Trisdešimt antrasis kadenciją bebaigiančios rajono Tarybos posėdis didelių ginčų ir emocijų nesukėlė – tradiciškai visi klausimai patvirtinti.

Kadenciją baigianti rajono Taryba Kėdainių laisvąją ekonominę zoną atleido nuo dalinio žemės mokesčio, nors kol kas jos valdytojai tik dalija viliojančius pažadus.

Kadenciją baigianti rajono Taryba Kėdainių laisvąją ekonominę zoną atleido nuo dalinio žemės mokesčio, nors kol kas jos valdytojai tik dalija viliojančius pažadus.

Bene svarbiausiu sprendimu Tarybos nariai laiko 2015 metų savivaldybės biudžeto tvirtinimą.

Pirmasis biudžetas eurais
Šiųmečiame biudžete skaičiai gerokai mažesni negu kelerių pastarųjų metų. Taip yra ne todėl, kad daugeliui sričių skirta kone trigubai mažiau lėšų, bet dėl litų pakeitimo eurais.
2015 metais planuojama gauti 35 750 825 Eur biudžeto pajamų. Palyginus su 2014 metų patikslintu planu, minėtos pajamos mažėja 0,9 proc., arba 389 235 Eur. Savivaldybės savarankiškoms funkcijoms vykdyti planuojama gauti 19 140 041 Eur pajamų, kurios palyginus su 2014 m. planu didėja 7,9 proc., arba 1 399 367 Eur. Šįmet savivaldybės savarankiškoms funkcijoms vykdyti iš valstybės biudžeto perkėlus papildomą poreikį 819 885 Eur socialinėms pašalpoms ir kompensacijoms, papildomai skirta 543 193 Eur.
Gyventojų pajamų mokesčio dalis (procentais), tenkanti visų savivaldybių biudžetams, 2015 metais 72,8 proc., 2014 metais buvo 67,78 proc. Gyventojų pajamų mokestis, kuris surenkamas savivaldybės teritorijoje ir gaunamas iš valstybinės mokesčio inspekcijos, palyginus su 2014 m. planu didėja 21,1 proc., arba 2 259 615 Eur. Turto mokesčių planas didėja 0,8 proc., arba 12 453 Eur.
Specialiosios tikslinės dotacijos planuojama skirti 14 434 121 Eur, 8,9 proc., arba 1 414 465 Eur, mažiau nei 2014 metais, nes kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas perduotas savivaldybės savarankiškoms funkcijoms vykdyti. Specialioji tikslinė dotacija sudaro 40,4 proc. bendrų savivaldybės biudžeto pajamų. Specialią tikslinę dotaciją valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybei) funkcijoms atlikti skiria valstybės institucijos ir įstaigos, kuruojančios atitinkamas funkcijas. 2015 metais valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybei) funkcijoms atlikti skirta 3 018 944 Eur, lyginant su 2014 metais 16,1 proc., arba 579 874 eurais, mažiau.
Lėšų moksleivio krepšeliui finansuoti skirta 10 176 436 Eur. Palyginus su 2014 metais lėšos mažėja 1,4 proc., arba 149 676 Eur, dėl sumažėjusio mokinių skaičiaus, nors mokinio krepšelis sutartiniam mokiniui padidėjo nuo 974 iki 980 Eur. Kėdainių specialiosios mokyklos specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams skirta 543 653 Eur specialiosios tikslinės dotacijos. Valstybės investicijų programai šakinių ministerijų ministrų įsakymais kol kas skirta tik trijų objektų renovacijai 695 088 Eur, lyginant su 2014 m. 50 proc., arba 695088 Eur, mažiau.
Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos vykdymui pajamas planuoja savivaldybė ir 2015 metais planuojama gauti 306 997 Eur pajamų.
Pagal biudžetinių įstaigų paskaičiavimus įmokų už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose planuojama gauti 1 145 616 Eur.
2015 metais planuojama surinkti 724 050 Eur vietinės rinkliavos, iš jų 718 258 Eur pajamų vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą.

Pajamos diktuoja išlaidas
Pagal suplanuotas pajamas atitinkamai planuojami asignavimai biudžetinėms įstaigoms pagal rajono savivaldybės Tarybos patvirtintas veiklos programas.
2015 m. inžinerinių tinklų remontams ir plėtrai, įstaigų renovacijai ir remontams reikia 979 606 Eur, iš jų 232 130 Eur daliniam dalyvavimui projektuose, finansuojamuose iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bei dėl kurių buvo priimti rajono savivaldybės Tarybos sprendimai. Nesant finansinės galimybės skirti lėšų investicijų programai, daliai jos finansavimo numatoma imti 520 154 Eur paskolą.
Planuojami savivaldybės biudžeto asignavimai, įskaitant skolintas lėšas ir apyvartos lėšas – 37 545 015 Eur, palyginus su 2014 metų patikslintu planu mažėja 2,7 proc., arba 1 029 330 Eur.
2015 metais planuojama įsigyti turto už 126 363 Eur, iš jų 42 545 Eur numatyti savivaldybės administracijai (pirkti kompiuterinei įrangai, programinei įrangai ir licenzijoms), 26 935 Eur Truskavos seniūnijai – traktoriaus įsigijimui, po 869 Eur seniūnijoms šienavimo priemonėms, kompiuteriams pirkti, po 8 689 Eur Gudžiūnų ir Pernaravos seniūnijoms automobiliams pirkti, 1 448 Eur Dotnuvos seniūnijai krosniai įsigyti, 28 962 eurai „Ątžalyno“ gimnazijai autobusui pirkti ir 405 eurai Suaugusiųjų ir jaunimo mokyklai robotikos klasei įrengti.
Privatizavimo fondo lėšų 2015 m. planuojama gauti 28 962 Eur.

Ginčai dėl atleidimo nuo mokesčių
Daugiausia aistrų posėdyje kilo dėl to, ką atleisti ir ko ne nuo nekilnojamojo turto mokesčio ir žemės nuomos mokesčio. Pusvalandžio ginčai buvo vainikuoti tuo, kad viešoji įstaiga „Sporto gijos“ ir bendrovė „Kėdainių laisvoji ekonominė zona“ atleistos nuo mokesčių atitinkamai 1279 ir 8428 eurų sumomis, o Inesa Malinauskienė turės sumokėti visus mokesčius.
Pasak valdančiosios daugumos, kurią sudaro Darbo partijos nariai, Kėdainių laisvąją ekonominę zoną reikia atleisti nuo mokesčių, nes jos valdytojai siekia kurti naujas darbo vietas ir gerinti išsinuomotos vietos infrastruktūrą. Po posėdžio spaudos konferenciją sukvietęs Tarybos narys Saulius Grinkevičius išsakė kitą poziciją: „Nemanau, kad nuo mokesčių reikia atleisti bendrovę, kuri dar neparodė jokių apčiuopiamų darbo rezultatų, o tik dalija pažadus. Rajono Taryba, atleidusi Kėdainių laisvosios ekonominės zonos atstovus nuo mokesčių, prarado ne beveik aštuonis su puse tūkstančio eurų, bet dvigubai didesnę sumą, nes kiek gaunama mokesčio, tokia pati suma skiriama ir iš valstybės iždo. Vadinasi, sutikę tenkinti prašymą atleisti nuo mokesčių stiprią įmonę, praradome arti 17 000 eurų, o tai yra lėšų švaistymas.“

Sporte – tie patys lyderiai
Taryba, atsižvelgusi į rajono sportininkų dalyvavimą Lietuvos, Europos ir pasaulio čempionatuose bei įvairiose varžybose, patvirtino 2015 metų prioritetines sporto šakas: krepšinį, futbolą, boksą.
Taip pat buvo nustatytas prioritetinių sporto šakų piniginių lėšų procentinis paskirstymas: krepšiniui – 57,0 proc., futbolui – 36,0 proc., boksui – 7,0 proc.
Rajono Taryba patvirtino vaikų globos namų „Saulutė“ veiklos planą, muzikiniam klubui „Auštarietis“ perdavė patalpas Josvainių kultūros centre, suteikė savivaldybės kontrolierei Zitai Valiauskienei atostogas vasario pabaigoje bei priėmė kitus kasdienei veiklai bei kokybiškesniam gyvenimui būtinus sprendimus.

Your email address will not be published.

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.