Nuo gegužės mėnesio Valstybinė darbo inspekcija (VDI) pradėjo vykdyti ir savarankiškai dirbančių asmenų veiklos atitikimo darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams kontrolę.

Informuojama, kad asmenys, kurie verčiasi individualia veikla turėdami verslo liudijimą ar pagal individualios veiklos pažymą, individualių įmonių savininkai, mažųjų bendrijų nariai ir ūkinių bendrijų tikrieji nariai, organizuodami bei vykdydami darbus turi rūpintis savo saugumu bei laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimų.

Tuo tikslu inspekcija parengė Savarankiškai dirbančių asmenų patikrinimų statybvietėse kontrolinį klausimyną, kuris bus naudojamas atliekamų patikrinimų metu vertinant statybvietėse savarankiškai dirbančių asmenų saugos ir sveikatos būklės atitiktį esminiams teisės aktų reikalavimams.

„Kad vykdoma veikla būtų teisėta ir nekeltų realaus pavojaus saugai ir sveikatai, raginame savarankiškai statybvietėse dirbančius asmenis nelaukti Valstybinės darbo inspekcijos patikrinimų ir jau dabar naudoti šį klausimyną bei įsivertinti, ar atliekami darbai atitinka norminiuose teisės aktuose taikomus saugos reikalavimus, susijusius su darbais aukštyje, iškasose ar požeminėse uždarose erdvėse, darbo įrenginiams, apsirūpinimui asmeninėmis apsaugos priemonėmis ir kt. bei užkirsti kelią nelaimingiems atsitikimams darbo vietoje“, – ragina VDI Darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus vedėjas Saulius Balčiūnas.

Parengta pagal VDI inf.