Kėdainių rajono Josvainių seniūnijos Kunionių kaime, buvusiame mokyklos pastate, šiuo metu vyksta intensyvūs infrastruktūros modernizavimo darbai. Pastate, kuris tuščias stovėjo maždaug aštuonerius metus, steigiamas Vaikų socializacijos centras, pavaldus Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai (ŠMM).

Įstaigos, į kurią patenka sudėtingo elgesio vaikai, atidarymas planuojamas šių metų rugpjūčio 31 d. Kaip informavo ŠMM Komunikacijos skyrius, Centras steigiamas ir jo infrastruktūra modernizuojama vykdant projektą „Vaikų socializacijos centrų infrastruktūros modernizavimas“. „Projekte buvo numatyta atnaujinti  ir pritaikyti vaikų socializacijai patalpas, aprūpinti įranga, baldais, mokymo priemonėmis. Šiuolaikiška, vaikų poreikiams pritaikyta aplinka veikia pozityviai ir padeda pasiekti numatytų tikslų. Vaikų socializacijos centrui Kunionyse įkurti yra skirta daugiau nei 2 mln. eurų“, – rašoma ministerijos atsakyme.

Padės Kėdainių specialistai

Vaikų socializacijos centras bus skirtas mergaitėms nuo 14 iki 17 metų amžiaus. Tai yra valstybinė specializuota įstaiga, pavaldi Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai. Ji skirta sudėtingo elgesio vaikams, kuriems paskiriama vadinamoji vidutinės priežiūros priemonė. Vienu metu vaikų Kunionių socializacijos centre gyvens iki 24 mergaičių.

Ministerija čia planuoja įsteigti 40–50 darbo vietų, kurių dalį galės užimti vietos gyventojai.

„Kunionių kaimas pasirinktas dar 2016 metais. Kaimas tinkamas tokiam centrui steigti dėl to, kad savivaldybėje veikia Švietimo pagalbos tarnyba, kurioje dirba aukštos kvalifikacijos pedagoginės psichologinės pagalbos specialistai. Be to, Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centre yra Psichikos sveikatos skyrius, kuriame taip pat dirba kompetentingi specialistai, vaikų ir paauglių psichiatras, psichologas“, – pasirinkimą paaiškino ŠMM Komunikacijos skyrius.

Siekia perauklėti

Vaikų socializacijos centro paskirtis – taip pat, kaip ir bendrojo ugdymo mokykloje, ugdyti vaikus, prižiūrėti juos ir teikti švietimo pagalbą, socialines, sveikatos priežiūros paslaugas. Taip pat ir tas paslaugas, kurias konkrečiam vaikui rekomendavo savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba ar švietimo pagalbos tarnyba. Centre formuojami vaiko socialinių emocinių kompetencijų pagrindai, padėsiantys įtvirtinti socialiai priimtiną elgesį, didinti psichologinį atsparumą ydingam socialinės aplinkos poveikiui, padedantys susigrąžinti mokymosi motyvaciją. Bendradarbiaujant su vadinamuoju atvejo vadybininku, vaikui padedama sugrįžti atgal į šeimą ir į mokyklą.

Pasidomėjus, kokiais atvejais vaikai patenka į socializacijos centrą, ŠMM Komunikacijos skyriaus atsakyme paaiškinta: „Vidutinė priežiūros priemonė gali būti skiriama vaikui nuo 14 metų ir jis nukreipiamas į socializacijos centrą, jei jis padaro nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių turinčią veiką, tačiau šios veikos padarymo metu nėra  tokio amžiaus, nuo kurio galima baudžiamoji atsakomybė, ir kai vaiko elgesys kelia realų pavojų jo ar kitų žmonių gyvybei, sveikatai ar turtui. Taip pat į centrą gali būti nukreipiami vaikai tokiu atveju, jei minimalios priežiūros priemonių taikymo metu nebuvo pasiekta teigiamų elgesio pokyčių. 

Vaikas socializacijos centre gali praleisti iki vienų metų, bet ne ilgiau, iki  sukaks 18 metų.“

Prikelia antram gyvenimui

Pasak Josvainių seniūnijos seniūno Algimanto Sirvido, buvusios mokyklos pastatas Kunionių kaime pastaruoju metu keičiasi akyse, vyksta intensyvūs darbai. Gyventojai socializacijos centro kaimynystę vertinantys įvairiai, tačiau daugiausia – teigiamai.

Tai, kad nerimas nepagrįstas, gali paliudyti ir sėkmingas Surviliškio seniūnijoje, Kalnaberžės kaime, įsikūrusio priklausomybės ligų reabilitacijos centro ir šio kaimo bendruomenės bendravimo pavyzdys. „Geriau tegul kažkas būna, negu stovi griuvėsiai. Be to, tikimės ir naujų darbo vietų, kurias galės užimti vietos žmonės“, – sakė A. Sirvidas.

Švietimo ir mokslo ministerija pastaruosius keletą metų pertvarko vaikų socializacijos centrų sistemą. Anksčiau skelbta, kad Kauno ir Vilniaus socializacijos centrus planuojama uždaryti, o palikti Šiaulių, Kelmės ir Kėdainių rajonuose. Pastarieji du – dar steigimo etape.

Šiuo metu vyksta pastato infrastruktūros modernizavimo darbai. („Kėdainių mugės“ nuotr.)
 

Panašios naujienos