Praėjo vieneri metai, kaip praėjusių metų liepos 8 d., laimėjusi Kėdainių rajono savivaldybės organizuotą konkursą eiti VšĮ Kėdainių PSPC direktoriaus pareigas ir Kėdainių rajono savivaldybės mero potvarkiu šiai įstaigai vadovauti buvo paskirta Joana Kleivienė.

Vieneri metai – 365 dienos ir 251 darbo diena buvo kupina įvairių iššūkių, priimtinų ir nepriimtinų sprendimų priėmimo, džiaugsmingų dienų, valandų ir minučių. Sveikinant direktorę, viso kolektyvo vardu linkėta didelių planų, nedūžtančių vilčių, džiaugsmingų minučių ir didžiulio kolektyvo palaikymo.

Kėdainių PSPC direktorės Joanos Kleivienės mintys apie apsisprendimą vadovauti įstaigai, per metus įvykusius pokyčius bei darbus, kriterijus, kuriais vadovaujasi savo darbe, savo, kaip vadovo stiprybes bei silpnybes bei kokią žinią šiandien ji siunčia savo kolegoms bei pacientams.

Koks buvo didžiausias postūmis, privertęs ryžtis vadovauti įstaigai?

Kadangi šioje įstaigoje dirbau šeimos gydytoja daugiau nei 10 metų, mačiau įstaigos silpnąsias ir stipriąsias puses, bet nežinojau ir net nesitikėjau, kad įstaiga yra tokioje, švelniai tariant keblioje finansinėje ir organizacinėje situacijoje.

Atlikusi situacijos analizę, garsiai daviau pažadą sau ir PSPC bendruomenei, kad jeigu per metus mums visiems nepavyks ,,išjudinti” įstaigos iš tos gilios duobės, šį sunkų darbą teks tiesiog perleisti. Nuo pirmųjų dienų sakiau, kad šios pareigos man ne karūna, o didelė atsakomybė prieš didelę pirminės sveikatos priežiūros bendruomenę.

Kaip jaučiatės prabėgus metams?

Sulaukusi kolegų sveikinimų metinių proga, net pati nustebau, kad jau praėjo metai. Iš tiesų, metai prabėgo beprotišku greičiu. Tie metai buvo tikrai labai įtempti, labai darbingi, nelengvi tiek fiziškai, tiek psichologiškai. Juk visi esame žmonės, o ir sprendimus teko priimti tikrai ne visiems patinkančius, bet atlaikėme visi, nesileidome į emocijas, purvo drabstymus, nes supratome, kad privalome to imtis čia ir dabar, norint sulaukti geresnio rytojaus mums visiems. Noriu pasidžiaugti, kad PSPC bendruomenė mane, kaip direktorę, priėmė labai šiltai ir kasdien dirbo surėmę pečius. Apie visus planuojamus ir vykstančius pokyčius darbuotojus informuoju, tariuosi, klausiu nuomonės, o joms išsiskyrus, diskutuojame ir randame bendrą sprendimą.Klystame visi, bet klaidas pripažįstame, atsiprašome, pasitaisome ir dirbame toliau bendro tiklo vardant. Kiekvienam iš PSPC darbuotojų esu dėkinga už geranoriškumą, darbštumą ir bendro tikslo suvokimą, bei jų siekimą.

Manau, kad darbuotojams vadovo sprendimus suprasti lengviau, kai jie žino realią situaciją įstaigoje, kas vyksta joje, su kokiais sunkumais susiduriame ir pan.

Kokius uždavinius pirmiausia sau kėlėte?

O Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centro tikslas, vizija ir misija yra teikti kokybiškas, prieinamas, savalaikes paslaugas pacientams. Stiprinti gyventojų sveikatą, vykdyti ligų prevenciją, siekiant sumažinti sergamumą ir mirtingumą, teikti prieinamas ir tinkamas, įstaigos licencijoje nurodytas sveikatos priežiūros paslaugas.

Mano uždavinys – šią įstaigą paversti jaukesne ir priimtinesne pacientams bei, žinoma, sukurti geresnes darbo sąlygas darbuotojams. Pertvarkos yra pradėtos orientuojantis į darbuotojų išsakytas, mintis, jų pastebėjimus bei pasiūlymus. Taip pat į pacientų poreikius ir lūkesčius. Tas mums ypatingai svarbu.

Kokius norėtumėte išskirti ženklius pokyčius, įvykusius per metus šioje įstaigoje?

Per pirmuosius metus buvo nudirbta gausybė darbų, daug jų nematomi plika akimi, tačiau tik juos atlikus galima buvo priimti kitus sprendimus, siekiant įstaigos infrastruktūros tobulinimo ir teikiamų paslaugų kokybės gerinimo:

 • Šeimos medicinos skyriuje, kad pacientams būtų patogiau, vienoje vietoje įrengti procedūriniai kabinetai;
 • įdiegta moderni eilių valdymo sistema, įrengtos aiškios rodyklės pacientams Šeimos medicinos ir Pediatrijos skyrių registratūrose. Paskirti darbuotojai pacientus apmokantys naudotis eilių valdymo terminalu ir suteikiantys visą reikiamą informaciją;
 • iš trečiojo aukšto prie registratūros perkelta kasa, kurioje už mokamas paslaugas galima atsiskaityti ir bankine kortele;
 • išplėsta Slaugos paslaugų namuose tarnyba, ji įsikūrė patogesnėse darbo vietose. Šiuo metu tarnyboje dirba 11 darbuotojų. 2021 m. dirbo 3 darbuotojai;
 • paslaugos pradėtos aktyviai teikti kaimiškosiose teritorijose, ten vykstant Mobiliam medicinos punktui, taip priartinant asmens sveikatos priežiūros paslaugų gavimą;
 • per Išankstinės pacientų registracijos (IPR) portalą nevykstant į įstaigą, pacientas gali stebėti ir planuoti savo vizitus;
 • suteikta galimybė registruotis šeimos gydytojo komandos teikiamoms paslaugoms: bendrosios praktikos slaugytojų, vaikų ligų gydytojų, chirurgų, gydytoų akušerių ginekologų, odontologų, burnos higienistų, psichiatrų, psichologų, slaugytojo diabetologo, vairuotojų komisijai ir šeimos gydytojo komandos paslaugoms gauti ambulatorijose;
 • nuo 2022 m. lapkričio mėn. optimizuotas Ambulatorijų administracinis aparatas;
 • įstaiga tapo atviresnė visuomenei – reaguojame me į pacientų atsiliepimus, pastabas, pasiūlymus;
 • įstaigoje parengtos procedūros bei darbuotojams sudarytos galimybės ir sąlygos kreiptis dėl psichologinės pagalbos ir mobingo darbe prevencijai;
 • nuo 2022m. rugsėjo16 d. PSPC darbą pradėjo nešališkas vidaus medicinos auditorius;
 • naujai įsteigtas Skambučių centras, kai galime stebėti skambučių srautus bei jų atsiliepiamumą, mūsų registratorės turi galimybę perskambinti pacientams, kuriems paskambinus į Skambučių centrą- registratūrą, nebuvo galimybės atsiliepti dėl registratorių užimtumo;
 • per šiuos metus PSPC bendruomenę papildė 2 naujos šeimos gydytojos Centre, dar vienos kolegės nuo liepos mėnesio pabaigos laukiame Josvainių ambulatorijoje. Mūsų komandą papildė gydytoja odontologė iš Ukrainos, medicinos psichologė, bendrosios praktikos slaugytojos. Sulaukiame šeimos gydytojų rezidentų, kuo labai džiaugiamės;
 • racionaliau pasidalinus patalpomis su VšĮ Kėdainių ligonine, VšĮ Kėdainių PSPC administracija perkelta į III aukštą. Taip pacientams paprasčiau rasti reikiamos įstaigos administraciją. Patalpos dar remontuojamos, tačiau administracijos darbuotojai jau įsikuria patogesnėse darbo vietose ir laukia per 25-erius įstaigos gyvavimo metus neturėto personalo kambario, kuriame galės papietauti savo pertraukos metu;
 • pakeltas darbo užmokestis, darbuotojų motyvacija už gerus darbo rezultatus. Sumažinti įsiskolinimai tiekėjams daugiau nei per pus.

Kokiais kriterijais vadovaujatės savo darbe?

Gyvenime vadovaujuosi teisingumo ir atvirumo principu, tad ir įstaigos vadovo pareigose tas man svarbiausia. Labai gerbiu lojalius įstaigai, darbščius ir nesavanaudiškai į iškilusią problemą žiūrinčius darbuotojus. Vertinu darbuotojų nuomonę, man svarbūs jų pasiūlymai ir pastebėjimai.

Labai vertinu galimybę dirbti ir man mielą darbą – šeimos gydytojo darbą. Savo klinikinio darbo valandomis, su pacientais, aš pasikraunu vidinės stiprybės, dėkoju kiekvienam savo ištikimam pacientui, stengiuosi maksimaliai padėti, labai gerbiu kiekvieną.

Kokias jaučiate turinti stiprybes?

Dažnai užsiimu savianalize. Mano stiprybė – buvimas sveikatos sistemos dalimi, kolektyvo dalimi! Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centre dirba labai kompetentingi darbuotojai, labai jais visais ir jų atliekamu darbu pasitikiu. Esu įsitikinusi, kad savo srities profesionalams reikia tik parodyti kryptį, o jie puikiai susidoros su patikėta užduotimi. Ir nenusivyliau nei kartelį. Svarbiausia – netrukdyti dirbti.

O kokias silpnybes?

Silpnybė? Nemoku girtis, tačiau moku pagirti…

Bet turbūt geriausiai mano stiprybes ir silpnybes galėtų išskirti mano kolegos, kurie mato mane įvairiose situacijose.

Suėjus metams kai einate direktorės pareigas, kokią žinią ta proga norėtumėte perduoti savo kolegoms, kolektyvui?

Norėčiau priminti Motinos Teresės žodžius: ,,Jūs galite padaryti tai, ko negaliu aš. Aš galiu padaryti tai, ko negalite jūs. Drauge mes galime nuveikti didžius dalykus”. Aš tuo tikiu.

O ką pasakytumėte pacientams?

Mūsų įstaiga yra akredituota šeimos medicinos paslaugas teikianti įstaiga, kuo galime didžiuotis, nes tai yra labai svarbus įvertinimas kiekvienam iš mūsų, teikiant kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas. Siekiame tą įvertinimą išlaikyti, o paslaugų teikimą – pagerinti. Tikime, kad kolektyvą papildžius naujoms šeimos gydytojoms, tikslą – pagerinti paslaugų prieinamumą, pavyks pasiekti greičiau. Visas PSPC kolektyvas dirba dėl jūsų ir jums. Būkime visi geranoriški, kantrūs ir empatiški vieni kitiems. Būkime kartu!