Šių metų spalio mėnesio Tarybos posėdyje turėjo būti priimtas gerokai „patobulintas“ Renginių organizavimo Kėdainių rajono savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašo projektas, tačiau naujai tvarkai pasipriešinus visuomenininkams, klausimas buvo skubiai išimtas iš darbotvarkės. Nuspręsta naująjį sprendimą patobulinti. Todėl, artėjant lapkričio mėnesio Tarybos posėdžiui, Kėdainių rajono savivaldybėje surengtas valdžios, bendruomenių atstovų, kultūros darbuotojų pasitarimas, tačiau paaiškėjo, kad į jį nebuvo pakviesti viešumon iškelto klausimo iniciatoriai – asociacijos „Sveiki Kėdainiai. Projektas „Atspari visuomenė“ nariai, taip pat kitų organizacijų atstovai.


Nei laiškų, nei skambučių

Praėjusią savaitę į savivaldybę aptarti ir patobulinti naująjį projektą ir buvo sukviesti rajono nevyriausybinių bei bendruomeninių organizacijų ir kultūros darbuotojai. Iš vienuolikos pasitarimo dalyvių susitikime dalyvavo vos poros bendruomenių atstovės.

Tuo tarpu kitų aktyvių visuomenininkų, dėl kurių pasipriešinimo iš tarybos posėdžio darbotvarkės ir buvo išimtas sprendimo projektas, nesimatė nė vieno. Į susitikimą atvyko vos vienuolika žmonių ir penki savivaldybės atstovai.

Tuo tarpu Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Arūno Kacevičiaus ir jo pavaduotojos Danutės Mykolaitienės tos dienos darbotvarkės skelbė, kad bus susitikta su rajono nevyriausybinių, bendruomeninių organizacijų atstovais, kultūros darbuotojais.

D. Mykolaitienės paklausus, kodėl pasitarime dalyvavo tiek mažai visuomenininkų, administracijos direktoriaus pavaduotoja atsakė, kad kai kurie pranešė, jog dalyvauti negalės.

Tai, kad Kėdainių rajono savivaldybėje vyko pasitarimas dėl Renginių organizavimo Kėdainių rajono savivaldybės viešosiose vietose tvarkos, po visko sužinojo ir šios diskusijos iniciatoriai – asociacijos „Sveiki Kėdainiai. Projektas „Atspari visuomenė“ nariai, kurie socialiniame tinkle „Facebook“ išplatino viešą pareiškimą, kuriame iškėlė pagrindinį klausimą – ar kritiškai mąstantys žmonės Kėdainiams nereikalingi?

„Tikrai elektroniniu paštu visus informavom ir išsiuntinėjom, ir netgi koregavome laiką. Buvo iš pradžių mūsų siūlymas 15 val., bet prašymas 16 val., kad į darbo pabaigą. Na, tiesiog, galbūt, dėl tam tikrų aplinkybių, bet iš kai kurių seniūnijų yra ir matosi. Manau, kad dalinasi informacija ir kad jinai pasieks. Dar šitą pakoreguotą projektą vėl siųsim, nes ir aną projekto variantą išsiuntėme, kad skaitytų, diskutuotų, siūlytų ir žiūrėtų. Jis viešas ir visiems prieinamas“, – kalbėjo D. Mykolaitienė.

Tačiau „Kėdainių mugei“ paklausus rajono gyvenime aktyviai dalyvaujančių bendruomeninių ir nevyriausybinių organizacijų atstovų, paaiškėjo, kad daugeliui jų net nebuvo pranešta apie vyksiantį pasitarimą, šią informaciją daugelis teigė sužinoję tik iš žurnalistų, kai jau buvo pasibaigęs pasitarimas.

Visuomenininkai nusprendė netylėti

Tai, kad Kėdainių rajono savivaldybėje vyko pasitarimas dėl Renginių organizavimo Kėdainių rajono savivaldybės viešosiose vietose tvarkos, po visko sužinojo ir šios diskusijos iniciatoriai – asociacijos „Sveiki Kėdainiai. Projektas „Atspari visuomenė“ nariai, kurie socialiniame tinkle „Facebook“ išplatino viešą pareiškimą, kuriame iškėlė pagrindinį klausimą – ar kritiškai mąstantys žmonės Kėdainiams nereikalingi?

„Kėdainių žiniasklaida informuoja apie įvykusį savivaldybės ir visuomeninių organizacijų susitikimą, kuriame diskutuota apie ketinamą priimti naująjį „Renginių organizavimo Kėdainių rajono savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašą“.

Kėdainių rajono savivaldybė – ar Jūs rimtai??? Būtų įdomu sužinoti, kokiu būdu ir kokių NVO atstovus kvietėte?

Kodėl į susitikimą nebuvo pakviesti Kėdainių NVO tarybos nariai? Ar jų nuomonė nesvarbi? Ar ši institucija teturi atlikti statisto vaidmenį demokratijos cirke?

Sveiki Kėdainiai. Projektas „Atspari visuomenė“ pirmieji pateikė siūlymus – ar nemanote, kad vertėtų diskutuoti su besigilinančiais? O gal kritiškai mąstantys nereikalingi?

Ką apie tai mano Kėdainių r. savivaldybės meras @Valentinas Tamulis?

Karolina Štelmokaitė, @Paulius Aukštikalnis – mūsų teiktų pastabų pagrindu teikėte siūlymus projekto pakeitimui. O galbūt ir Jūs nebuvote pakviesti?“


Valdžiai išsiuntė kreipimąsi

Primename, kad dar spalio mėnesio viduryje Kėdainių rajono merui ir Tarybos nariams asociacijos „Sveiki Kėdainiai. Projektas „Atspari visuomenė“ nariai nusiuntė raštą, kuriame aiškiai nurodomi nerimą keliantys naujojo aprašo aspektai, galintys turėti nepataisomos žalos saviraiškos bei žodžio laisvei ir galintys pakirsti trapius demokratijos daigus mūsų rajone.

„Perteklinis leidimų renginiams rengti išdavimo tvarkos biurokratizavimas nėra tinkama priemonė renginių saugumui ir tvarkai užtikrinti. Tai sudaro realią grėsmę pilietinių iniciatyvų, saviraiškos bei žodžio laisvei ir gali pakirsti trapius demokratijos daigus mūsų rajone. Prašome atsižvelgti į mūsų pastabas ir Kėdainių rajono taryboje netvirtinti „Renginių organizavimo Kėdainių rajono savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašo“, – Kėdainių rajono politikams adresuotame kreipimesi rašė asociacijos nariai.

Tuo tarpu savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja D. Mykolaitienė po pasitarimo teigė, kad alternatyvus projektas yra svarstomas, tačiau, pasak jos, pokyčiai yra būtini.

„Bendruomenės ir kultūros darbuotojai, kurie labiausiai prisiliečia prie renginių organizavimo, dalyvavo ir išsakė savo pastebėjimus, jų dar atsirado. Reikės pildyti, koreguoti, manau, kai išbaigsime ir pateiksime tą projekto variantą priimtiną visiems, kuris tikrai funkcionuos ir neapsunkins organizatorių veiklos.

Ši tvarka (dabar galiojanti, – red. pastaba) Tarybos yra priimta 2009 metais. Dešimt metų praėjo. Tikrai yra pokyčiai ir teisės aktuose, ir realybė yra, kuri diktuoja tam tikrus niuansus. Kitos savivaldybės lygiai taip pat koreguoja, tvarko, taip ir mes. Ir buvo vienas iš momentų dar policijos prašymas, kad jų nepaliktume nuošalyje, nes jų galimybės irgi yra ribotos. Jie nori ta informacja disponuoti, jiems irgi svarbus saugumas. Tai buvo ir jų inicityva, ir situacijos pačios. Dėl to ir buvo koreguojama“, – kalbėjo D. Mykolaitienė.


Kokie pakeitimai įtraukti

Pasak savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vedėjo Vytauto Andrulio, pasitarime pristatyti tam tikri pakeitimai, liečiantys komisijos darbą, jos teises ir galimybes.

„Komisijos galimybės buvo šiek tiek susiaurintos, jog būtų patogiau organizatoriams, kad jie nebūtų kažkuo ribojami, jeigu jie negali dalyvauti komisijos posėdyje, jiems paliekama tokia teisė nedalyvauti. Kas liečia antrą pakeitimų dalį, tai šiek tiek yra tvarkos aprašas liberalizuojamas, numatyta galimybė rengiant renginį ir neprašyti leidimo, jeigu renginys atitinka tam tikras sąlygas ir reikalavimus, tada tas leidimas nereikalingas.

Kokios sąlygos? Kad renginys būtų nekomercinis, dalyvių skaičius neviršytų 100 asmenų, dalyvaujančių renginyje, kad vyktų nuo 9 val. iki 21 val., kad renginį organizuojantys asmenys prisiimtų atsakomybę už švarą, tvarką, rimtį renginio metu, atsižvelgtų į kitus rajone ar mieste vykstančius renginius ir nesidubliuotų“, – vardijo V. Andrulis.

Panašios naujienos