organizuojant konkursą į Kėdainių lopšelio-darželio „Pasaka“ direktoriaus pareigas tvarka buvo pažeista, ir tai galėjo lemti konkurso rezultatus. Dėl to konkurso rezultatai buvo panaikinti. Paskelbus naują konkursą, galės dalyvauti ir pretendentai, jau dalyvavę konkurse, ir kiti asmenys, atitinkantys švietimo įstaigos vadovo kvalifikacinius reikalavimus“, – tuomet redakcijai rašė ŠMKC ministerijos atstovas.

Nuo kovo 1 d. buvusi direktorė A. Rokienė nebedirba lopšelyje-darželyje „Pasaka“. Iki šiol laikinai eiti direktoriaus pareigas buvo pavesta direktoriaus pavaduotojai ugdymui Reginai Bičkienei.

Panašios naujienos