Pirmadienį, spalio 12 dieną, Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmuose priimtas nutarimas dėl skundo administracinio nusižengimo byloje. Teismas padarė išvadą, kad byloje nėra surinkta vienareikšmiškų, objektyvių ir neginčytinų įrodymų, jog E. G. parašytas grasinančio ir įžeidžiančio turinio raštelis akivaizdžiai ir neabejotinai skirtas medžiotojų klubo nariams.

Teiseną nutraukė

Teismas panaikino Kėdainių rajono policijos komisariato nutarimą administracinio nusižengimo byloje ir administracinio nusižengimo teiseną E. G. atžvilgiu nutraukė.

Nutarime nurodyta, kad asmuo traukiamas administracinėn atsakomybėn tik tada, kai byloje esančių įrodymų pagrindu yra konstatuota jam inkriminuojamo administracinio nusižengimo sudėtis. „Administracine tvarka asmuo gali būti nubaustas tik nustačius jo veikoje visus įstatyme įtvirtintus konkretaus administracinio nusižengimo požymius,“ – teigiama teismo nutarime.

Rado maišelį

2020 m. vasario 4 d. prokuroras priėmė nutarimą nutraukti ikiteisminį tyrimą dalyje pagal nukentėjusiojo pareiškimą, jog jam 2019 m. gegužės 22 d. apie 21 val. 09 min., atvykus į Kauno medžiotojų klubo plotų vienetą Kėdainių rajone, pamatė klubui priklausantį nuverstą, sulaužytą medžiotojų bokštelį.

Šalia nuversto bokštelio, ant medžio šakos, rado pririštą plastikinį maišelį, kurio viduje buvo baltos spalvos lapelis su užrašu: „Neėdęs Kauno miesto …(necenzūrinis žodis)! Dar važinėsi po mano žemę, mindysi pasėlius, šaudysi stirnaites – nušausiu kaip pasiutusį šunį be įspėjimo ir sudeginsiu mašinoje“!

Grasinimas nužudyti?

Bokštelis buvo pastatytas ant ūkininko žemės sklypo. Šalia minėto ūkininko žemės yra ir kita ūkininkų žemė, kurie ją nuomoja E. G.

Po nuversto bokštelio, radus grasinančio pobūdžio raštelį, tapo aišku, kad jo turinys nukreiptas į medžiotojų klubą ir jo narius.

E. G. buvo pareikštas įtarimas dėl tyčinio svetimo turto sugadinimo ir dėl grasinimo nužudyti Kauno medžiotojų klubo pirmininką, kuris turėjo pakankamą pagrindą manyti, kad grasinimas gali būti įvykdytas. 

Administracinė atsakomybė

Tačiau, prokurorui nutarus, jog raštelio turinys nebuvo nukreiptas į kokį nors konkretų asmenį, pats raštelio surašymas negali būti laikomas realiu grasinimu gyvybei ar sveikatai, pavojingu. Todėl, prokuroro manymu, atitiko administracinio nusižengimo požymius.

Ikiteisminis tyrimas E. G. atžvilgiu dėl baudžiamosios atsakomybės buvo nutrauktas.

Šiuo prokuroro nutarimu E. G. taikyta administracinė atsakomybė, nutarimą pavedant vykdyti Kėdainių rajono policijos komisariatui.

Gavo baudą

2020 m. rugpjūčio 12 d. policijos nutarimu E. G. buvo nubaustas, jam paskirta 38 Eur dydžio bauda už tai, kad 2019 m. gegužės 22 d., 21 val. 09 min., ant medžio Kėdainių rajono savivaldybėje, prie nuversto medžiotojų bokštelio rastas jo surašytas ir paliktas grasinančio ir įžeidžiančio turinio raštelis, skirtas medžiotojų būrelio nariams.

Nutarime nurodyta, kad E. G. surašydamas ir palikdamas tokį raštelį, savavališkai gynė savo teisę į jo nuomojamo sklypo neliečiamumą, nesilaikydamas įstatymų numatytos tvarkos ir tokiais veiksmais padarė administracinį nusižengimą.

Nesutiko su sprendimu

Nesutikdamas su policijos nutarimu, E. G. pateikė teismui skundą, kuriuo prašė panaikinti policijos sprendimą kaip neteisėtą ir nepagrįstą, o administracinę teiseną jo atžvilgiu nutraukti. Nurodė, kad raštelis skirtas jam, o ne medžiotojams, kurio nė vieno nepažįsta, minėto raštelio nerašė ir nežino, kas tai padarė. Vyriškis galvoja, jog raštelis buvo parašytas, norint pakenkti medžiotojų būreliui. Medžiotojų bokštelį medžiotojams jis leido pasistatyti. Iki įvykio medžiotojų būrelio vadovo jis nepažinojo, jokių ryšių su minėtu medžiotojų būreliu neturi.

Išnagrinėjo skundą

Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmai, išnagrinėję asmens skundą, panaikino policijos nutarimą ir administracinio nusižengimo teiseną E. G. atžvilgiu nutraukė.

Teismas įvertino, jog policijos nutarime nėra nurodyta, kokias konkrečias įstatymo numatytą tvarką ir teisės normą, galimai palikdamas raštelį pažeidė E. G., taip pat nurodytos abstrakčios nusižengimo aplinkybės, klaidingai pateiktas administracinio nusižengimo padarymo laikas, neatitinkantis nurodomo pažeidime.

Raštelį parašė E. G.

Nors specialisto išvada patvirtino, kad  raštelį parašė E. G., tačiau, tai nebuvo pakankamas pagrindas jį pripažinti kaltu. Įvertinęs raštelio turinį, teismas sprendė, jog jis nėra akivaizdžiai ir neabejotinai skirtas medžiotojų klubo nariams, nes adresuojamas neįvardintam Kauno miesto asmeniui.

„Taip pat teismas atkreipia dėmesį, kad raštelis įvykio vietoje rastas plastikinio, prie medžio pririšto, maišelio viduje, kurio turinys iš pirmo žvilgsnio nematomas ir neprieinamas didelei grupei žmonių. Šį raštelį teoriškai rasti ir pastebėti galėjo bet kuris kitas pašalinis asmuo,“ – konstatavo teismas.

Vadovavosi prielaidomis

Teismo vertinimu, bylą nagrinėjęs policijos pareigūnas, vadovaujantis prielaidomis, tikimybėmis bei esant galimam numanymui, bet ne akivaizdiems ir neginčijamiems duomenims, padarė išvadą, kad raštelis skirtas būtent medžiotojų klubui,.

Nutarimas per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmus.

Vaiva Milkeraitienė, Teisėjo padėjėja (ryšiams su žiniasklaida ir visuomene) Kėdainių, Jonavos ir Kaišiadorių rūmuose

(Asociatyvi nuotr.)

Panašios naujienos