Praėjusią savaitę Kėdainių rajono savivaldybės Etikos komisija išnagrinėjo kelių savivaldybės tarybos narių skundą dėl opozicijos lyderio Sauliaus Grinkevičiaus neva balsuojant posėdžio metu daryto spaudimo tarybos nariui Sauliui Sinickiui.

Komisija konstatavo, kad tarybos narys S. Grinkevičius nepažeidė Valstybės politikų elgesio kodekse, LR viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme, savivaldybės veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose ar kituose teisės aktuose nustatytų valstybės politikų elgesio principų ar reikalavimų.

Etikos komisija sprendimą priėmė pritarus Virginijai Baltraitienei, Algimantui Kižauskui, Mariui Kižauskui ir Jonui Talmantui. Sprendimui nepritarė Vilma Samaitienė su Indre Fiodorova.

Dėl savivaldybės administracijos neatsakingo poelgio aš patekau į dviprasmišką situaciją“, – Etikos komisijai paaiškino S. Grinkevičius. (R. Valionio nuotr.)

Dėl S. Grinkevičiaus ištartos frazės (dar praėjusių metų lapkričio mėn. 27 d. tarybos posėdžio metu) skundą Etikos komisijai buvo pateikęs vicemeras Paulius Aukštikalnis su dviem frakcijos kolegomis Alfredu Hofmanu ir Romualdu Gailiūnu, skundą taip pat pateikė tarybos narė Aušrelė Kaminskienė.

Dviprasmiška situacija

„Mano pasakyta frazė dėl siūlymo S. Sinickiui balsuoti prieš svarstomą sprendimo projektą tarybos narių neturėjo būti išgirsta dėl neįjungto mikrofono. Dėl savivaldybės administracijos neatsakingo poelgio (neišjungto mikrofono) aš patekau į dviprasmišką situaciją“, – Etikos komisijai paaiškino S. Grinkevičius.

Pačiai skundus kurpiančiai valdančiųjų frakcijos vadovei N. Naujokienei politiko etikos reikalavimų laikytis nepavyksta.

Kėdainių rajono savivaldybės tarybos nuotolinių posėdžių metu kiekvienas tarybos narys turi galimybę pasisakyti tik pirmininkaujančiam leidus ir įjungus mikrofoną. S. Grinkevičiaus frazė, kad „balsuoti reikia „Prieš“, nebūtų pasigirdusi eteryje, jei nuotolinį posėdį aptarnaujantis personalas būtų, kaip priklauso, išjungęs nepasisakančio tarybos nario mikrofoną.

Įtakos neturėjo

S. Grinkevičiaus kolegai ištarta frazė jo apsisprendimui balsuojant įtakos neturėjo. Tai Etikos komisijai patvirtino pats S. Sinickis.

„Kad man nebuvo padaryta jokia įtaka balsuojant, kad aš buvau suformavęs savo nuomonę dėl šio sprendimo projekto, kurią išreiškiau balsuodamas, matyti iš mano pasisakymo balsavimo metu, kuomet dar niekas nieko nebuvo pasakęs“, – S. Sinickis rašo paaiškinime Etikos komisijai.

Gynėsi teisme

Ir pačiam S. Sinickiui yra tekę gintis nuo valdančiųjų skundų etikos sargams. Neseniai dėl to galutinį tašką padėjo Vilniaus apygardos teismas, apgindamas kėdainiečio politiko reputaciją.

Apkaltinti S. Sinickį pažeidus politiko etiką dirbant rajono savivaldybės Etikos komisijoje bandė vėlgi valdančiųjų frakcijos savivaldybės taryboje atstovė – Nijolė Naujokienė.

Vilniaus apygardos teismas šių metų vasarį konstatavo, kad teigti, jog S. Sinickis praėjusių metų liepą Etikos komisijoje svarstydamas N. Naujokienės nusižengimą, padarė procedūrinį pažeidimą ir neva pažeidė atitinkamas įstatymo nuostatas, nebuvo jokio pagrindo.

Pažeidė įstatymą

Pačiai skundus kurpiančiai valdančiųjų frakcijos vadovei N. Naujokienei politiko etikos reikalavimų laikytis nepavyksta.

Prieš trejetą mėnesių Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pripažino, kad Kėdainių rajono savivaldybės tarybos narė N. Naujokienė pažeidė įstatymą.

VTEK praėjusių metų gruodį vienbalsiai nusprendė, kad Kėdainių rajono savivaldybės tarybos narė Nijolė Naujokienė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) draudimą dalyvauti svarstant ar priimant sprendimus arba kitaip juos paveikti ar bandyti paveikti, kai tai susiję su privačiais interesais (11 straipsnio 1 dalis).

VTEK nustatė, kad valstybės politikė N. Naujokienė savivaldybės tarybos posėdyje, svarstant siūlymą skirti jai artimą asmenį – žentą P. Aukštikalnį – savivaldybės Narkotikų kontrolės Komisijos (NKK) pirmininku, skatino kitą savivaldybės tarybos narę – I. Fiodorovą – balsuoti už minėtojo asmens kandidatūrą.

Nuotolinio posėdžio metu užfiksuotas pokalbio tarp N. Naujokienės ir kitos valstybės politikės I. Fiodorovos fragmentas rodo, kad buvo kreipiamasi tiesiogiai, įvardijant vardu, liepiamosios nuosakos forma „prabalsuok” ir patikinama, kad gali atsirasti neigiamų pasekmių ( „Nu žinok, tikrai vertinsiu neigiamai, kraštutinai.“).

VTEK tokį elgesį įvertino kaip N. Naujokienės siekį paveikti su jai artimu asmeniu, taigi ir su jos privačiais interesais, susijusį savivaldybės tarybos sprendimą.