Šių metų sausio ir vasario mėnesiais įvyko šūsnis konkursų Kėdainių rajono švietimų įstaigų direktorių pareigoms eiti.

Sausio 6 d. konkurso lopšelio-darželio „Varpelis“ direktoriaus pareigoms eiti atranką laimėjo vienintelė jame dalyvavusi pretendentė, buvusio vadovo pavaduotoja Jolita Miliškevičienė. Nuo vasario 1 d. ji paskirta eiti direktorės pareigas.

Vasario 2, 3 ir 4 dienomis įvyko 7 konkursai miesto ir rajono švietimo įstaigų vadovų pareigoms eiti. Kaip informavo rajono savivaldybė, atrankos laimėtojais tapo: Akademijos gimnazijos – Liudas Tauginas, Josvainių gimnazijos – Ramūnas Zigmantavičius, Kėdainių specialiosios mokyklos – Juozas Jančius, Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinės mokyklos – Lolita Klečkauskienė, Truskavos pagrindinės mokyklos – Rasa Lemkė, Kėdainių lopšelio-darželio „Aviliukas“ – Roma Mackevičienė.

Tik konkurse eiti direktoriaus pareigas Kėdainių lopšelyje-darželyje „Pasaka“ dalyvavo 2 pretendentai, atranką laimėjo Rasa Kvederienė.

Laimėtojai į pareigas bus skiriami savivaldybės mero potvarkiu penkerių metų kadencijai, gavus Specialiųjų tyrimų tarnybos pažymas, tikėtina, kad nuo kovo 1 dienos.

Pavasarį turėtų įvykti dar vienas Kėdainių rajono savivaldybės paskelbtas konkursas – Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus pareigoms eiti penkerių metų kadencijai. Atrankos data numatyta 2021 m. gegužės 6 d.


Penkerių metų kadencijos švietimo įstaigų vadovams, siekiant gerinti įstaigų veiklos kokybę ir efektyvumą, buvo įvestos 2017 metais. Ši praktika sulaukė nemažai kritikos, nes įvedus kadencijas vadovams įstaigų steigėjams pradėjo trūkti tinkamų kandidatų užimti šias pareigas. Pernai Seimas priėmė pataisas, kurios gerai įvertintiems švietimo įstaigų vadovams leido be konkurso eiti šias pareigas antrą kadenciją.

(Algimanto Barzdžiaus nuotrauka)