Praėjusius du antradienius Kėdainių miesto senamiestyje ir aplinkinėse teritorijose aidėjo sirenos kauksmas, lydimas ir žodinių pranešimų apie vykdomą civilinės saugos gyventojų perspėjimo sistemos techninį patikrinimą. Šie bandymai žymi šiuolaikinių elektroninių akustinių sirenų diegimo Kėdainių rajone tąsą.

Dauguma gyventojų tikrai žino, kad išgirdus sirenų kauksmą – civilinės saugos signalą „Dėmesio, visiems!“, reikia įsijungti radiją, televiziją ir išklausyti informaciją apie įvykį ir saugos rekomendacijas. Tačiau, atsitikus netikėtam staigiam ekstremaliam įvykiui, toks informacijos ir rekomendacijų perdavimas dažniausiai būtų pavėluotas dėl informacijos pateikimo transliuotojams ir jiems būtinų tam veiksmui atlikti laiko sąnaudų. Šią problemą kaip tik ir išsprendžia šios naujo tipo sirenos.

Rodikliai – vieni geriausių šalyje

Civilinė sauga yra valstybės deleguota savivaldybėms funkcija, finansuojama iš valstybės biudžeto. Dalis lėšų skiriama gyventojų perspėjimo sistemos techninei priežiūrai ir eksploatacijai, tačiau modernizavimui ir išplėtimui negaunama.

Pasak Stasio Okunevičiaus, savivaldybės vyr. specialistas civilinei ir priešgaisrinei saugai, nepaisant to, kad neskiriamas pakankamas finansavimas, Kėdainių rajono savivaldybės administracija eilę metų, skirdama lėšų ir išnaudodama turimas galimybes, nuosekliai vystė gyventojų perspėjimo sirenomis sistemą, įrengdama naujas elektros sirenas, didindama centralizuotai valdomų sirenų skaičių. Todėl šiuo metu jomis perspėjamų gyventojų skaičius sudaro apie 72 proc. Kėdainių rajono gyventojų ir 94 proc. miesto gyventojų. Šie rodikliai yra vieni geriausių šalyje.

Bendradarbiauja su AB „Lifosa“

2018 m. buvo ženkliai modernizuota gyventojų perspėjimo sirenomis sistema. Kėdainių rajono savivaldybės administracijai glaudžiai bendradarbiaujant su bendrove „Lifosa“ buvo įrengtos elektroninės akustinės sirenos Aristavos, Paobelio, Medėkšių, Beinaičių, Pašilių, Keleriškių gyvenvietėse. Įgyvendinant Europos Sąjungos finansuojamą projektą įrengtos dar dvi sirenos Kėdainių mieste, kurios pastaruoju metu ir buvo testuojamos. Jos skirtos Nevėžio potvynio grėsmės zonoje esantiems gyventojams perspėti. Vienos sirenos vidutinė kaina – 6 tūkst. eurų, į kainą įskaičiuojama ir valdymo aparatūra.

„Bendrų pastangų dėka, rajono gyventojų perspėjimo sirenomis sistemą sudaro 34 sirenos, iš kurių 10 yra elektroninės akustinės, 24 valdomos centralizuotai iš dviejų valdymo punktų“, – sakė S. Okunevičius.

Vyksta sklandžiai

Šiuo metu vyksta sistemos valdymo derinimas, programavimas. Pasak pašnekovo, sistemos diegimo darbai vyksta sklandžiai.

Pagrindinis elektroninių akustinių sirenų pranašumas prieš seno tipo elektros motorines sirenas – galimybė jomis perduoti iš anksto paruoštą arba tiesiai perduodamą pranešimą gyventojams apie įvykį ir rekomendacijas, kaip jie turi elgtis. Pirmoji tokio tipo sirena buvo sumontuota įmonėje AB „Lifosa“ prieš dešimt metų.

Kitas, planinis sirenų patikrinimas vyks balandžio mėnesį, trečią trečiadienį.

Panašios naujienos