Praėjusių metų pabaigoje surengtai Kėdainių krašto kultūros premijos apdovanojimų ceremonijai, trukusiai apie 40 minučių, savivaldybės administracija išleido įspūdingą sumą. Nuotoliniu būdu transliuotas Kauno styginių kvarteto ir solistės Ritos Preikšaitės koncertas, renginio vedėjo aktoriaus Gintaro Mikalausko ir aptarnaujančio personalo paslaugos atsiėjo 3 568 Eurų.

Apie 40 minučių trukusi tiesioginė transliacija internetu vyko iš Kėdainių kultūros centro Vilainių skyriaus salės. Renginys susidėjo ir dviejų dalių – maždaug 20 minučių koncerto ir tiek pat laiko trukusių pretendenčių pristatymo bei sveikinimo kalbų.

„Negalime sau leisti…“

„Kėdainių mugė“ rajono savivaldybės vadovų paklausė ar pandemijos akivaizdoje ir griežto karantino sąlygomis nebuvo minties atsisakyti šio renginio, į kurį susirinks daugiau kaip dešimt žmonių iš kelių šalies miestų – Kauno, Klaipėdos, Kėdainių, galbūt surengti kuklesnę, ne tokią brangią vaizdo transliaciją.

„Tai yra vienas iš vertingiausių  mūsų savivaldybės apdovanojimų. Jo istorija yra labai subtili ir net drįstu pasakyti šventa, nes tuo metu prieš 30 metų dar vos skleidžiantis Sąjūdžiui mūsų visų numylėta daktarė šviesios atminties gydytoja savo asmenines lėšas padavė žmonėms į rankas, kad jie būtų panaudoti kilniam tikslui. Pasirinko kultūros žmones, kaip didžiausius šviesulius, kurie ir per visus 30 metų, ir iki šiol  yra mūsų gyvasties, dvasingumo palaikytojai ir  tolerancijos mokytojai. Per 30 metų šios premijos nesunaikino niekas,  jokios partijos, jokios ideologijos, jokie individai jos nekvestionavo tiesiog nusilenkdami prieš pačios idėjos ir privataus žmogaus gerumą bei kilnumą, atiduodami pagarbą tiems, kad juos pačius palaiko apsisprendimų ar ieškojimų kelyje.

Negalime leisti, kad pandemija įveiktų šią ceremoniją, kaip telkiančią ir brangiausią. Kaip vieną iš svarbiausių. Kas liks iš mūsų jei neliks tradicijos? Jei neliks pagarbos ? Jei neliks vilties?

Kultūros premijos  įteikimo ceremonija yra ne tik pati prasmingiausia, bet ir pati gražiausia, daugiausia tikrų klasikinių ir būtinų elementų išlaikiusi mūsų ceremonija. Iš šios ceremonijos kaip iš mūsų geriausios  mūsų bendruomenės ceremonijos buvo kurtos ir gana naujos Merų inauguracijų ceremonijos,“ – rašoma rajono savivaldybės mero patarėjos Jorūnės Liutkienės atsiųstame laiške.

Niekas neginčija Kėdainių krašto kultūros premijos tradicijos svarbos, tačiau gal iškilmes buvo galima nukelti vėlesniam laikui, pasibaigus karantinui? Juk taip daroma ir su valstybės masto renginiais. Štai Sausio 13-osios minėjimas perkeltas į rugpjūtį.

Svarstė ne dieną

Į klausimus kas prisiims atsakomybę, jeigu šis renginys, į kurį susirinks kelių rajonų gyventojai, taps COVID-19 židiniu ir ar nesvarstyta galimybė, tuos apie 3,5 tūkst. eurų, skirtų renginio išlaidoms, atiduoti rajono medikams, kad jie įsigytų būtiniausių priemonių arba galbūt sumą išleisti didesniam gyventojų testavimui?

Savivaldybės atstovė atsakė: „Svarstėme visas situacijas ne vieną dieną ir ne vieną susirinkimą.“

Sulaukė pranešimų

Likus keletui dienų iki gruodžio 22-osios, kai turėjo vykti apdovanojimų ceremonija, į „Kėdainių mugę“ kreipėsi pora kėdainiečių, kuriems rūpėjo ar karantino metu, kai šalyje uždrausti visi renginiai, gali vykti tokia ceremonija.

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovų atsiųstame laiške primenama, kad draudžiami visi viešose vietose, atvirose ir uždarose erdvėse organizuojami komerciniai ir nekomerciniai kultūros, pramogų, sporto renginiai, šventės, mugės, festivaliai ar kiti tam tikrą laiką trunkantys organizuoti žmonių susibūrimai viešoje vietoje iš anksto nustatytu laiku, išskyrus: aukšto meistriškumo sporto varžybas, kai jos vyksta be žiūrovų ir užtikrinami kiti valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo reikalavimai.

Tądien prieš renginį pareigūnai sulaukė kelių anoniminių pranešimų dėl būsimos transliacijos, todėl apsilankė Kėdainių kultūros centro Vilainių skyriaus salėje. Nuvykę į įvykio vietą pažeidimų policininkai nenustatė, tik papildomai organizatorius informavo laikytis visų Vyriausybės nurodymų.

Ministerijos atsakymas

Susidariusi situacija nedavė aiškaus atsakymo, todėl  „Kėdainių mugė“ kreipėsi į Kultūros ministeriją prašydama konkretaus atsakymo kokius renginius galima organizuoti, o kokių – ne.

Kultūros ministerija informavo, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime dėl karantino paskelbimo yra numatyta, kad Valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, valstybės ir savivaldybių valdomose įmonėse bei privačiame sektoriuje darbas organizuojamas ir klientai aptarnaujami nuotoliniu būdu, išskyrus atvejus, kai atitinkamas funkcijas (darbą) būtina atlikti darbo vietoje, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.  

„Taigi dirbti darbo vietoje galima, jeigu užtikrinamos operacijų vadovo nustatytos asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygos. Vykdyti veiklą nuotoliniu būdu, daryti renginių transliacijas laikantis rekomendacijų ir užtikrinant minėtas sąlygas nėra draudžiama“, – rašoma Kultūros ministerijos atsakyme. 

Panašios naujienos