Dešimtyje Kėdainių rajono mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų atliktas
remontas, atnaujinti baldai ir būtinas inventorius.

Darbai padaryti Labūnavos pagrindinės mokyklos Pelėdnagių skyriuje „Dobiliukas“ ir Nociūnų skyriuje, VšĮ Alternatyviojo ugdymo centre „Laimingi vaikai“, lopšeliuose-darželiuose „Vyturėlis“, „Vaikystė“, „Varpelis“, „Žilvitis“, „Aviliukas“, Surviliškio V. Svirskio ir Truskavos pagrindinėse mokyklose.

Visuose kabinetuose pakeistas apšvietimas ir elektros instaliacija, atnaujintos sienų ir grindų dangos, sumontuoti santechnikos įrenginiai. Bendra remonto darbų sutarties kaina – 39 567 eurai.

Visuose atnaujintuose kabinetuose sumontuoti medicininiai ir biuro baldai (stalai, kėdės, kušetės, rakinamos dokumentų spintos, drabužių ir veiklos priemonių spintos) nupirktos širmos, stendai, brošiūrų stovai. Trylikoje sveikatos kabinetų nupirkti lazeriniai spausdintuvai. Iki projekto įgyvendinimo pabaigos visi sveikatos kabinetai bus aprūpinti metodinėmis sveikatos ugdymo ir mokymo priemonėmis.


Projektas „Kėdainių ir Anykščių rajonų savivaldybių mokyklų sveikatos kabinetų atnaujinimas“ finansuojamas pagal 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Programos „Sveikata“ priemonę „Ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų aprūpinimas metodinėmis priemonėmis“.

Projektui įgyvendinti panaudotos 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšos. Bendras projekto biudžetas – 295 258,72 Eur. Kėdainių rajono savivaldybės dalis projekte 17 proc. nuo projekto bendro biudžeto (viso 52 tūkst. eurų).

Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 14 visuomenės sveikatos specialistų teikia valstybės deleguotas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas 29 Kėdainių rajono mokyklose ar jų skyriuose.

Parengta pagal Kėdainių r. savivaldybės inf.