Kėdainių rajono savivaldybės administracija kartu su keturiais partneriais – Kėdainių pagalbos šeimai centru, VšĮ „Laiptai į viltį“, Tiskūnų bei Ažytėnų bendruomenių centrais – baigia įgyvendinti projektą „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Kėdainių rajono savivaldybėje“. Projekto įgyvendinimas truko 34 mėnesius, buvo vykdomos dvi veiklos.

Pirmoji projekto veikla – plėsti bendruomeninių vaikų globos namų tinklą Kėdainių rajono savivaldybėje. Buvo įsigyti ir suremontuoti trys keturių kambarių butai Kėdainių mieste, jiems įrengti buvo nupirkta po komplektą reikiamų baldų bei įrangos. Vienas šių butų pritaikytas neįgaliesiems. Butai skirti bendruomeninių vaikų globos namų veiklai vykdyti ir juose įsikūrė po 5 vaikus.

Vaikai gyvena kambariuose po du arba po vieną, jiems sukurta jauki namų aplinka. Iš viso trijuose projekto lėšomis įsigytuose butuose apgyvendinta 15 vaikų globos namų globotinių. Pasak Kėdainių pagalbos šeimai centro direktorės Sandros Sagatienės, vaikus perkėlus iš institucinių globos namų į bendruomeninę, šeimai artimą aplinką, pastebėta, kad pagerėjo jų psichoemocinė būklė, vaikai tapo ramesni, stabilesni, pagerėjo jų mokyklos lankomumo ir mokymosi rezultatai. Bendruomeniškas gyvenimas teigiamai paveikė vaikus ir sustiprino juos psichologiškai, pagerėjo jų savivertė, sustiprėjo socialiniai įgūdžiai, didėja savarankiškumo ir pasirengimo gyventi bendruomenėje gebėjimai.

Antrąja projekto veikla išplėstas vaikų dienos centrų tinklas Kėdainių rajono savivaldybėje. VšĮ „Laiptai į viltį“ vaikų dienos centras išplėtė savo vykdomą veiklą ir projekto lėšomis suremontuotose ir įrengtose patalpose paslaugas siūlo didesniam vaikų skaičiui, o Ažytėnų ir Tiskūnų bendruomenių centrai įkūrė naujus vaikų dienos centrus, kuriuose užimami šių bendruomenių bei aplinkinių gyvenviečių vaikai. Visuose trijuose vaikų dienos centruose atliktas remontas, įsigyta po komplektą veiklai vykdyti reikalingų baldų bei įrangos.

„Ažytėnuose įkūrus vaikų dienos centrą, vaikų laisvalaikis tapo visavertis, turiningas. Vaikai čia ne tik žaidžia, bet ir užimami veikla, skatinančia jų kūrybingumą, saviraišką. Vaikai gamina maistą, daro įvairius darbelius, piešia, ruošiasi šventėms ir jas švenčia, ugdomi socialiniai įgūdžiai, vaikai patys tvarkosi. Taip pat organizuojamos ekskursijos, dalyvaujama edukacijose. Vaikai ir tėvai labai patenkinti turėdami tokį centrą“, – džiaugiasi Ažytėnų bendruomenės vaikų dienos centro vadovė Ilona Jašmantienė.

Tiskūnų bendruomenės pirmininkė Vida Vansevičienė sako, kad Tiskūnų vaikų dienos centre teikiamos įvairios paslaugos: socialinės, gyvenimo įgūdžių ugdymo, laisvalaikio užimtumo, ankstyvosios prevencijos, ugdomi gebėjimai, skatinantys išvengti ar atsisakyti blogų įpročių, prireikus kartu konstruktyviai spendžiamos problemos. Organizuojant įvairius renginius įtraukiami ne tik vaikai, bet ir jų šeimos, vykdomos ekskursijos, įvairūs susitikimai, atliekami visuomenei naudingi darbai. Kartu švenčiamos įvairios šventės, organizuojama vaikų sportinė veikla, skatinamas sveiko, turiningo gyvenimo nuostatų ir įgūdžių ugdymas.

Vaikų dienos centro veikloje taip pat ugdomi asmens higienos įpročiai, vykdomi praktiniai užsiėmimai, centre vaikai gali paruošti pamokas, bendradarbiaujant su Maisto banku, teikiama parama maisto produktais.

Parengta pagal Kėdainių r. savivaldybės inf.

Panašios naujienos