Valstybinė darbo inspekcija per šių metų I pusmetį gavo 16 pranešimų apie įvykius darbe, dėl kurių darbuotojai mirė ir 71 pranešimą apie įvykius darbe, kurių metu buvo sunkiai pakenkta darbuotojų sveikatai. Eismo įvykiuose darbo metu žuvo 5, sužeisti 7 darbuotojai. Pagal minėtus pranešimus šiais metais jau ištirta 12 mirtinų ir 58 sunkūs nelaimingi atsitikimai darbe.

Pernai per pirmąjį pusmetį darbe žuvo 21 (6 iš jų avarijose), sužaloti 73 darbuotojai ( 4 iš jų eismo įvykiuose darbo metu).

Kaip rodo statistika, daugiausia mirtinų ir sunkių nelaimingų atsitikimų darbe įvyko transporto ir saugojimo, miškininkystės, statybos, žemės ūkio, vandens tiekimo ir nuotekų valymo bei apdirbamosios gamybos įmonėse.

Pavojingiausi yra darbai aukštyje, miško kirtimo, krovos, veikiančių darbo įrengimų aptarnavimo darbai. Darbuotojai žuvo ar buvo traumuoti ir dėl elektros srovės poveikio, nuvirtusių krovinių ar tinkamai neparengtų transporto priemonių.

Kalti ir darbdaviai, ir patys darbuotojai

Tiriant nelaimingų atsitikimų priežastis nustatyta, kad didžiąją dalį mirtinų ir sunkių nelaimingų atsitikimų darbe, įvykusių per I pusmetį, sąlygojo darbdavio neįgyvendinti darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai, nepakankama darbuotojų saugos ir sveikatos vidinė kontrolė, netinkamas darbų organizavimas. Beveik pusė (40 proc.) mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe įvyko, kai atlikdami darbus darbuotojai nesilaikė jiems privalomų vykdyti saugaus darbo instrukcijų ir taip rizikavo savo sveikata ar gyvybe.

Šių metų I pusmetį įvykių darbe metu žuvo 2 neblaivūs darbuotojai ir 1 neblaiviam darbuotojui buvo sunkiai pakenkta sveikatai.

Dar daugiau dėmesio saugumui

Valstybinė darbo inspekcija primena, kad darbdavys tiesiogiai atsakingas už jo darbo vietoje dirbančių darbininkų saugą ir sveikatą, tad privalo suteikti visas būtinas saugos priemones, instruktuoti darbuotojus kaip darbą atlikti saugiai. Darbuotojai taip pat turi atsakingai laikytis darbų saugos instrukcijų, nerizikuoti patys ir nekelti grėsmės aplinkiniams. Nei vieni, nei kiti negali toleruoti matomų pažeidimų. Apie juos galima pranešti darbo inspekcijai.

„Kėdainių mugės“ ir VDI inf.

VDI nuotr.

Panašios naujienos