Antradienį Kauno apygardos teismas paskelbė nutartį ir atmetė įmonės „Diaverum klinikos“ ieškinį Kėdainių ligoninei. Į teismą įmonė kreipėsi dėl patalpų, kuriose teikiamos hemodializės paslaugos, nuomos konkurso. Trečiasis asmuo – įmonė „Nefrosana“, kuri pernai laimėjo patalpų nuomos konkursą.

„Diaverum klinikos“ ne tik apskundė konkurso rezultatus, tačiau kol vyksta teisiniai ginčai jie iš Kėdainių ligoninės patalpų neišsikrausto. Dėl tokios situacijos Kėdainių ligoninė kreipėsi į policiją, o pagalbos prašymus Sveikatos apsaugos ministerijai ir Seimo sveikatos reikalų komiteto pirmininkui išsiuntė savivaldybė, kuri yra ligoninės steigėja.

Tuo tarpu dėl susiklosčiusios situacijos Kėdainių ligoninėje labiausiai kenčia pacientai, kuriems būtinos hemodializės paslaugos. Ligoniai priversti keltis apie 4 valandą ryto ir procedūroms jie vežami į kitus miestus.

Ieškovė „Diaverum klinikos“ teismo prašė panaikinti Kėdainių ligoninės 2021 m. spalio 20 d. sprendimą dėl konkurso laimėtojo, įpareigoti Kėdainių ligoninę grįžti į paraiškų vertinimo etapą ir UAB „Nefrosana“ paraišką atmesti. Teismo buvo prašoma priteisti iš atsakovės VšĮ Kėdainių ligoninės ieškovės UAB „Diaverum klinikos“ patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Teismas ieškinį atmetė ir nusprendė priteisti iš „Diaverum klinikos“ „Kėdainių ligoninei“ 2323,20 eurų bylinėjimosi išlaidų, priteisti iš „Diaverum klinikos“ trečiajam asmeniui bendrovei „Nefrosana“ 2800 eurų bylinėjimosi išlaidų.

„Teismas, ištyręs ir įvertinęs byloje esančius įrodymus, sprendžia, kad įrodymų visuma leidžia daryti pagrįstą išvadą, jog atsakovės 2021 m. spalio 19 d. sprendimas dėl trečiojo asmens pripažinimo nuomos konkurso laimėtoju yra teisėtas ir pagrįstas.

Atmetus kaip nepagrįstą ieškovės reikalavimą panaikinti atsakovės sprendimą dėl trečiojo asmens pripažinimo nuomos konkurso laimėtoju, nėra pagrindo teismui ex officio spręsti dėl 2021 m. spalio 28 d. Kėdainių rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties Nr. 192, sudarytos VšĮ Kėdainių ligoninės ir UAB „Nefrosana“ pripažinimo niekine ir negaliojančia.

(…) Byloje nenustatyta, kad trečiasis asmuo būtų nepajėgus vykdyti pagal sutartį prisiimtus įsipareigojimus ar, kad jo pasiūlyta nuomos kaina būtų aiškiai neprotinga. Ta aplinkybė, kad ieškovės netenkina Konkurso rezultatai, nereiškia, jog atsakovė organizuodama Konkursą pažeidė skaidrumo, nediskriminavimo, lygiateisiškumo principus ar neužtikrino dalyvių konkurencijos“, – rašoma teismo nutartyje.

Šį Kauno apygardos teismo sprendimą per 30 dienų „Diaverum klinikos“ gali skųsti aukštesnės instancijos teismui. Ar tai darys, bendrovės atstovai teigia dar nežinantys.

„Šiuo metu analizuojame teismo sprendimą, ir sprendžiame, ar jį skųsti. Tam turime 30 dienų. Tiesa sakant, turime kitokią nuomonę nei priimtas teismo sprendimas. Paaiškiname. UAB „Diaverum klinikos“ teismo procesą dėl nuomos konkurso neteisėtumo pradėjo esant aiškiai teisės pažeidimui. Kadangi ligoninės patalpų nuomos konkursas yra viešo pobūdžio konkursas, kuriam taikomi viešųjų pirkimų reikalavimai bei principai, organizuojant ir vykdant konkursą privaloma jais vadovautis. Šiuo atveju mums kyla abejonių, ar teismas šiuos reikalavimus įvertino, kadangi nusprendė, jog visiškai nesvarbu, jog kartu su UAB „Nefrosana“ paraiška buvo pateikti ne visi pagal konkurso sąlygas reikalauti dokumentai.

Tikime, kad teisinėje valstybėje joks asmuo negali būti verčiamas toleruoti teisių pažeidimą ir naudojimasis konstitucine teise į teisminę gynybą esant tokiai situacijai negali būti laikomas piktnaudžiavimu ar nesąžiningu elgesiu. Priešingai, tai yra pareiga.

Tuo pačiu pažymime, kad UAB „Diaverum klinikos“ visada prioritetą teikė pacientų interesams. Būtent todėl dar 2021 m. gegužės 10 d. bendrovė kreipėsi į Kėdainių ligoninę ir savivaldybę, kad įmanomai greičiau organizuotų nuomos konkursą. Deja, konkursas paskelbtas tik 2021 m. spalio mėn., tai yra per vėlai, kad visos procedūros būtų atliktos laiku.

Taip pat suprasdama, kad pacientams patogiau gauti paslaugą arčiau namų, bendrovė ne kartą siūlė ligoninei ir UAB “Nefrosana” ginčus užbaigti taikiai abipusių nuolaidų būdu. Bendrovė, siekiant užtikrinti pacientų interesus ir nepaisant pažeidimų, kuriuos įžvelgė dėl konkurso organizavimo, pateikė Kėdainių ligoninei ir konkurencinei įmonei pasiūlymą, kurio esmė – bendras sutarimas, kuriuo suteikiama teisė UAB „Diaverum klinikos“ iki 2022 m. balandžio pabaigos teikti dializės paslaugas ligoninės patalpose, suteikti protingą terminą iškraustyti brangią ir sudėtingą įrangą, įsirengti kitas patalpas dializės paslaugų teikimui, o ligoninė ir UAB “Nefrosana” gauna pinigines kompensacijas ir neginčijamą teisę nuo gegužės mėn. pradėti veiklą ligoninės patalpose. Taip būtų užtikrintas nepertraukiamas paslaugų teikimas pacientams Kėdainių rajone, kas iš esmės yra svarbiausia pacientams.

Deja, tačiau ligoninė ir UAB “Nefrosana“ nesiteikė atsižvelgti į pacientų interesus ir taikos pasiūlymą atmetė. Pažymime, kad taikus susitarimas nėra galimas, kai viena ginčo pusė nedaro jokių nuolaidų.  

Iš savo pusės dar kartą patikiname, kad UAB „Diaverum klinikos“ siekia užtikrinti visokeriopą pagalbą ir kuo saugesnę bei maksimaliai patogią paslaugą savo pacientams, nepaisant užsitęsusio ginčo. Tai, kad bendrovė teikiama paslauga yra vertinama pacientų, rodo jų pasirikimas toliau gauti paslaugas UAB „Diaverum klinikose“. Informuojame, kad prasidėjus ginčams, Kėdainių rajono savivaldybė pacientams pateikė visą sąrašą skirtingiems juridiniams asmenims priklausančių klinikų, kuriose galėtų gauti paslaugas tol, kol teismuose yra sprendžiami kilę ginčai. Gavę įvairius pasiūlymus, visi UAB „Diaverum klinikų“ pacientai liko bendrovės pacientais.

Tuo pačiu, įvertinant visą susiklosčiusią situaciją, viliamasi, kad nauja Kėdainių ligoninės vadovybė iš naujo įvertins situaciją ir galiausiai bus atsakyta į UAB „Diaverum klinikos“ kvietimą sėsti prie taikos derybų stalo ir taip iš tikrųjų atstovauti pacientų interesams“, – rašoma „Kėdainių mugei“ atsiųstame įmonės komentare.

UAB „Nefrosana“ plėtros vadovas Virgilijus Dadonas netrukus po teismo nutarties paskelbimo „Kėdainių mugei“ teigė, kad įmonė jau nuo gruodžio 1-osios buvo pasiruošusi teikti hemodializės paslaugas Kėdainiuose.

„Mes netikėjome, kad Švedijoje reziduojančios kompanijos padalinys Lietuvoje „Diaverum klinikos“ galėtų imtis tokių neetiškų veiksmų. Juk jie dėl sąlyginai nedidelio pelno rizikuoja žmonių sveikata ir gyvybe. Esame pastebėję, kad didelės kompanijos mėgina šitaip daryti spaudimą, vilkina procesus. Jei „Diaverum klinikos“ laikytųsi verslo etikos standartų, dabartinis teismo sprendimas turėtų būti jiems pamoka. Bet kaip elgtųsi nesąžininga kompanija? Toliau vilkintų procesą, teiktų apeliaciją, ir toliau skleistų dalį tiesos per žiniasklaidą. Mes nežinome, kaip elgsis „Diaverum klinikos“, – sakė V. Dadonas.

Nors neseniai įmonė „Diaverum klinikos“ buvo pasiūsi taikos sutartį ir kreipėsi į Kėdainių rajono savivaldybę ir ligoninę. Pasak „Nefrosanos“ atstovo, toks tariamas taikus susitarimas yra ryškiausias pavyzdys, kaip teismai, žiniasklaida yra pasitelkiami nesąžiningai konkurencijai vykdyti: „Pabrėžiu – ne savo, bet sunkių ligonių sąskaita. Pastebėkite: „Diaverum klinikos“ pralaimi konkursą, jai vėliau sustabdomi leidimai teikti hemodializės paslaugas Kėdainių ligoninėje, paskleidžiama netiesa spaudoje, inicijuojami teismo procesai, o tada pareiškiama – tarkimės.

Čia panašu į tai, kaip Rusija okupuoja Krymą, apsimeta nuskriausta ir kviečia Ukrainą derėtis. Nėra logikos? Pasakyčiau, kad nėra ne tik logikos, bet ir elementaraus padorumo. Nes dėl „Diaverum klinikos“ vadovų sprendimų, beveik mėnuo, kai sunkūs ligoniai vežami į Kauną ir Jonavą, sunki jų dalia apsunkinama dar labiau. Ir kodėl? Dėl ambicijų? Dėl pinigų? Todėl reikia pasakyti tiesiai šviesiai: „Diaverum klinikos“ visais įmanomais būdais komplikavo sunkių ligonių situaciją Kėdainiuose, sutrukdė „Nefrosanai“ teikti paslaugas teisėtai laimėjus konkursą, o vėliau imitavo taikos sutartį. Bet „Diaverum klinikos“ taikos sutartį reikėtų daryti pačiai su savimi, nes ne Kėdainių ligoninė, ne mes pradėjome kelti sumaištį.“

Panašios naujienos