Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmuose baigta nagrinėti administracinio nusižengimo byla, kurioje asmuo buvo kaltintas karantino sąlygų pažeidimu. Teismas nutraukė asmens atžvilgiu pradėtą teiseną.


Asmeniui policijos pareigūnų surašytas administracinio nusižengimo protokolas už tai, kad jis 2020 m. balandžio 8 d., laikotarpiu nuo 23.07 val. iki 23.12 val. Kėdainiuose esančioje degalinėje, nesilaikė karantino reikalavimų ir karantino laikotarpiu buvo kartu su kitais asmenimis degalinėje buvo trijų asmenų grupėje, taip sukeldamas pavojų išplisti COVID-19 ligai ir tuo nesilaikė Nutarimo „Dėl karantino Lietuvos Respublikoje paskelbimo“ 3.1.10.1. punkto reikalavimų.

Teismas pažymėjo, kad asmeniui inkriminuojamo nusižengimo padarymo metu galiojusi minėto punkto redakcija numatė įpareigojimą asmenims parkuose ir kitose atvirose viešosiose vietose lankytis ir būti ne didesnėmis nei 2 asmenų grupėmis, laikytis saugaus didesnio nei dviejų metrų atstumo.

Atlikus loginę ir lingvistinę nutarimo 3.1.10.1 punkto analizę, nutartyje pažymėta, kad esminis kriterijus pripažįstant konkrečią vietą vieša yra nustatymas, ar toje vietoje turi teisę laisvai lankytis kiti asmenys. Norint taikyti atsakomybę šiuo atveju, pažeidimas turėtų būti padaromas ne bet kurioje viešoje vietoje, tačiau būtent atviroje. Dėl to teismas konstatavo, kad degalinės prekybos salės vidus nėra atvira viešoji vieta, todėl, nagrinėjamu atveju, negalima ir atsakomybė dėl karantino sąlygų pažeidimo pagal protokole nurodytą punktą.

Teismas atkreipė dėmesį ir į tai, kad minėto nutarimo 3.1.10.2. punkte numatytas reikalavimas viešosiose vietose dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, kokia viešosios vietos rūšis (atvira, uždara ir pan.) jau nėra detalizuojama.

Įstatymuose ar teismų praktikoje nėra detalizuota sąvokos „atvira viešoji vieta“ reikšmė, analizuojamo teisinio reguliavimo kontekste tai pripažįstama įvairūs parkai, žaidimų aikštelės, gatvės, miškai ir kt., o tiksliau visos viešos vietos, tačiau kurios nėra tam tikrų statinių, įrengimų, konstrukcijų viduje.

Nutarimas per dvidešimt kalendorinių dienų nuo nutarimo kopijos (nuorašo) išsiuntimo ar išdavimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmus.

Vaiva Milkeraitienė
Teisėjo padėjėja, atliekanti teismo pirmininko padėjėjos (ryšiams su žiniasklaida ir visuomene)

Panašios naujienos