Šio mėnesio pradžioje tikintieji skuba į bažnyčias ne tik melstis, bet ir dėl jiems svarbių sakramentalijų.

Visose katalikų bažnyčiose pagal liturginį kalendorių vasario 2-ąją minimos Grabnyčios – Jėzaus paaukojimo Dievui šventė. Mišių metu kunigai pašventina žvakes, kurias tikintieji parsineša į namus ir, esant reikalui, uždega prie mirštančio žmogaus, taip pat per šermenis ar mirties metines.

Grabnyčia arba grauduline vadinamą žvakę senoliai uždegdavo savo namuose ir artinantis audrai arba perkūnijai, nes buvo tikima, kad tai apsaugos nuo galimos nelaimės.

Vasario 3-iąją maldomis pagerbiamas šv. Blažiejus. Bažnyčiose aukojamos šventosios mišios ir atliekama speciali liturginė apeiga, apsauganti nuo kaklo ir gerklės ligų. Sarkramentalija atliekama kiekvienam norinčiajam, paliečiant jo kaklą dviem sukryžiuotomis žvakėmis. Tokiu būdu prašoma šv. Blažiejaus užtarimo bei apsaugos. Ši tradicija siejama su vyskupo ir kankinio atliktu stebuklu, kuomet išgelbėjo berniuką, kuriam gerklėje buvo įstrigusi ašaka.

Vasario 5-ąją katalikai prisimena šventąją Agotą. Ši liepsnose sudeginta kankinė laikoma saugotoja nuo įvairių nelaimių: gaisro, vagysčių, ligų.

Bažnyčiose tądien šventinama duona ir vanduo. Iki šiol tikima, kad namuose padėjus šventintos duonos gabalėlį galima apsisaugoti nuo gaisro, o šventintas vanduo padeda užgesinti įsiplieskusias liepsnas. Yra ne vienas liudijimas, bylojantis apie šių priemonių galias.

Kai kas šv. Agotos duonelę nešiojasi piniginėje kaip apsaugą nuo vagysčių, o vairuotojai šią priemonę vežiojasi su savimi, norėdami išvengti eismo nelaimių.