Lygiai prieš metus – birželio pabaigoje, per Krakių miestelio šventę bei Šv. Petro ir Povilo atlai­dus, prie bažnyčios buvo nužudytas 35-­erių metų vyras, dviejų vaikų tėvas. O šių metų birželio 18 dieną Kauno apygardos teismas kaltinamajam paskelbė nuosprendį.

Metų senumo įvykiai

Praėjusių metų birželio pabaigoje Krakėse vyko tradicinė miestelio šventė, atlaidai, į kuriuos susirinko esami ir buvę krakiškiai. Šventiniuose renginiuose lankėsi ir du vyrai – 23-ejų Ž. Š. ir 35-erių N. S., kurie buvo kilę iš to paties Krakių miestelio. Tuo metu pirmasis gyveno Kaune, o antrasis – Kėdainiuose. Vienas kito jie nepažinojo. 2019 metų birželio 30-ąją iš pradžių jie abu atskirai linksminosi šventėje.

Buvo gerai, kol susipyko

Ž. Š. su draugu nusipirko vieno litro talpos degtinės butelį ir patraukė į populiarią jaunimo pasilinksminimo vietą, prie bažnyčios esantį skverelį. Čia Ž. Š. sutiko keletą savo draugų ir iki tol nepažįstamą N. S., kuris jau buvo gerokai išgėręs ir taip pat turėjo butelį degtinės.

Pradžioje visi draugiškai gėrė alkoholį, kol prasidėjo kivirčai.Ž. Š. pasakojo, kad pilant degtinę draugui, N. S. staiga ranka trenkė per įpiltą stikliuką, kuris nukrito ant žemės ir sudužo. Kol kompanija žodžiais ramino N. S., vienas iš kompanijos dviračiu nuvažiavo iki namų ir atvežė kitą stikliuką. Išgertuvės tęsėsi, tačiau aistros nerimo.

Smūgis buvo lemtingas

Bręstantis konfliktas pasiekė kulminaciją, kai N.S. visus ėmė plūsti necenzūriniais žodžiais ir įžeidinėti. Vyrai apsižodžiavo, stumdėsi, užgauliojo vienas kitą, puolė kumščiuotis. Ž. Š. tikino lemtingą smūgį N. S. sudavęs bandydamas apsiginti. Pasak jo, smūgis nebuvo stiprus, tačiau N.S. parkrito aukštielninkas ir galva atsitrenkė į asfaltą.

Medicininiais duomenimis nustatyta, kad N. S. mirties priežastis – sunki galvos smegenų trauma, kuri padaryta, labiausiai tikėtina, po smūgio į veidą nugriuvus ir pakaušiu atsitrenkus į kietą paviršių netrukus iki mirties.

Kokią bausmę skyrė

2020 m. birželio 18 d. Kauno apygardos teismas krakiškį Ž. Š. pripažino kaltu dėl nužudymo ir skyrė jam septynerių metų laisvės atėmimo bausmę, atliekant ją pataisos namuose.

Bausmės pradžia – nuo nuosprendžio paskelbimo dienos – šių metų birželio 18-osios. Į bausmės laiką taip pat įskaičiuotas sulaikymas ir kardomoji priemonė–suėmimas nuo 2019-ųjų birželio 30-osios iki 2020-ųjų birželio 18 dienos.

Trečias kartas

Tai – jau trečioji bausmė, skirta jaunam, vos į trečiąją dešimtį įžengusiam vyrui. Pirmą kartą Ž. Š., kai jam tebuvo 16 metų, prieš teismą stojo 2013-ųjų gruodžio 30 dieną. Tąkart už viešosios tvarkos pažeidimą Kėdainių rajono apylinkės teismas jam skyrė aštuonių mėnesių laisvės apribojimo bausmę. Labai greitai – jau 2014-ųjų vasario 12 dieną, Ž. Š. vėl buvo teisiamas už viešosios tvarkos pažeidimą. Šįkart Raseinių rajono apylinkės teismas jam skyrė dešimties mėnesių laisvės apribojimo bausmę. Pastaroji bausmė buvo sudėta su Kėdainių rajono apylinkės teismo paskirtąja, todėl galutinė laisvės apribojimo bausmė siekė 1 metus 6 mėnesius.

Nusikaltimo Krakėse metu Ž. Š. šią pusantrų metų bausmę jau buvo atlikęs, todėl ankstesnis teistumas buvo išnykęs.

Turės atlyginti žalą

Nustatyta, jog dėl nusikalstamų Ž. Š. veiksmų, N. S. motina ir jo nepilnamečiai vaikai patyrė dideles dvasines kančias, emocinius išgyvenimus, dėl ko iš esmės pasikeitė jų gyvenimo kokybė, nes jie neteko artimo žmogaus, vienintelio sūnaus, tėvo, su kuriuo palaikė artimus ryšius, todėl jie turi teisę į neturtinės žalos atlyginimą.

Š. m. birželio 18 d. Kauno apygardos teismas iš Ž. Š. nužudytojo motinai G. S. priteisė atlyginti turtinę ir neturtinę žalas, atitinkamai siekiančias 2 218 ir 15 tūkst. Eur, bei padengti advokato paslaugų išlaidas – 600 Eur. Nukentėjusioji nurodė, kad turtinę žalą sudaro sūnaus laidojimo išlaidos, iš kurių išskaičiuota 948 eurų dydžio laidojimo pašalpa.

Kadangi Ž. Š. yra kaltas dėl N. S. mirties, tai iš jo priteistinas mirusio dviejų nepilnamečių vaikų išlaikymas. Tėvo netekusiems dviem vaikams Ž. Š. privalės sumokėti po 12 tūkst. eurų. Taip pat kas mėnesį turės jiems mokėti po 85,56 eurų iki tol, kol abu vaikai sulauks pilnametystės.

Atsižvelgė į aplinkybes

Skiriant bausmę Ž. Š., teismas atsižvelgė į veikos pavojingumo visuomenei pobūdį ir laipsnį – nusikalstama veika priskirta labai sunkių nusikaltimų kategorijai, į jo asmenybę – laikomas neteistu, yra jauno amžiaus, iki sulaikymo dirbo, Kauno tardymo izoliatoriaus direktoriaus įsakymu skatintas, į tyčios formą – veika padaryta veikiant netiesiogine tyčia, į atsakomybę lengvinančias ir sunkinančią aplinkybes bei jų santykį, į veikos padarymo aplinkybes, bei pasekmes – jos neatstatomos, todėl jam už nusikalstamos veikos padarymą skirtina minimali sankcijoje numatyta terminuota laisvės atėmimo bausmė.

Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismu.

/Nuotr. iš https://welovelithuania.com/krakes-360/https:/; www.lietuva360.lt/

Panašios naujienos