Teismas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą neatleido rajono tarybos nario, dainininko, Kėdainių krašto kultūros premijos laureato Kęstučio Valionio. Už politinį kolegą ir bičiulį laidavo pats vicemeras Paulius Aukštikalnis.

Abu politikai yra visuomeninio judėjimo „Mūsų krašto sėkmei“ nariai, rajono taryboje priklauso valdančiajai daugumai. Tad laidavimas būtų reiškęs atleidimą nuo baudžiamosios atsakomybės, o kartu ir galimybę K. Valioniui išlikti rajono tarybos nariu.

Draugystė nepadėjo

Antradienį, sausio 26-ąją, Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmai priėmė nuosprendį laidavimo byloje.

Teismo dokumente rašoma, kad vicemeras P. Aukštikalnis jau trejetą metų artimai bičiuliaujasi su K. Valioniu, kuriam daro teigiamą įtaką, taip pat pasmerkė jo poelgį.

„K. Valionis gerbia jį kaip žmogų, jis jam yra pavyzdys ir jiedu žada daugiau bendrauti telefonu, nes kitaip bendrauti esant tokiai situacijai Lietuvoje šiuo metu yra sudėtinga. K. Valionis nurodė, kad jis pats yra savivaldybės tarybos narys, kaip ir vicemeras, todėl jie daug bendrauja ne tik kaip draugai, bet kaip ir kolegos. Pažada jo nepavesti, prašo atleisti jį nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą be užstato. Savo poelgį vertina labai blogai, labai gailisi, pergyvena. Nurodė, kad  alkoholiu nepiktnaudžiauja“, – rašoma teismo nuosprendyje.

Nutrauktas tyrimas

Nepaisant gražios draugystės Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmai priėmė nuosprendį netaikyti laidavimo.

Teismas motyvavo: „Teismas atsižvelgia į tai, kad kaltinamajam 2018-ųjų rugsėjo 24 dieną buvo nutrauktas ikiteisminis tyrimas už BK140 str. 1 d. (kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė žmogui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų, – red. past.) padarytą nusikalstamą veiką pagal BK 38 str. (atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės, kai kaltininkas ir nukentėjęs asmuo susitaiko, – red. past.).“

Toks asmuo, praėjus vienų metų terminui nuo atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės dienos, laikomas neteistu.

Baustas ne kartą

Taip pat paaiškėjo, kad K. Valionis yra padaręs keletą administracinių nusižengimų. Politikas administracine tvarka už Kelių eismo taisyklių pažeidimus buvo baustas septynis kartus. Jis viršijo greitį, nesumokėjo rinkliavų už transporto priemonės stovėjimą, taip pat vairavo transporto priemonę, kuri buvo neapdrausta privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu.

Tiesa, teismas konstatavo, kad šie pažeidimai nėra itin šiurkštūs. 

Padarė išvadą

Tad priimdamas nuosprendį dėl laidavimo teismas atsižvelgė, jog kaltinamasis yra linkęs sistemingai pažeisti įstatymus, o anksčiau jam skirtos administracinės nuobaudos buvo neefektyvios.

„Padarytų pažeidimų gausa rodo kaltinamojo polinkį nesilaikyti visuomenėje priimtų elgesio taisyklių ir įstatymo reikalavimų, daryti teisės pažeidimus. Teismas daro išvadą, kad kaltinamojo padaryta nusikalstama veika nebuvo atsitiktinio pobūdžio, todėl nėra pagrindo manyti, jog kaltinamasis laikysis įstatymų, nedarys naujų nusikalstamų veikų. Be to, kasacinio teismo jurisprudencijoje išaiškinta, kad net  ir esant visoms BK 40 str. (atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą) numatytoms sąlygoms, teismas neprivalo atleisti asmens nuo baudžiamosios atsakomybės ir negali apsiriboti tik formaliu laidavimo sąlygų nustatymu, t. y. turi būti atsižvelgiama ir į kitas svarbias bylos“, – konstatavo teismas.

Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmai priėjo galutinės išvados – nėra teisinio pagrindo taikyti kaltinamojo atleidimą nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą.

Kas gali laiduoti?

Pagal Baudžiamąjį kodeksą asmuo gali būti atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, jeigu jis pirmą kartą padarė nusikalstamą veiką ir visiškai pripažino savo kaltę, taip pat gailisi padaręs nusikalstamą veiką; bent iš dalies atlygino ar pašalino padarytą žalą arba įsipareigojo ją atlyginti, jeigu ji buvo padaryta; yra pagrindo manyti, kad jis visiškai atlygins ar pašalins padarytą žalą, laikysis įstatymų ir nedarys naujų nusikalstamų veikų.

Laiduotojas gali būti kaltininko tėvai, artimieji giminaičiai ir kiti teismo pasitikėjimo verti asmenys.

Sumažino bausmę

Teismas, dar kartą išnagrinėjęs K. Valionio atvejį, sausio 26-ąją jį pripažino kaltu padarius nusikaltimą, o gruodžio 21-ąją paskirtą bausmę sumažino vienu trečdaliu.

Politikui  vieneriems metams trims mėnesiams atimta teisė vairuoti transporto priemonę (sumažinta nuo 2 metų), taip pat skirta 1 700 Eur dydžio bauda (sumažinta nuo 1 900 Eur), kurią privalo sumokėti per 12 mėnesių nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos, taip pat konfiskuotas jam priklausantis automobilis.

Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui.

Panašios naujienos