Vasario 22-ąją, švenčiant Šv. Petro, apaštalo, Sosto šventę Kauno arkikatedroje, čia buvo įšventinti du nauji Kauno arkivyskupijos kunigai Marius Boreiša ir Martynas Povylaitis.


Kunigystės šventimai vyko gausiai susirinkusios bendruomenės akivaizdoje, kuri malda palydėjo įšventinamuosius, o vėliau savo džiaugsmą išreiškė arkikatedroje nuvilnijusiais plojimais. 

Prie altoriaus buvo bemaž 30 dvasininkų (ne tik Kauno arkivyskupijos), taip pat diakonų, seminaristų. Dalyvavo kitų konfesijų bendruomenių atstovų, šventinamųjų artimieji, draugai, parapijiečiai (diakonas Marius lig šiol tarnavo Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo parapijoje, o diakonas Martynas – Kėdainių Šv. Juozapo parapijoje).

Pasibaigus šventimų liturgijai, apvilkti kunigiškaisiais drabužiais ir pasveikinti brolišku pabučiavimu, kunigai Marius ir Martynas drauge su vyskupu aukojo savo pirmąsias Mišias.

Kun. M. Povylaitis ir toliau tarnaus Kėdainių Šv. Juozapo parapijoje.

Kauno arkivyskupijos inf.

Panašios naujienos