Vasario pradžioje visose katalikų bažnyčiose vyksta svarbios liturginės apeigos – mišių metu suteikiamos sakramentalijos. Per bažnyčios įsteigtus ženklus žmogui teikiamos dvasinės malonės ir pašventinamas jo gyvenimas.

Pagal liturginį kalendorių vasario 2-ąją minimos Grabnyčios – Kristaus paaukojimo Dievui iškilmė. Mišių metu kunigai pašventina žvakes, kurias tikintieji parsineša į namus ir, esant reikalui, uždega prie mirštančio žmogaus, taip pat per laidotuves ar mirties metines.

Vasario 3-iąją katalikai prisimena vyskupą ir kankinį šv. Blažiejų. Bažnyčiose aukojamos šventosios mišios ir atliekama speciali liturginė apeiga, apsauganti nuo kaklo ir gerklės ligų. Sarkramentalija atliekama kiekvienam norinčiajam, paliečiant jo kaklą dviem sukryžiuotomis žvakėmis bei prašant šv. Blažiejaus užtarimo bei apsaugos.

Vasario 5-ąją maldomis pagerbiama šventoji Agota – liepsnose sudeginta kankinė, kuri laikoma saugotoja nuo įvairių nelaimių: gaisro, vagysčių, ligų.

Bažnyčiose tądien šventinama duona ir vanduo. Iki šiol tikima, kad  namuose padėjus šventintos duonos gabalėlį galima apsisaugoti nuo gaisro, o šventintas vanduo padeda užgesinti įsiplieskusias liepsnas. Kai kas šv. Agotos duonelę nešiojasi piniginėje kaip apsaugą nuo vagysčių, o vairuotojai šią priemonę vežiojasi su savimi, norėdami išvengti eismo nelaimių.