Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų (Žolinės) atlaidai Kėdainių dekanato parapijose

Josvainių Visų Šventųjų bažnyčia – rugpjūčio 15 d., 12.30 val.;

Kėdainių Šv. Juozapo bažnyčia – rugpjūčio 15 d. Šv. Mišios aukojamos 8.00, 10.00 ir 12.00 val. Šv. Mišios su procesija aplink bažnyčią;

Lančiūnavos Šv. Kazimiero bažnyčia – rugpjūčio 15 d., 10 val.;

Pagirių Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia – rugpjūčio 15 d., 12 val.

Svarbiausios atlaidų taisyklės

Atlaidus laimėti gali kiekvienas pakrikštytas, neekskomunikuotas ir atlikęs įsakytus darbus, esantis be sunkios nuodėmės žmogus.

Kad tikintysis, kuriam teisė nedraudžia, galėtų laimėti atlaidus, jis turi turėti bendrą intenciją juos gauti ir nustatytu laiku bei sąlygomis atlikti įsakytus darbus.

Visuotinius atlaidus galima laimėti tik vieną kartą per dieną. Mirties valandą tikintysis gali laimėti ir kitus visuotinius atlaidus, nors tą dieną jau būtų vienerius visuotinius atlaidus laimėjęs.

Visuotiniams atlaidams laimėti reikia įvykdyti atlaidais pažymėtą darbą ir išpildyti tris sąlygas: atlikti išpažintį, priimti Šv. Komuniją ir pasimelsti popiežiaus intencija (pasimelsti popiežiaus intencija čia reikia suprasti ne maldą už popiežių, bet maldą ta intencija, kuria kiekvieną mėnesį meldžiasi Šventasis Tėvas).

Be to, reikia atsisakyti prisirišimo prie bet kurios, kad ir lengvos, nuodėmės. Jei tokio nusiteikimo trūktų arba būtų nepakankamai išpildomos minėtos sąlygos, pelnomi tik daliniai atlaidai.

Šios sąlygos gali būti išpildytos prieš ar po keleto dienų nuo įsakyto darbo įvykdymo. Tačiau priimti Šv. Komuniją ar pasimelsti popiežiaus intencija reikėtų tą pačią dieną, kada atliekamas darbas. Vieną kartą atlikus išpažintį, galima pelnyti daugiau kartų visuotinius atlaidus. Tačiau vieną kartą priėmus Šv. Komuniją ir pasimeldus popiežiaus intencija, gaunami tik vieneri visuotiniai atlaidai. Sąlygos pasimelsti popiežiaus intencija išpildomos, kartą sukalbėjus „Tėve mūsų“ ir „Sveika, Marija“. Tačiau leidžiama sukalbėti ir bet kurią kitą maldą pagal kiekvieno pamaldumą ir nusiteikimą.

Šaltinis ir nuotr.: krekenavosbazilika.lt

Panašios naujienos