Šiemet valstybiniai brandos egzaminai, kuriuos laikys arti keturių šimtų – 383, Kėdainių rajono abiturientų, prasidės birželio 7 dieną, dviem savaitėmis anksčiau nei pernai. Pagrindinė egzaminų sesija baigsis liepos 2 dieną, taip anksčiau nei praėjusiais metais.

Tikisi, kas sugrįš

Kaip skelbia Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, šiemet, atsižvelgiant į mokytojų ir mokinių pasiūlymus, siekta egzaminus surengti anksčiau, tačiau pasirūpinant ir papildoma pagalba abiturientams.

„Viliuosi, kad dėl mūsų visų atsakingo požiūrio laikantis karantino apribojimų epidemiologinė situacija gerės. Tai netrukus leis abiturientams sugrįžti į mokyklas ir įprastu būdu ruoštis egzaminams, turint tam ir  papildomų pamokų“, – sakė Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė.

Konsultacijos ir užmokestis

Ministerijos prašymu Vyriausybė jau skyrė lėšų padėti likviduoti nuotolinio ugdymo metu atsiradusias spragas. Tikimasi, kad kuo didesnei daliai abiturientų bus sudarytos galimybės papildomoms konsultacijoms, kurios padės geriau pasirengti egzaminams.

Vyriausybė planuoja skirti papildomas lėšas mokytojams apmokėti už papildomą darbą. Mokyklų bus prašoma užtikrinti bent 20 papildomų valandų konsultacijoms. Konsultacijas pagal dalykus paskirstys pačios mokyklos.

Jeigu viskas vyks kaip suplanuota, šiemet mokytojai galės išeiti atostogų anksčiau nei praėjusiais metais.

15 minučių ilgiau

Egzaminų tvarkaraštis sudėliotas taip, kad svarbiausius egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros bei  matematikos – skirtų net dešimt kalendorinių dienų. Šis intervalas, atsižvelgiant į mokyklų vadovų pageidavimus, skirtas tam, kad mokyklos galėtų organizuoti konsultacijas tarp šių dviejų itin svarbių egzaminų.

Dar viena naujovė  – visų egzaminų laikas prailginamas 15 minučių.

Pagrindinei sesijai prasidėjus birželio 7 dieną, ji baigtųsi liepos 2 dieną, birželio mėnesiui būtų nukeltos ir užsienio kalbų (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) kalbėjimo dalys.

Iš viso brandos egzaminus Lietuvoje pasirinko laikyti 27 539 mokiniai, iš jų 383 Kėdainių rajone (2020 m. laikė 421 kėdainietis).

Truks mėnesį

Valstybiniai brandos egzaminai vyks tokia tvarka:

biologijos birželio 9 dieną,

informacinių technologijų birželio 11 d.,

užsienio kalbos (anglų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys birželio 14 d., geografija birželio 16 d.,

užsienio kalbos (prancūzų, vokiečių) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys birželio 17 d.,

matematika birželio 18 d.,

užsienio kalbos (anglų) kalbėjimo dalis birželio 21, 22, 23 d.,

užsienio kalbos (rusų) kalbėjimo dalis birželio 22, 23 d.,

užsienio kalbos (prancūzų, vokiečių) kalbėjimo dalis birželio 23 d.,

istorija birželio 25 d.,

chemija birželio 28 d.,

užsienio kalbos (rusų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys birželio 30 d.,

fizika liepos 2 d.

Pakartotinė brandos egzaminų sesija vyks nuo liepos 5 iki liepos 20 dienos.

Ką rinkosi mūsiškiai?

Birželio 7 d. pirmąjį egzaminą – mokyklinį ir valstybinį Lietuvių kalba ir literatūros Kėdainių rajone laikys  

„Šiais metais mūsų rajone aštuoniuose egzaminų centruose  abiturientai laikys tris mokyklinius brandos egzaminus: lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą – 168, menų – 16, technologijų – 133 abiturientai. Valstybinius brandos egzaminus: lietuvių kalbos ir literatūros laikys 223 abiturientai, užsienio kalbų: anglų – 251 ir rusų – 5, matematikos – 203, istorijos – 129,  biologijos – 71, fizikos ir informacinių technologijų – po 43, geografijos – 33 ir chemijos – 29“, – sakė Vilma Lukšienė, Kėdainių rajono savivaldybės Švietimo skyriaus vyr. specialistė. 

Aštuoni centrai

Šiemet rajone brandos egzaminus iš viso laikys 383 kandidatai, iš jų 319 Kėdainių savivaldybės mokyklų abiturientų ir 64  Kėdainių profesinio rengimo centro auklėtiniai.

Egzaminų centrai šiais metais bus: Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras, Kėdainių profesinio rengimo centras, Kėdainių „Ryto“ progimnazija, LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazija, Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazija, Kėdainių specialioji mokykla, Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija ir Kėdainių šviesioji gimnazija.

Šiemet bazinė mokykla – Šviesioji gimnazija.

Pernykštė statistika

2020 metais brandos egzaminų sesija dėl karantino prasidėjo birželio 22-ąją ir baigėsi liepos 21 dieną.

Pernai egzaminus laikė 421 krašto abiturientas, iš jų – 371 Kėdainių savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų ir 50 Kėdainių profesinio rengimo centro auklėtinių.

Visi abiturientai privalo laikyti lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą, todėl pernai 251 kandidatas pasirinko valstybinį gimtosios kalbos egzaminą, o 170 – mokyklinį.

Tarp populiaresnių egzaminų rajone – anglų kalbos, matematikos, istorijos ir biologijos. Anglų kalbos egzaminą laikė 280 abiturientas, matematikos – 221, istorijos – 125, biologijos – 102.

Tuo tarpu mažiau kandidatų rinkosi kitus egzaminus: geografijos – 23, chemijos – 32, fizikos – 39 ir informacinių technologijų – 45.

„Kėdainių mugės“ archyvo nuotr.