Kultūros ministras Simonas Kairys pasirašė įsakymą, kuris leidžia savivaldybėms pačioms priimti sprendimus dėl sovietinių okupantų karių palikimo. Tai pagreitins ir palengvins dar likusių sovietinių paminklų nukėlimo procesą. Kėdainiečiai ragina rajono vadovus tai padaryti.

Sieks užtikrinti deramą pagarbą

Kaip skelbia Kultūros ministerija, ministras pasirašė įsakymą, keičiantį kriterijus, kuriais remiantis sovietiniai paminklai kapinėse iki šiol buvo saugomi paveldą reglamentuojančių įstatymų. Atnaujintas Nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo, atrankos ir reikšmingumo lygmens nustatymo kriterijų aprašas atveria galimybes šiuos paminklus nukelti.

Svarbu pažymėti, kad savivaldos institucijos, priimdamos atitinkamus sprendimus, turi visų pirma siekti užtikrinti deramą pagarbą žuvusiems (mirusiems) ir jų palaidojimo vietoms bei garantuoti tinkamą šių vietų apsaugą.

Atnaujintame apraše nustatyta, kad sprendžiant dėl teisinės apsaugos reikalingumo nevertinami objektai, kurie yra nacistinės Vokietijos ar SSRS kariuomenės ar kitų šių valstybių specialiųjų tarnybų, vykdžiusių Lietuvos gyventojų represijas, veiklą ar jų narius propaguojančios skulptūros, atvaizdai, užrašai ar kiti simboliai. Ši nuostata netaikoma neveikiančiose kapinėse, palaikų laidojimo ar užkasimo vietose esantiems kapams ar antkapiams.

Okupantų monumentai nesuderinami su Lietuvos veidu

„Pakeistas kriterijų aprašas niekaip nepaveiks pačių kapaviečių ar jų antkapių – priešingai nei bando tvirtinti Lietuvai nedraugiškos jėgos, su mirusiaisiais nekovojame ir gerbiame jų amžinojo poilsio vietas, taip pat privalome paisyti ir Ženevos konvencijos įpareigojimų. Tačiau okupantų palikti monumentai, daug metų darkę mūsų miestų ir miestelių viešąsias erdves, nėra suderinami su šiuolaikinės Lietuvos veidu, – sako kultūros ministras S. Kairys. – Šiandien matome, kokius baisumus Kremliaus režimas vykdo už savo laisvę kovojančioje Ukrainoje. O juk paminklai, tebestovintys Lietuvoje, dažnu atveju skirti šlovinti taip pat besielgusiems okupantams.“

Kultūros ministro įsakymu pakeitus kriterijus, sovietiniai paminklai vietos bendruomenių ar savivaldos atstovų prašymu gali būti iš naujo svarstomi vertinimo tarybų ekspertų, paminklams panaikinama teisinė apsauga, taip sudarant galimybę juos nukelti.

Į Kultūros vertybių registrą įrašyta 160 Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietų Lietuvoje.

Šėtoje apipiltas dažais

Prieš porą savaičių, geltonos ir raudonos spalvos dažais buvo apipiltas kario paminklas Kėdainių rajono Šėtos miestelyje, skirtas Sovietų sąjungos karių, žuvusių Antrojo pasaulinio karo metais kautynėse su Vokietijos kariuomene, atminimui.

Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Panašus įvykis Šėtos miestelyje buvo ir 2020 metais, minint Gedulo ir vilties dieną – birželio 14-ąją. Paminklas tąsyk buvo apipiltas raudonos spalvos dažais.

Savivaldybės atsakymo negavo

Balandžio 12 d. į Kėdainių rajono savivaldybės merą, administraciją ir tarybos narius raštu kreipėsi Kėdainių konservatoriai, prašydami iš esmės peržiūrėti Kėdainių rajone esančius okupacinių režimų paliktus paminklus ir juos nukelti bei dar kartą grįžti prie visų rajono gyvenviečių gatvių pavadinimų inventorizacijos ir kai kurių pavadinimų pakeitimo.

Kėdainiuose vis dar yra V. Montvilos gatvė, o Mantviliškyje K. Macevičiaus gatvės pavadinimas, nepaisant asmens biografijos, nepakeistas iki šiol.

„Yra ir daugiau gatvių ir mieste, ir kitose rajono gyvenvietėse, pavadintų sovietų okupantams uoliai tarnavusių asmenų pavardėmis, dėl jų reikalinga rimta diskusija ir valia šį klausimą išspręsti kartą ir visiems laikams“, – rašoma kreipimesi į savivaldybę.

Kreipimosi dėl okupacinių režimų simbolių atsisakymo autoriai teigia, kad iš savivaldybės jokio atsakymo, jokios reakcijos nesulaukę.

Sovietinių karių skulptūrų turėtų nelikti

Šiandien Kėdainių rajono savivaldybės tinklapyje pasirodė informacija dėl Antrojo pasaulinio karo sovietų sąjungos karių palaidojimo vietose esančių paminklų.

„Dėl jų likimo gauti atsakymai iš Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinio skyriaus. Buvo kreiptasi leidimo nukelti Antrojo pasaulinio karo sovietų sąjungos karių palaidojimo vietose Šėtos miestelio bei Kėdainių miesto Klevų gatvės kapinėse esančias karių skulptūras.

Gautuose atsakymuose rašoma, kad karių skulptūros nėra Antrojo pasaulinio karo sovietų sąjungos karių palaidojimo vietos vertingoji savybė, todėl paliekama teisė patiems spręsti dėl jų nukėlimo. KPD Kauno teritorinio skyriaus nuomone, skulptūrų nukėlimas neprieštarauja paveldosaugos reikalavimams.

Tad skulptūros stovi paskutines dienas, dabar derinamos techninės detalės, kaip greičiau nukelti šias skulptūras.“ – rašoma Kėdainių r. savivaldybės informacijoje.

Ateinantį penktadienį įvyksiančio savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkėn įtrauktas klausimas dėl Vytauto Montvilos gatvės Kėdainių mieste pavadinimo pakeitimo.

Titulinėje nuotraukoje – paminklas Šėtoje. (Kėdainių r. savivaldybės nuotr.)