Pasitinkant 80-ąsias masinių trėmimų į Sibirą pradžios metines, Kėdainiuose surengtas prasmingas piešinių konkursas, atskleidęs, kiek daug mūsų krašte auga istorinę atmintį gerbiančių kūrybiškų vaikų bei jaunimo.

Domėjosi tremties istorija

Miesto ir rajono mokinių kūrybinių darbų konkursą ,,(Ne)ištremta Lietuva“, skirtą Gedulo ir vilties dienos 80 metų sukakčiai paminėti, organizavo Kėdainių dailės mokykla. Šio konkurso iniciatorė ir globėja – kėdainietė Seimo narė Jurgita Sejonienė.

Birželio 14-ąją Dailės mokyklos „Mini“ galerijoje atidaryta piešinių paroda bei apdovanoti konkurso laimėtojai, padėkota juos ugdantiems mokytojams.

Tremties tema sudomino aštuonias dešimtis vaikų ir jaunuolių. Daugiausia darbų – 56 – gauta 5–8 klasių grupėje. 17 kūrybinių darbų pateikė 1–4 klasių vaikai, 7 darbus – 9–12 klasių mokiniai. Renginio metu apdovanoti piešinių konkurso 1–3 vietų laimėtojai visose trijose amžiaus grupėse. Taip pat keturiems mokiniams įteiktos Dailės mokyklos nominacijos už kūrybiškumą ir temos atskleidimą.

Austėja Miglė Jackaitė, 5–8 klasių amžiaus grupėje užėmusi pirmąją vietą, papasakojo, kad dalyvaudama konkurse pradėjo labiau domėtis tremties istorija, ieškoti informacijos, klausinėti tėvų. „Piešinyje „Tremties darbas“ pavaizdavau tris moteris tremtines, kurios kerta medžius, dirba miško darbus. Tapiau guašu“, – sakė „Ryto progimnazijos“ septintos klasės mokinė.

Istorija – gyva

„Tai skaudi data, tačiau negalime jos neprisiminti. Netekome tūkstančių žmonių, tarp jų ir vaikų, jaunimo. Ši netektis yra visos Lietuvos tragedija. Kiekvienoje giminėje turime žmonių, kurie buvo išvežti į Sibirą, turime ten gimusių, užaugusių… Konkursas atskleidė, kad ši istorija gyva ir kad seneliai, tėvai perduoda prisiminimus savo vaikams, anūkams“, – sakė Kėdainių dailės mokyklos direktorė Vida Burbulienė, pateikdama iškalbingą pavyzdį. Šarūnė Sadzevičiūtė konkursui pateikė piešinį, kuriame pavaizdavo močiutės papasakotą istoriją, kaip ji į tremtį iškeliavo su „Singer“ siuvimo mašina, ją išsaugojo ir po daugelio metų parsivežė į Lietuvą. „Tai iš tikrųjų gyva istorija ir labai gražu, kad anūkė šią istoriją perteikė savaip piešinyje“, – kalbėjo V. Burbulienė.

Šarūnė Sadzevičiūtė konkursui pateikė piešinį, kuriame pavaizdavo močiutės papasakotą istoriją, kaip ji į tremtį iškeliavo su „Singer“ siuvimo mašina, ją išsaugojo ir po daugelio metų parsivežė į Lietuvą.

Sujaudino piešinių gausa ir jautrumas

Konkurso dalyvius ir laimėtojus pasveikinusi Seimo narė J. Sejonienė prisipažino, kad prieš mėnesį su kėdainiete Lina Šlamiene nusprendusios inicijuoti šį vaikų piešinių konkursą, nesitikėjo sulaukti tokios gausybės ir tokių išjaustų, graudžių, ašaras spaudžiančių darbų.

„Labai džiaugiuosi, kad mūsų vaikai domisi savo tautos istorija. Nėra nieko svarbiau tautai, valstybei išsaugoti savo atmintį, žinoti ne tik tas datas, kuriomis galime didžiuotis, bet ir tas, kurios yra labai skaudžios. XX a., kaip nei vienas kitas, labai skaudus ir dramatiškas Lietuvos valstybei. Masiniai trėmimai, okupacija, Nepriklausomybės kovos – daug teko patirti mūsų šaliai ir mūsų žmonėms… Į Sibirą ištremti keli šimtai tūkstančių žmonių: vaikų, senelių, suaugusiųjų. Taip pat tų žmonių, kurie yra kiekvienos tautos pasididžiavimas: kunigai, politikai, mokytojai, medikai – žmonės, kuriuos naikinti buvo svarbiausia, kad galėtum pavergti tautą ir ištrinti tautos atmintį. Iš jų kas ketvirtas negrįžo. Daugiau kaip 50 tūkstančių vaikų gimė ir vaikystę praleido Sibire. Režimas nepasigailėjo nieko. Labai džiaugiuosi, kad Kėdainiuose auga žmonės, kurie iš knygų ar iš savo giminaičių mokosi istorijos. Jūs tikrai turite pagarbą ir supratimą, kokį kelią teko nueiti lietuviams, kad būtume laisvi. Didžiuojuosi konkurso dalyviais, nes jūs kursite ateities Lietuvą“, – kalbėjo J. Sejonienė.

Kėdainių dailės mokyklos direktorė Vida Burbulienė (kairėje) ir Seimo narė, kėdainietė Jurgita Sejonienė džiaugėsi konkursui pateiktų darbų gausa ir jautrumu.

Kūrybiški vaikai ir mokytojai

TS-LKD Kėdainių skyriaus narė Lina Šlamienė taip pat neslėpė emocijų: „Matyt, išgyvenę tremčių skaistyklą, dabar esame laisvos Lietuvos rojuj. Man labai džiugu, kad turime šitiek kūrybingų vaikų ir juos palaikančių pedagogų. Jūs esate Lietuvos ateitis, ačiū jums.“

Taip pat padėkota vaikus ugdančioms mokytojoms Daliai Bružienei, Audronei Rudienei, Daivai Nurdinovai, Daivai Galvanauskienei, Aistei Kanapeckaitei-Čerenkovienei, Indrei Masiliūnienei, Ingai Čičinskei, Giedrei Nagreckienei, Žanetai Vasilei, Irinai Dimai, Eugenijai Eimontaitei-Jermolajevienei, Ginai Kaupienei.

„Vaikai daugiau dirbo savarankiškai, vis tik mokymas – nuotoliniu būdu. Džiaugiuosi, kad tarp progimnazijos mokinių daug laureatų, ačiū už konkursą ir įvertinimą“, – kalbėjo „Ryto“ progimnazijos dailės mokytoja metodininkė Audronė Rudienė.

Padėkota vaikus ugdančioms dailės mokytojoms.

Konkurso „(Ne)ištremta Lietuva“ laimėtojai:

1–4 klasės: I vieta – Juta Dirsytė „Palikti nežinomybėje“; II vieta – Urtė Glebavičiūtė „Žvarbios naktys Sibire“, Ditė Sinickaitė „Grįšim…“; III vieta – Eglutė Juodžbalytė „(Ne)ištremta Lietuva“, Gustė Cincadzė „Kančių metai“, Elzė Matyžiūtė „(Ne)ištremta Lietuva“ (Kėdainių dailės mokykla, mok. I. Čičinskė).

5–8 klasės: I vieta – Austėja Miglė Jackaitė „Tremties darbas“ (Kėdainių „Ryto“ progimnazija, mok. A. Rudienė); II vieta – Martynas Lipnius „Po darbo – prie laužo“ (Kėdainių dailės mokykla, mok. I. Dima), Dainara Asadulajeva „(Ne)ištremta Lietuva“ (LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazija, mok. Ž. Vasilė); III vieta – Augustė Pranarauskaitė „Sibiro platybėse“ (Kėdainių SJMC Neformalaus vaikų švietimo skyrius, mok. A. Kanapeckaitė-Čerenkovienė), Šarūnė Sadzevičiūtė „Siuvimo mašina“ (Kėdainių „Ryto“ progimnazija, mok. A. Rudienė), Saulė Palaitytė „Pakeliui į Sibirą“ (Kėdainių „Ryto“ progimnazija, mok. A. Rudienė).

9–12 klasės: I vieta – Eglė Stačiokaitė „(Ne)ištremta Lietuva“ (Kėdainių dailės mokykla, mok. Ž. Vasilė); II vieta – Amanda Klimaitė „Tremtis“ (Miegėnų pagr. mokykla, mok. D. Galvanauskienė), Aistė Marcinkevičiūtė „(Ne)ištremta Lietuva“ (Kėdainių dailės mokykla, mok. Ž. Vasilė); III vieta – Kamilė Galičinaitė „Bilietas anapilin“ (Dotnuvos pagr. mokykla, mok. D. Bružienė), Kamilė Blekaitė „Tremta, iškovota laisva Lietuva“ (Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija, mok. D. Nurdinova).

Kėdainių dailės mokyklos nominacija už kūrybiškumą ir temos atskleidimą: Tautvydui Jasinskui „Medžiai tylėjo, traukiniai judėjo…“ (Kėdainių „Ryto“ progimnazija, mok. A. Rudienė), Adomui Vaitiekūnui „Tautos ištvermė“ (Kėdainių „Ryto“ progimnazija, mok. A. Rudienė), Aili Gudačiauskaitei „Keliu į Sibirą“ (Kėdainių dailės mokykla, mok. G. Kauklienė), Rugilei Neicelytei „Tremtis į Sibirą“ (Kėdainių dailės mokykla, mok. G. Kauklienė).

Panašios naujienos