Kūčios ir šv. Kalėdos yra religinė šventė, todėl nemažai krikščioniško tikėjimo žmonių tomis dienomis apsilanko bažnyčioje, norėdami dalyvauti ta proga aukojamose šventose mišiose.

Rajono dvasininkai informuoja, kad mišios Kėdainių rajono bažnyčiose bus aukojamos tokia tvarka:


Gruodžio 24 d. 18 val. Kūčių Šv. Mišios Kėdainių Šv. Juozapo bažnyčioje. 22 val. – Piemenėlių Šv. Mišios.
Gruodžio 25 d. – Viešpaties Gimimas – Kalėdos. Mišios aukojamos 8.00, 10.00 ir 12.00 val.
Gruodžio 26 d. – II-ąją Kalėdų dieną 8.00, 10.00 ir 12.00 val.
Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčioje gruodžio 24 d. 21 val. iškilmingas Betliejaus pašventinimas ir Kalėdų nakties šv. Mišios.
Gruodžio 25 d. 9 val. Kalėdų ryto šv. Mišios. Kitos mišios 11 val.
Krakių bažnyčioje – 24 d. 21 val., 25 d. 10 val., 26 d. 12 val.
Gudžiūnų bažnyčioje – 24 d. 22 val., 25 ir 26 d. 11 val.
Pajieslio bažnyčioje – 25 d. 8 val., 26 d. 9.30 val.
Josvainių bažnyčioje – 24 d. 22 val., 25d. 12.30 val., 26 d. 12.30 val.
Pernaravos bažnyčioje – 25 ir 26 d. 11.00 val.
Šaravų koplyčioje – 25 d. 9.30 val.
Pagirių bažnyčioje – 24 d. 22.00 val., 25 d. 10.00 val.
Šėtos bažnyčioje – 24 d. 20.30 val., 25 d. 12.00 val.
Lančiūnavos bažnyčioje – 25 d. 10.00 val.
Dotnuvos bažnyčioje – 24 d. 18 val., Bernelių šv. Mišios – 21 val., 25 ir 26 d. 10 val.
Paberžės bažnyčioje – 24 d. 18 val., 25 d. 8 val., 26 d. 10.30
Surviliškio bažnyčioje – 24 d. 20 val., 25 d. 10 val., 26 d. 12 val.
Apytalaukio bažnyčioje – 24 d. 21.30, 25 d. 12 val., 26 d. 13.30 val.
Labūnavos bažnyčioje – 24 d. 17 val., 25 ir 26 d. 13.30.