Išėjo… Iš kur negrįžta niekas,
Palikęs svajones, godas, namus…
Visiems širdy gėla gili išlieka
Ir skausmas, kad daugiau jau jo nebus…

2020 m. gruodžio 20 d. užgeso dar viena ugnelė šioje žemėje – mirė ilgametis viešosios įstaigos Kėdainių ligoninės Traumatologijos skyriaus vedėjas, gydytojas ortopedas-traumatologas Romas Činčiukas.

1973 m. baigęs Papilės vidurinę mokyklą įstojo į Kauno medicinos institutą ir 1979 m. jį baigė, įgijęs medicinos gydytojo kvalifikaciją. Tų pačių metų rugpjūčio mėnesį pradėjo chirurgijos vienų metų trukmės internatūrą Kėdainių rajono centrinėje ligoninėje. Ją baigęs, 1980 m. liepos 1 d. pradėjo dirbti gydytoju traumatologu Kėdainių poliklinikoje, vėliau skyriuje, o 1989 m. sausio 2 d. tapo traumatologijos skyriaus vedėju. 1996 m. sujungus otorinolaringologijos ir traumatologijos skyrius, šiam skyriui vadovavo iki paskutinių savo gyvenimo dienų.

Per visą ilgą savo profesinio gyvenimo kelią gydytojas subūrė profesionalų gydytojų ir slaugytojų kolektyvą. Jam vadovaujant Traumatologijos skyrius tapo pavyzdžiu ir kokybės etalonu kitiems ligoninės skyriams. Romas Činčiukas skatino naujų diagnostinių technologijų ir gydymo metodų diegimą, palaikė kolegų profesinį tobulėjimą, nuolat gilino profesines žinias pats – buvo Mokytojas, pavyzdys visiems su juo dirbusiems. Kolegoms buvo patikimas vadovas, draugas, patarėjas, randantis gerą žodį kiekvienam.

Jis daug dirbo, neskaičiuodamas darbo valandų, nepaisydamas nuovargio, netausodamas savo sveikatos, neatsakydavo niekam, kas kreipėsi pagalbos, konsultacijos. Buvo kantrus ir be galo kuklus žmogus.

Kolegų atmintyje išliks kaip išskirtinė asmenybė – visada pasitempęs, labai tvirto žemaitiško charakterio, mūru stojantis už savo kolektyvą. Taip pat labai apsiskaitęs, mėgstantis poeziją, sieloje jautrus žmogus, rūpestingas tėvas.

Dabar jo nebebus… Mums, jo kolegoms, lieka nebylus įpareigojimas tęsti Vedėjo pradėtus darbus, išlaikyti jo įvestą darbo stilių ir aukštai iškeltą profesinių reikalavimų kartelę.

Liūdime kartu su žmona Sigita, sūnumis Domu ir Gintu, su visais jį mylėjusiais ir pažinojusiais.

Velionis bus pašarvotas Gedulo namų Baltojoje salėje. Lankymas 2020 m. gruodžio 22 d., urna išnešama 14 val., laidotuvės Kauno kapinėse.

Kėdainių ligoninės administracija

Panašios naujienos