Kaip ir kiekvieną rudenį bažnyčiose vėl pradedami registruoti vaikai ir jaunuoliai, norintys priimti Pirmąją Komuniją arba Sutvirtinimo sakramentą. Pasiruošimas šiems sakramentams truks iki pavasario.

Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčioje pirmieji susitikimai vyks rugsėjo 25-ąją. Iki to laiko reikėtų užsiregistruoti. Pasirengimas vyks sekmadieniais, mokyklinių atostogų metu pamokėlės nevyks.

Sutvirtinimo sakramentui gali būti ruošiami vaikai nuo 15 metų, kurie jau yra priėmę Pirmąją Komuniją. Nusprendusieji priimti šį sakramentą, kviečiami rinktis bažnyčioje rugsėjo 25 d. 9.30 val. Dėl išsamesnės informacijos galima kreiptis į katechetę Genovaitę Matusevičienę tel. 8 612 82 399.

Vaikai, kurie gegužės mėnesį norėtų priimti Pirmąją Komuniją, bažnyčioje laukiami rugsėjo 25 d. 11.30 val. Į rūpimus klausimus atsakys katechetė Genė Sereikienė tel. 8 676 05 154.

Sakramentai brandina tikėjimą

Pasak dvasininkų, pasiruošimo sakramentams metu jaunimas gali atrasti tikėjimą ir jį dar labiau subrandinti. Krikščioniškos vertybės taps atrama einant per gyvenimą, susiduriant su įvairiais išbandymais ir sunkumais.

Ankstesniais metais Sutvirtinimo sakramentą priėmę jaunuoliai teigė, kad jie išmoko įsiklausyti į maldos žodžius ir juos labiau suprasti, malda tapo sąmoningesnė, pasidarė aiškiau, kaip reikia elgtis bažnyčioje, ne vienas teigia atradęs dvasinę ramybę.

„Mes dalyvaudavome įvairiuose renginiuose, konferencijose, piligriminiuose žygiuose, rekolekcijose, susipažinome su įdomiais žmonėmis“. „Nors Pirmajai Komunijai ruošiausi tik todėl, kad to norėjo močiutė, po tų kelių mėnesių viskas pasikeitė. Sutvirtinimo sakramentą jau priėmiau pati to norėdama“, – kalbėjo sakramentus priėmę jaunuoliai.

„Ieškai atsakymų į svarbiausius savo gyvenimo klausimus – ateik. Nori pažinti save, Dievą ir kitus – ateik. Tavęs laukia nauji draugai, įdomūs lektoriai, draugiška savanorių komanda bei kunigai, pasiruošę padrąsinti, patarti, išklausyti“, – rašoma Šv. Juozapo parapijos svetainėje.

Pasiruošimas Sutvirtinimo sakramentui šioje bažnyčioje prasidės spalio 2 d. 10 val. šv. mišiomis.

Registracija vyks iki spalio 2-osios Kėdainių Šv. Juozapo parapijos raštinėje (Radvilų g. 10). Reikia turėti gimimo liudijimą, Krikšto pažymą bei Pirmosios komunijos pažymą. Taip pat registruojami vaikai, norintys priimti Pirmąją Komuniją.

Daugiau informacijos gali suteikti ir tikybos mokytojos. Taip pat galima kreiptis tel. (8 347) 60 962 arba el. paštu kedainiujuozapas@gmail.com.

Miesto bažnyčiose sakramentams kasmet ruošiasi nuo keliolikos iki keliasdešimties vaikų. Pasiruošimas vyksta ir kaimiškosiose parapijose. Patariama kreiptis į savos parapijos kunigą.