Anapilin išėjo bendražygis, Kėdainių krašto šviesuolis Vitolis Laumakys.

Dėl Vitolio mirties reiškiame nuoširdžią užuojautą velionio šeimai ir artimiesiems.

Nepriklausomos Lietuvos Kėdainių rajono savivaldybės pirmojo šaukimo tarybos (1990 – 1995) nariai