Pažeidus elektros kabelius arba skirstomąjį dujotiekį, galima ne tik susižaloti, bet ir nutraukti energijos tiekimą daugeliui vartotojų. Atsižvelgiant į didėjantį pažeidimų skaičių bei jų metu padarytos žalos dydį, nuo 2022 m. pradžios sugriežtinta atsakomybė už skirstomojo tinklo pažeidimus – baudos padidėjo penkis kartus.

Pažeidimų išaugo penkis kartus

Jei savavališkai vykdant žemės kasimo ar kitus darbus, pvz. medžių pjovimas ar pan., pažeidžiamas elektros ar skirstomojo dujotiekio tinklas, taikoma bauda ir privaloma kompensuoti tinklo operatoriaus – bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ bei vartotojų patirtus nuostolius. Iki šių metų sankcijos, taikytos už energetikos objektų ir įrenginių apsaugos taisyklių pažeidimą, neatitiko tokiais pažeidimais padaromos žalos, administracinės atsakomybės dydis nepriklausydavo nuo sukeltų padarinių.

Bendrovės ESO duomenimis, per paskutinius penkerius metus pažeidimų elektros energetikos srityje išaugo penkis kartus, gamtinių dujų srityje – daugiau nei dešimteriopai. Didėjantis pažeidimų skaičius lėmė ir didesnę jų metu padarytą žalą. Didžiausios žalos, susijusios su elektros tinklų pažeidimais, dydis siekia apie 9 tūkst. eurų, gamtinių dujų sistemų pažeidimais – apie 18 tūkst. eurų.

Baudų dydžiai

Seimo pakeistas Administracinių nusižengimų kodekso 327 str. nustato atsakomybę už energijos ar energijos išteklių tiekimo sistemų ir jų įrenginių sugadinimą ir (arba) energetikos objektų ir įrenginių apsaugos norminių aktų pažeidimą, t. y., be kita ko – už elektros oro linijų, kabelių, dujotiekių pažeidimą – nukasimą, nutraukimą.

Fiziniai asmenys, pažeidę tinklus, tačiau nesukėlę energetikos objektų veikimo trikdžių ar įtakos nenutrūkstamam energijos tiekimui, yra baudžiami nuo 70 iki 150 eurų bauda, už pakartotinius pažeidimus – nuo 150 iki 300 eurų.
Administracinė atsakomybė už veiksmus, kurie sukėlė energetikos objektų ir (ar) įrenginių veikimo trikdžių ir turėjo įtakos saugiam, patikimam ar nenutrūkstamam energetikos objektų ir (ar) įrenginių veikimui, nustatyta nuo 150 iki 300 eurų už pirmą kartą padarytus pažeidimus. Už pakartotinius pažeidimus – nuo 300 iki 600 eurų.

Juridinių asmenų vadovams ir kitiems atsakingiems asmenims už padarytus administracinius nusižengimus taikomos baudos yra 4 kartus didesnės, nei fiziniams asmenims.

Administracinių nusižengimų kodekso pakeitimai įsigaliojo nuo šių metų pradžios.

„Kėdainių mugės“ ir ESO inf.