Antrus metus iš eilės Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro bendruomenė dalį vasaros atostogų leidžia stovyklaudama. Šiais metais „Vasaros svajonių stovyklai“ lėšų be rajono savivaldybės suteikė ir UAB „Daumantai LT“ direktorius Robertas Neimontas.

jaunimo-stovykla2Antrąją birželio savaitę „Vasaros svajonių stovykla“ atvėrė duris penkiolikai Jaunimo skyriaus mokinių. Stovyklos programa skirta paaugliams, gaunantiems socialinę paramą, turintiems socialinių problemų, gyvenantiems socialinės rizikos šeimose. „Vasaros svajonių stovyklos“ programa užtikrina, kad organizuojamas užimtumas ir veikla stovykloje maksimaliai tenkintų mokinių poreikius ir lūkesčius, tai pat stiprintų ir lavintų bendruosius socialinius įgūdžius. Pagrindinis stovyklos tikslas – organizuoti socialiai remtinų, gyvenančių socialinės rizikos šeimose mokinių prasmingą edukacinio ir pažintinio pobūdžio vasaros poilsį ir užimtumą, ugdyti mokinių psichologinį atsparumą neigiamiems reiškiniams. Stovykloje organizuojamas paaugliams prasmingas ir turiningas laisvalaikis, skatinamas noras pažinti ir gerbti savo gimtąjį kraštą įvairių edukacinių programų metu ir joms pasibaigus. Ugdomi bendravimo ir bendradarbiavimo, komandinio darbo, sprendimų priėmimo bei kiti socialiniai įgūdžiai. Formuojami mokinių pilietiškumo, savanorystės, sveikatos stiprinimo įgūdžiai, tolerancija, teigiamas savęs vertinimas.

jaunimo-stovykla1Nuoširdžiai dėkojame Kėdainių rajono savivaldybei ir UAB „Daumantai LT“ direktoriui Robertui Neimontui už suteiktą paramą organizuojant „Vasaros svajonių stovyklą“. Jūsų gera valia teikia vaikams daug džiaugsmo, ugdo pasitikėjimą šalia esančiais žmonėmis.

Vasaros svajonių stovyklos“ organizatoriai

Panašios naujienos