Norint plėsti Kėdainių pašonėje, Pelėdnagių seniūnijoje esantį Zabieliškio regioninį sąvartyną, poveikio aplinkai vertinimas (PAV) – privalomas. Tokią atrankos išvadą dėl Zabieliškio sąvartyno plėtros priėmė Aplinkos apsaugos agentūra.

Išmintingas sprendimas

Kėdainių rajono meras Saulius Grinkevičius džiaugiasi, kad Zabieliškio sąvartynas galės būti plečiamas tik išsamiai aplinkosaugos specialistams įvertinus jo poveikį aplinkai.

„Labai džiaugiuosi tokiu Aplinkos apsaugos agentūros sprendimu. Žmonės turi būti tikri, ar sąvartyno plėtros projektas nedaro neigiamo poveikio Kėdainių krašto žmonėms, ir ypač, gyvenantiems arti sąvartyno – Medėkšių, Zabieliškio kaimuose. Manau, kad sprendimas atlikti poveikio aplinkai vertinimą yra teisingas, nes mes visi turime žinoti, koks tas poveikis bus. Kita vertus, aš visada buvau prieš šio sąvartyno, kaip regioninio, atsiradimą. Dar 2002-2003 metais kartu su keliais kitais rajono Tarybos nariais garsiai sakėme, kad tikrai nereikia regioninio sąvartyno Zabieliškyje. Deja, bet tuo metu mes nebuvome išgirsti. Na, o šiuo metu poveikio aplinkai vertinimas yra procedūra, kurią būtina atlikti“, – pabrėžė Kėdainių rajono meras Saulius Grinkevičius.

Tiesa, Zabieliškio sąvartyną administruojanti viešoji įstaiga „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras“ (Kauno RATC) turi teisę per 10 darbo dienų nuo atrankos išvados gavimo dienos pateikti Aplinkos apsaugos agentūrai prašymą minėtą išvadą  persvarstyti.

Tirs galimą poveikį aplinkai

Pasak Justinos Černienės, Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento direktorės, priimant išvadą buvo remtasi keliais motyvais. Išanalizavę Kauno RATC pateiktą informaciją, aplinkosaugos specialistai pripažino nesantys tikri, ar Zabieliškio sąvartyno plėtra nedarys reikšmingo poveikio aplinkai, dirvožemiui, paviršiniam ir požeminiam vandeniui, neturės reikšmingos įtakos oro taršai, nekels per didelio triukšmo.

Tad poveikio aplinkai vertinimo (PAV) metu bus atlikta detalesnė planuojamos ūkinės veiklos analizė.

„Galutinis PAV rezultatas yra sprendimas, ar veikla yra leistina, ar ne.  Jei planuojama veikla atitiks teisės aktų reikalavimus, ir jei sutars visos suinteresuotosios pusės, tuomet nebus pagrindo veiklos neleisti. O visas  PAV procesas įprastai trunka nuo 9 mėnesių iki vienerių metų“, – sakė J. Černienė.

Zabieliškio sąvartyno plėtra numatyta 17 ha žemės sklype, esančiame šalia jau veikiančio sąvartyno. Šis sklypas perduotas neatlygintinai naudotis 99 metams Kauno regiono atliekų tvarkymo centrui.

Žalia šviesa – prieš 15 metų

Kauno RATC vadovas K. Balčiūnas dar praėjusių metų pabaigoje yra pabrėžęs, kad šiuo metu Zabieliškio sąvartynas yra ant ribos, kai būtina kuo skubiau spręsti plėtros klausimus. Jo teigimu, jau kitų metų viduryje nebebus kur gabenti Kėdainių rajone susikaupiančių atliekų.

Kauno RATC ketina sąvartyno dugne drenažiniam sluoksniui anksčiau naudotą skaldą pakeisti į supresuotų padangų blokus. Atrankai pateiktoje informacijoje nurodoma, kad sąvartyne, jį praplėtus, bus šalinamos kietos nepavojingos atliekos ir inertinės atliekos, įskaitant turinčiąsias asbesto.

Įsteigti regioninį Zabieliškio sąvartyną dar prieš 15 metų leido tuometė Kėdainių rajono valdžia. Sąvartynas pradėtas eksploatuoti 2003 metais.