Kėdainių daugiakultūris centras priėmė pačių įvairiausių tautų atstovus ir tapo iš tikrųjų daugiatautis. Čia vyko Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro organizuotas baigiamasis projekto „Kultūrų ratas“ renginys.

Į jį susirinko net 200 mokyk­linio amžiaus projekto dalyvių iš įvairių Lietuvos kampelių. Vaikai ir jaunuoliai įdomiai bei atraktyviai pristatė Lietuvoje gyvenančių tautų kultūrą, papročius, siūdinosi jų tautinius drabužius, gamino nacionalinius patiekalus. Renginyje buvo galima išvysti ir pačių tautinių mažumų atstovų pasirodymus – ugningi romų šokiai kėlė ant kojų visus susirinkusiuosius, o kitų tautybių atstovų pasakojimai apie savą šeimą ir joje puoselėjamas tradicijas vertė įtempti ausis ir atidžiai klausytis.

Pristatė devynias skirtingas tautines mažumas

„Edukacinis projektas „Kultūrų ratas“ skirtas daugiakultūrio Lietuvos paveldo skleidimui, tautinės savimonės ugdymui bei tolerancijos puoselėjimui, – trumpai jau antrus metus iš eilės vykstančio projekto esmę pristatė jo kuratorė, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro metodininkė Rasa Krakauskienė. – Šiais metais jame dalyvavo mokinių iš įvairių Lietuvos ugdymo įstaigų bei delegacija iš Kaliningrado srities. Projekto metu dalyviai domėjosi Lietuvoje gyvenančių tautinių mažumų – latvių, žydų, totorių, rusų, karaimų, lenkų, baltarusių, ukrainiečių, gruzinų kultūriniu palikimu, rinko medžiagą apie tautų papročius, tradicijas, patys gamino tautinius patiekalus, siuvo tautinius drabužius, dainavo, šoko, organizavo renginius, vyko į pažintines keliones, būrė bendruomenę tarpkultūrinėms veikloms, kūrė originalius, informatyvius pristatymus“.

Kėdainiuose, Daugiakultūriame centre vyko baigiamasis projekto renginys, kurio metu dalyviai pristatė surinktą medžiagą, nuveiktus darbus. Būtent mūsų miestas tam pasirinktas neatsitiktinai.
„Visų pirma, tai buvęs daugiakultūris miestas, tad labai atitinkantis mūsų projekto tematiką. Be to, labai patogu atvykti dalyviams iš visos Lietuvos, juk Kėdainiai yra pačiame Lietuvos centre“, – pasakojo projekto koordinatorė.

Projekto dėka išmoko kepti ir siūti

Tądien Daugiakultūrio centro erdvėse susirinkę dalyviai iš visos Lietuvos nekantriai laukė savų prisistatymų. Vieni tokių – iš Pociūnėlių pagrindinės mokyklos (Radviliškio raj.) atvykusi penktokų klasė su projektui vaikus ruošusia lietuvių kalbos mokytoja Roma Buivydiene.

„Pasirinkome pristatyti karaimų tautą. Kodėl būtent juos? Mums labai romantiškai skamba istorija apie tai, kaip Vytautas juos pasikvietė į Lietuvą, apgyvendino Trakuose. Po to karaimai persikėlė į Naujamiestį ir Upytę – šie miestai vos keliasdešimt kilometrų nutolę nuo mūsų Pociūnėlių. Specialiai šiam projektui penktokėliai, kartu su mokytojų pagalba, pasisiuvo tautinius karaimų drabužius. Taip pat kepėme ir kibinus. Vaikai prieš projektą nei siūti drabužių, nei kepti kibinų nemokėjo. Tačiau patys pasidarėme, kaip mokėjome, ir galutiniu rezultatu labai džiaugiamės. Žinoma, prasiplėtė ir pačių vaikų akiratis bei žinios apie šią tautinę mažumą, apie Vytautą, apie Trakus. Projekte dalyvauti buvo labai smagu“, – šypsojosi R. Buivydienė.

Panašios naujienos