Sekmadienį Pirmajai komunijai besiruošiantiems šv. Juozapo parapijos vaikams įteikti maldos rinkinukai su pašventintu kryželiu, ryto ir vakaro maldomis ir laiškeliu, tėveliams, kaip šia dovana naudotis.

70 maldos rinkinukų padovanojo rudenį veiklą Kėdainiuose pradėję Šv. Jono Bosko pasekėjai, įsitraukę į Lietuvos Saleziečio bendradarbio formacijos programą. Taip pat saleziečiai-bendradarbiai užrašė šventiškus sveikinimus sutvirtinamiems parapijos vaikams.

Saleziečiai-bendradarbiai yra šv. Jono Bosko įsteigtas trečiasis (pasauliečių) saleziečių ordinas, kuriam priklausantys katalikų bažnyčios nariai įprasmina savo gyvenimą – siekia šventumo tarnaudami jaunimui ir paprastiems žmonėms. J. Bosko pasekėjai siekia pagilinti ir įprasminti savo krikščionišką tikėjimą bei bendrystę, taip pat labiau pažinti saleziečių šeimą ir jos dvasingumą.