Darbo grupė, nagrinėjanti situaciją dėl ūkinėje veikloje skleidžiamų kvapų koncentracijos mažinimo Kėdainių mieste ir rajone, susitiko aptarti turimos informacijos.

Darbo grupė, nagrinėjanti situaciją dėl ūkinėje veikloje skleidžiamų kvapų koncentracijos mažinimo Kėdainių mieste ir rajone, susitikusi aptarė galimybes mažinti nemalonius kvapus krašte.

Darbo grupė, nagrinėjanti situaciją dėl ūkinėje veikloje skleidžiamų kvapų koncentracijos mažinimo Kėdainių mieste ir rajone, susitikusi aptarė galimybes mažinti nemalonius kvapus krašte.

Grupės nariai aplankė visas įmones, kurių veiklos pasekmėje gali būti nemalonių kvapų: AB „Krekenavos mėsa“, UAB „Sistem“ Josvainių padalinio kiaulininkystės kompleksą, AB „Nordic Sugar Kėdainiai“, UAB „Kėdainių oda“, UAB „Kėdainių vandenys“ nuotekų valymo įrenginius, UAB „Skongalis“ Zabieliškio sąvartyną, AB „Lifosa“.
Pasak darbo grupės pirmininkės Onos Šulcienės, visos įmonės, išskyrus UAB „Sistem“ atstovus geranoriškai bendradarbiavo, pateikė reikiamą informaciją, sutiko su pastabomis ir išdėstė planus, kaip planuoja mažinti kvapus savo gamyboje: „Labai gaila, kad dėl kiaulių augintojų neūkiškumo kenčia josvainiečiai. Iš kiaulininkystės komplekso smarvė sklinda nuo skysto mėšlo rezervuarų bei srutomis laistant laukus. Manau, kad šios problemos nepaliksime ir bandysime rasti susitarimą, kaip spręsti problemas.“
Visus pastebėjimus išklausęs rajono meras Saulius Grinkevičius sakė, kad nemalonių kvapų problema nebus numesta. „Savivaldybė jau nupirko ir netrukus įrengs stacionarius kvapų matuoklius prie galimai didžiausių smarvės skleidėjų. Turėdami konkrečius faktus galėsime dar atviriau kalbėti su probleminių įmonių vadovais. Be to, mes esame įsitikinę, kad turi būti sugriežtinti reikalavimai kvapų kontrolėje. Dabar Lietuvoje didžiausia leidžiama kvapo koncentracijos ribinė vertė yra aštuoni vienetai, o Latvijoje ji gerokai mažesnė – tik penki vienetai. Mes pasiryžę nuolat rašyti Aplinkos bei Sveikatos apsaugos ministerijoms, kad jos peržiūrėtų teisinius aktus ir sumažintų leistinas kvapų normas“, – sakė rajono vadovas.

Panašios naujienos