Iki Velykų belikus vos savaitei katalikai sekmadienį rinksis į bažnyčias nešini verbomis ar kadagių šakelėmis, taip prisimindami prieš beveik 2 000 metų buvusius istorinius įvykius – Kristaus įžengimą į Jeruzalę ir po to sekusią nukryžiavimo kančią.

Visose Verbų sekmadienį aukojamose mišiose bus šventinamos tikinčiųjų atsineštos verbos. Po 12 val. mišių Kėdainių Šv. Juozapo parapijos bendruomenė eis iškilmingą procesiją aplink bažnyčią.

Kėdainių dekanato dekanas Norbertas Martinkus kviečia tikinčiuosius ne tik į Verbų sekmadienio mišias, bet ir į nenutrūkstamą adoraciją, kuri Šv. Juozapo bažnyčioje nuo sekmadienio ryto tęsis iki pirmadienio 8 val.

„Visą parą, išskyrus mišių laiką, išstatysime Švč. Sakramentą ir kviesime tikinčiuosius nenutrūkstamai adoracijai. Raginame iš anksto raštinėje užsirašyti Jums patogų laiką, kad visos paros valandos būtų užpildytos. Ypač reikėtų žmonių, galinčių adoruoti naktį.

Galima ateiti valandai ar dviem, kalbėti rožinį, Jūsų pasirinktas litanijas ar kitas maldas, kuriomis pagerbsite monstrancijoje esantį gyvąjį Jėzų.

Parapijiečiai jau pamažu registruojasi, labai tikimės, kad kėdainiečiai ateis adoruoti patys ir atsives vaikus. Galite prieiti prie kunigų, pasikalbėti“, – nenutrūkstamai adoracijai kviečia Šv. Juozapo parapijos klebonas N. Martinkus.

Kunigai važiuoja ir į namus, ir į ligonines

Dekanas primena, kad prieš Velykas kiekvienam tikinčiajam dera atlikti išpažintį ir priimti šv. Komuniją. Tai vienas iš pagrindinių Dievo įsakymų, kurio laikydamiesi apsivalome savo vidų ir pasiryžtame keistis į gerąją pusę. Atgaila leidžia susitaikyti su Dievu ir savo paties sąžine.

Jei dėl sveikatos ar senatvės negalite ateiti į bažnyčią, tereikia paskambinti į raštinę tel. 8 347 60 962, ir kuris nors iš parapijos kunigų atvyks į namus ar ligoninę išklausyti išpažinties. Galėsite priimti Švč. Sakramentą. Esant reikalui, kunigas galės suteikti ir Ligonio patepimo sakramentą. Jo nereikia bijoti.

„Kai kas vis dar mano, kad, jei atvežė kunigą į namus, tai žmogus jau miršta. Ne, reikia žvelgti plačiau. Šis sakramentas sustiprina žmogų, suteikia vilties pasveikti, atnaujina žmogaus santykį su Dievu. Į ligoninę mes taip pat važiuojame, tad, pasikalbėkite su savo artimaisiais, ir, jei jie norės, būtinai juos aplankysime. O jei kas baiminasi, kad reikės daug pinigų paaukoti, tai galiu pasakyti, kad mes ir be užmokesčio važiuojame. Svarbiausia, kad žmogus norėtų gyventi Aukščiausiojo malonėje“, – teigia Šv. Juozapo parapijos klebonas, kun. N. Martinkus.

Didysis Velykų Tridienis

18 val. Šv. Jurgio ir Šv. Juozapo bažnyčiose:

Didįjį ketvirtadienį – Kristaus paskutinės vakarienės mišios.

Didįjį penktadienį – Jėzaus kančios pamaldos. Bus renkamos aukos šventajai Žemei palaikyti. Galima gauti visuotinius atlaidus už Kryžiaus pagarbinimą.

Didijį šeštadienį – Velyknakčio mišios. Bus šventinama ugnis ir vanduo. Už krikšto pažadų atnaujinimą pelnomi atlaidai. Prašoma atsinešti krikšto žvakes.

Visas šias tris dienas Šv. Juozapo bažnyčioje nuo 8 iki 9 val. bus klausomasi išpažinčių ir teikiama šv. Komunija.

Didįjį penktadienį – Kryžiaus kelias miesto gatvėmis

Prieš daugiau nei 10-metį Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčios klebono A. Stanevičiaus inicia­tyva užgimusi tradicija Didįjį penktadienį atkartoti Kristaus nueitą kryžiaus kelią, maldininkų procesijai nešant kryžių Kėdainių miesto gatvėmis, bus tęsiama ir šiemet.

Balandžio 15 d., 16 val. miesto ir rajono gyventojai kviečiami rinktis prie Kėdainių rajono savivaldybės pastato, kur ir prasidės tradicinė procesija miesto gatvėmis. Meldžiantis ir giedant, Kryžius bus nešamas iki Šv. Jurgio bažnyčios, kur po to vyks Didžiojo penktadienio liturginės apeigos.

Tie, kurie negalės dalyvauti procesijoje, vėlai vakare galės per Lietuvos televiziją stebėti Kryžiaus kelio tiesioginę transliaciją iš Vatikano ir melstis drauge su popiežiumi Pranciškumi.


Verbų sekmadienio šv. Mišios bus aukojamos ir verbos šventinamos:
Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčioje – 10 ir 12 val.,
Kėdainių Šv. Juozapo bažnyčioje – 8, 10 ir 12 val.,
Paberžėje – 10.30 val.,
Surviliškyje – 12.00 val.,
Apytalaukyje ir Labūnavoje – 13.30 val.

Panašios naujienos