„Taip šventiškai ir tautiškai papuoštos įstaigos, kaip Kėdainių lopšelis-darželis „Žilvitis“, šiemet mieste dar niekur nemačiau“, – toks išgirstas atsiliepimas paskatino aplankyti šią ugdymo įstaigą ir pasidomėti, kaip bendruomenė švenčia Lietuvos gimtadienį.

„Valstybės atkūrimo diena mūsų įstaigai, kaip ir kiekvienam tikram lietuviui, yra ypatinga šventė. Mes minime ir kitas šaliai svarbias datas, pavyzdžiui, Sausio 13-ąją, užsidegę languose žvakutes, su vaikais kalbėjome, kas yra ta Lietuva, kokia kaina mes šiandieną ją turime. Švenčiame ir Kovo 11-ąją, ir Liepos 6-ąją. Kartais gaminame vėjo malūnėlius arba išpuošiame pievelę trispalvėmis gėlėmis. Idėjų atsiranda įvairių, kaip švęsime, tariamės ir su darbuotojais, ir su vaikais. Daug prisideda tėvai, seneliai. Aš, kaip direktorė, labai džiaugiuosi turėdama tokią bendruomenę.

Įstaigos langus piešiniais puošiame jau nuo 2014 metų. Piešia ir darbuotojai, ir vaikai, jų tėvai, ir netgi buvę mūsų ugdytiniai, kurie dažnai pas mus apsilanko, prisimindami, kaip jiems buvo gera mūsų darželyje. Šių metų tema – šeima. Piešiniai visi skirtingi, tik spalvos tos pačios: geltona, žalia, raudona.

Aplinką kasmet puošiame vis kitaip. Vienais metais kiekvieną teritorijoje augantį medelį apjuosėme tautinėmis juostelėmis, šiemet pasipuošėme kupolą ir balkoną. Ir kiekvienoje grupėje rasite darbelių tautiškumo tema“, – pasakoja lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktorė Audra Pakštienė.

Ir išties, pasidairius po įstaigą, matyti, kad išpuošti net ir koridoriai. Grupėse pastatytos Gedimino pilys, kabo tautinių spalvų girliandos, daug visokių karpinių, piešinių, kompozicijų, net svajonių Kėdainiai sukurti.

„Mažesni vaikai vandeniniais dažais piešė vėliavas, vyresni iš LEGO kaladėlių statė pastatus, iš dėžių gaminome pilis, daug visokių darbelių kūrėme, mokėmės dainelių, eilėraščių. Vaikams nuolat pasakojame apie Lietuvą, jos upes, miestus, medžius, piliakalnius, kad jie kuo daugiau žinotų apie savo šalį. Pasakojame ir apie Kėdainius, senamiestį, garsius žmones, pavyzdžiui, vedėme vaikus prie namo, kur gyveno Laisvės gynėjas Alvydas Kanapinskas.

Pastebėjome, kad net ir mažesni vaikai žino vėliavos spalvas, jų eiliškumą, moka himną. Kai ką jie sužino šeimose, kai ką čia – darželyje“, – apie pilietiškumo ugdymą „Žilvityje“ kalba mokytojo padėjėjos Žaneta Budrienė ir Edita Stravinskaitė.

Vaikams smagu darželyje

„16-ą vasario visur matosi Lietuvos vėliavos, nes tai yra mūsų šalies gimtadienis. Aš tai progai piešiau gražų namelį, viduryje – širdutę Lietuvos spalvų. Dar mes mokomės dainelių apie Lietuvą, apie ją daug pasakoja darželyje. Žinau, kad Lietuvos sostinė yra Vilnius.

Smagu ateiti į pasipuošusį darželį, man labai patinka papuošti medžiai ir tos spalvotos juostos užrištos. Ir grupėje yra visokių darbelių“, – pasakoja „Žilvitį“ lankanti Rusnė.

Investicija į ateities Lietuvą

„Mūsų darželis – „be sienų“. Net pusę veiklų vykdome už darželio ribų. Su vaikais lankome muziejus, bibliotekas, ligoninę, bažnyčias, kirpyklas, odontologijos kabinetus, net fermas ir daug kitų objektų. Mes ne tik susipažįstame su miestu, bet ir kiekvieną pavasarį einame jo tvarkyti – švariname Nevėžio pakrantę, jei keliaujame į mišką ar į parkus, ten irgi padarome gerus darbus. Tas pilietiškumas iš daug ko susideda.  Kaip dera elgtis, pavyzdį rodo suaugusieji.

Tas vertybinis ugdymas yra pamatas. Labai svarbu gerbti ir mylėti savo miestą, savo šalį, savo kalbą. Mes tai diegiame vaikams, ugdome jų pilietiškumą ir tai lieka juose. Galbūt iš to 217-os dabar pas mus ugdomų „žilvičiukų“, kokie 200 užaugę neišsivažinės po pasaulį, o norės likti Lietuvoje. Dabartiniai vaikai kurs mūsų šalį ateityje, tad tai, ką mes darome, yra didelė investicija, kuri, tikėkime, atsipirks su dideliu kaupu“, – viltingai kalba „Žilvičio“ vadovė.

Gyventojai susižavėję reginiu

„Išėjome pasivaikščioti ir jau iš tolo „Žilvičio“ teritorijoje pamatėme šviečiant mūsų trispalvės spalvas. Kai priartėjome prie darželio, pastebėjome, kad ir visi langai nuostabiai išpiešti, net medžiai apjuosti tautinėmis juostelėmis.

Kitos švietimo įstaigos irgi puošiasi, bet, sakyčiau, minimaliai, kartais net atrodo, kad darė tai atmestinai, o „Žilvityje“ visa aplinka tikrai labai graži, šventiška, matai šį vaizdą ir tave tarsi pakylėja“, – sakė sutikta praeivė.

„Kadaise „Žilvitį“ lankė mano anūkė. Ir tada darželis gražiai pasipuošdavo tautiniais simboliais, o dabar dar labiau viskas gražėja. Įsivaizduoju, kaip virpa vaikų širdelės, kai jie įžengia į tokią šventišką aplinką, o ir man, žiūrint pro savo namų langus į jų teritoriją, net ašaros trykšta matant, kaip darbuotojai stengiasi puoselėti vaikų tautiškumą, ugdyti jų patriotizmą. Iš tiesų, pasaulis globalėja, todėl labai svarbu išlaikyti savastį, kad mes, kaip tauta,  išliktume ir būtume įdomūs kitiems“, – kalbėjo „Žilvičio“ kaimynystėje gyvenanti Veronika Makelienė.

Panašios naujienos