Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, bendradarbiaudamas su Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos (NVSPL) Kauno skyriumi, 2024 m. gegužės 21 d. atliko Kėdainių rajono maudyklų vandens tyrimus. Vandens tyrimai atlikti 16-oje maudymosi vietų. Visų vandens tyrimų rezultatai atitiko Lietuvos higienos normos reikalavimus.

Maudyklų vandens mikrobiologinė tarša vertinta pagal 2 mikrobiologinius parametrus: žarninių enterokokų skaičių ir žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičių. Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 92:2018 ,,Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ (aktuali redakcija nuo 2022 m. liepos 1 d.) reikalavimais, žarninių enterokokų skaičius turi būti ne daugiau kaip 100 kolonijas sudarančių vienetų 100 ml vandens, o žarninių lazdelių – ne daugiau kaip 1000/100 ml vandens.

Atlikti Ašarėnos (Pelėdnagių sen.), Keleriškių (Kėdainių m. sen.), Bartkūniškio (Kėdainių m. sen.), Angirių (Josvainių sen.), Akademijos (Dotnuvos sen., Akademijos mstl.), Gudžiūnų (Gudžiūnų sen.), Barupės (Pelėdnagių sen., Labūnavos k.), Linelių gatvės (Pelėdnagių sen., Labūnavos k.), Babėnų karjero (Kėdainių m. sen.), Dvariškių karjero (Truskavos sen.), Nevėžio upės ties Justinavos sodais (Kėdainių m. sen.), Dotnuvėlės užtvankos (Dotnuvos sen.), Aristavos tvenkinio (Vilainių sen.), Juodkiškių tvenkinio, Šušvės upės (Josvainių sen., Josvainių mstl.) ir Sangailių (Šėtos sen.) maudyklų vandens tyrimai.

Kėdainių rajono maudyklų smėlio kokybės tyrimų rezultatai bus pateikti artimiausiu metu.

Vykdant, Maudyklų monitoringo programą Kėdainių rajone, sekantys vandens tyrimai bus atlikti 2024 m. birželio 3 d.

Kėdainių VSB inf.