Lietuva – žemdirbių, o ne valstiečių kraštas. Kalbėdami apie žemės ūkį negalime jo atskirti nuo kaimo gyventojų, kaimo bendruomenių, nes kaimas gyvas, kol jame gyvena žmonės.

Todėl teikdami paramą inovatyviems ūkių ir kaimo bendruomenių projektams skatinsime darbo vietų, verslo, produkcijos perdirbimo smulkių įmonių kaime sukūrimą.

Labai gaila, kad pastarųjų metų valdančiųjų vykdyta žemės ūkio ir kaimo politika nebuvo palanki kaimui ir jo žmonėms.

Problemų susikaupė daug

Nauji mokesčiai, daugybė teisės aktų pakeitimų, kartais pradedančių galioti atgaliniu laikotarpiu. Ministerijos perkraustymas, reorganizacijos paliekant žmones nežinomybėje, išvariusios geriausius specialistus, pertvarkos tokioje srityje kaip veislininkystė, pasikeitę 3 ministrai ir NMA vadovai, tai sugrįžtantys, tai išeinantys iš darbo.

Be to, gausybė patikrų ūkiuose, sankcijos ūkininkams už praeitą laikotarpį, apie kurias nepranešama, tik e-portale galima surasti teisine kalba parašytus dokumentus. Kritusios produkcijos supirkimo kainos.

Prisiskambinus į atsakingas institucijas, susikalbėti ir išsiaiškinti, dėl ko buvo baustas, gali tik žmogus, turintis specifinį teisinį išsilavinimą.
Problemų spręsti nepadėjo ir savivaldos susiskaldymas.

Mano pasiūlymai

Aš norėčiau, kad gyventi mūsų krašte būtų patrauklu kiekvienam žmogui.
Todėl siūlau prioritetą teikti aplinkai draugiškiems ūkiams. Jiems turėtų būti skiriamas didesnis dėmesys ir gausesnė parama. Tokie ūkiai turėtų skirti didesnį dėmesį bioįvairovės išsaugojimui, klimato kaitos mažinimui.
Reikia skatinti jaunus žmonės, miesto gyventojus rinktis gyvenimą kaimiškose vietovėse. Kuriant naujus ūkius reikia specializuotis ir orientuotis į nišinės produkcijos (uogų, vaisių, prieskoninių augalų, pluoštinių kanapių, aukštos kokybės mėsos, pieno, tautinio paveldo ir kitų produktų) gamybą, apdorojimą, perdirbimą. Tai padės išlikti konkurencingais gaminant mažiau, bet parduodant brangiau.

Taip pat siūlau skleisti informaciją apie moksliniais tyrimais pagrįstų inovacijų diegimo ūkiuose ir kaimo vietovėse galimybes ir perspektyvas. Greta to – skatinti ūkininkų bendradarbiavimą su mokslininkais ir konsultantais.

Būdama Seime, sieksiu remti žemės ūkio inovacijų mokslinių tyrimų rezultatų, inovacijų kūrimo, diegimo ir sklaidos ūkiuose, maisto pramonėje bei kaimo vietovėse projektus. Taip pat steigti arba plėtoti parodomuosius ūkius atskiruose šalies regionuose, remti mišriųjų ūkių kūrimąsi ir modernizavimą.

Tuomet atsiveria platesnė perspektyva – juk svarbu ne tik artimiausias derlius, bet ir savo turto puoselėjimas bei tausojimas ateities kartoms!

Vilma Živatkauskienė, LR Liberalų sąjūdžio kandidatė į LR Seimą Kėdainių rinkimų apygardoje Nr. 43


Prof. Viktoras Pranckietis, Seimo pirmininkas:

Vilma Živatkauskienė – tai savo krašto patriotė, patyrusi ūkininkė, kuri ne tik yra įkūrusi sertifikuotą ekologinį mėsinės gyvulininkystės ūkį, bet ir savo ūkyje taiko pažangaus ūkininkavimo metodus siekdama išsaugoti Nevėžio slėnio biologinę įvairovę, mažinti klimato kaitą. Jos ūkyje dažnai vykdomi parodomieji bandymai diegiant mokslo pasiekimus praktikoje, vyksta lauko dienos, priimami ir laukiami moksleiviai, studentai, ūkininkai. Džiugu, kad ūkininkė, siekdama pagilinti savo žinias, šiuo metu studijuoja doktorantūroje. Ji yra jaunesnioji mokslo darbuotoja Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centre, taip pat siekdama savo žinias perteikti ūkininkams jau daugiau kaip 12 metų dirba VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyboje, yra aktyvi Mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacijos narė. Todėl kviečiu visus palaikyti, gimtojo krašto ir tvaraus žemės ūkio labui dirbantį, o ne kalbantį žmogų.

Politinė reklama bus apmokėta iš LR Liberalų
sąjūdžio rinkiminės sąskaitos. Užs. Nr. 75

Panašios naujienos