Kauno apylinkės teismo Kauno rūmuose priimta nutartis dėl skundo administracinio nusižengimo byloje. Teismas padarė išvadą, jog bankroto procedūras atliekančios įmonės atstovė nubausta pagrįstai, o nuobaudos dydis parinktas laikantis įstatymų.

Byloje nustatyta, kad bankroto įmonės atstovė S. S. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Teisės departamento Kauno administracinių bylų nagrinėjimo skyriaus 2021 m. gruodžio 20 d. nutarimu buvo nubausta už tai, kad ji, būdama įgaliota bankrutuojančios įmonės UAB „Kėdainių oda“ atstovė, neužtikrino, kad BUAB „Kėdainių oda“ teritorijoje rezervuare saugomos pagal BDS7 ir chromo-bendro teršalus ribines teršalų vertes viršijančios gamybos nuotekos būtų laikomos sandariai ir neprasiskverbtų į aplinką bei iš aplinkos nepatektų į Kėdainių miesto centralizuotą paviršinių nuotekų surinkimo sistemą bei Obelies upę.

Už šį administracinį nusižengimą S. S. paskirta 400 eurų bauda.

Nesutikdama su nutarimu S. S. pateikė teismui skundą, kuriuo prašė panaikinti nutarimą. S. S. nurodė, kad minėtas nutarimas turėjo būti surašytas ne jai, bet už UAB „Kėdainių oda“ bankroto proceso administravimą atsakingai įmonei, t. y. asmeniui, kuris Kauno apygardos teismo 2020 m. liepos 28 d. nutartimi yra paskirtas administruoti UAB „Kėdainių oda“ nemokumo procesą. Taip pat pažymėjo, kad įstatymai nedraudžia juridiniam asmeniui taikyti administracinės atsakomybės.

Administracinė atsakomybė, pareiškėjos vertinimu, gali būti taikoma patalpų/teritorijos savininkei BUAB „Kėdainių oda“ arba teismo nutartimi paskirtam nemokumo administratoriui, bet jokiu būdu ne administratoriaus darbuotojams.

Pažymėtina, kad ginčo dėl paties nuotekų išbėgimo fakto administracinio nusižengimo byloje nebuvo.

Teismas nustatė, jog 2021 m. liepos 29 d., 20.41 valandą, Aplinkos apsaugos departamento pranešimų priėmimo tarnyboje buvo gautas pranešimas, kad iš UAB „Kėdainių oda“ prakiurusio gamybinių nuotekų laikymo rezervuaro į aplinką teka nuotekos. Tos pačios dienos vakarą Aplinkos apsaugos departamento Jonavos aplinkos apsaugos inspekcijos pareigūnai, atvykę į vietą nustatė, kad įmonės teritorijoje esančiuose dviejuose metaliniuose rezervuaruose laikomos gamybinės nuotekos. Rezervuarų metalinės sienos yra stipriai pažeistos korozijos, skylėtos. Nuotekos į aplinką tekėjo iš vieno prakiurusio rezervuaro. Jų tekėjimą sustabdė Kėdainių PGT ugniagesiai. Aplinkosauginio pažeidimo tyrimo metu nustatyta, kad UAB „Kėdainių oda“ nuotekų išsiliejimo į aplinką metu ūkinės veiklos nevykdė. 2020 m. liepos 28 d. Kauno apygardos teisme buvo priimta nutartis UAB „Kėdainių oda“ iškelti bankroto bylą, kuri yra įsiteisėjusi. Šiuo metu įmonė yra likviduojama. Teismas bankroto administratoriumi paskyrė bankroto administratorių. Atsakingas asmuo, kuriam pavesta administruoti BUAB „Kėdainių oda“ – S. S.

Teismas, išnagrinėjęs bylos medžiagą, konstatavo, kad S. S. administracinėn atsakomybėn pagal skundžiamą nutarimą patraukta būtent dėl to, kad būdama įgaliota bankrutuojančios įmonės UAB „Kėdainių oda“ atstovė, neužtikrino, kad nuotekos būtų laikomos sandariai ir neprasiskverbtų į aplinką bei iš aplinkos nepatektų į Kėdainių miesto centralizuotą paviršinių nuotekų surinkimo sistemą bei Obelies upę.

Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai netenkino S. S. skundo ir institucijos  2021 m. gruodžio 20 d. nutarimą paliko nepakeistą. Įvertinęs nustatytas bylos faktines aplinkybes ir galiojantį teisinį reguliavimą, teismas konstatavo, jog S. S. padarytas administracinis nusižengimas kvalifikuotas teisingai, nuobauda paskirta laikantis įstatyme numatytų reikalavimų.

Nutartis per 20 dienų gali būti skundžiama  Kauno apygardos teismui.

Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmų inf.