Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) prieš savaitę iš­platino pranešimą apie skubos tvarka teikiamą siūlymą Seimui ir Vy­riausybei, kuriuo siekiama sumažinti finansinę naštą nepasiturintiems gyventojams, kad būtų padidintas valstybės remiamų pajamų dydis, taikomas būsto šildymo išlaidų kompensacijai apskaičiuoti.

Tad ką turėtų žinoti šį kartą paramos už būsto šildymo paslaugas, šaltą ir karštą vandenį siekiantys gyventojai, paprašėme pakomentuoti Kėdainių rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėjos Jūratės Blinstrubaitės.

– Nors šildymo sezonas Kėdainiuose prasidėjo kiek anksčiau – rugsėjo antroje pusėje, gyventojai galėjo į mūsų tarnybos specialistus kreiptis nuo spalio 1 dienos. Pastebime, kad šiuo metu, aidint pranešimams žiniasklaidoje apie drastiškai kylančias šilumos kainas, gyventojai yra sunerimę ir besikreipiančių dėl šildymo kompensacijos srautas yra didelis. Tarp jų nemažai tokių, kurie tikisi, kad susitvarkę reikiamus dokumentus, greičiau užsitikrinsią kompensaciją. Savo ruožtu visiems gyventojams norėčiau priminti, jog ekstremali situacija šalyje yra neatšaukta. Tad nėra būtina fiziškai ateiti ir parašyti prašymą, tai padaryti galima susisiekus su socialiniais darbuotojais pagal savo gyvenamąją vietą ir užpildžius prašymą telefonu.

,,Nepaisant to, ar kreipsitės dabar, ar kitą mėnesį, kompensacija bus apskaičiuota atgaline – mažiausiai dviejų mėnesių data‘‘, – sako socialinės paramos skyriaus vedėja Jūratė Blinstrubaitė.

Taip pat norėčiau nuraminti visus ir pasakyti, kad skubėti tikrai neverta: nepaisant to, ar kreipsitės dabar, ar kitą mėnesį, kompensacija bus apskaičiuota atgaline – mažiausiai dviejų mėnesių data. Pavyzdžiui, jeigu pateiksite prašymą lapkričio mėnesį, prašyme bus pažymėta, kad kompensacija taikoma nuo rugsėjo, – spalio ir lapkričio mėnesiams. Galite kreiptis ir gruodžio mėnesį prašydami taikyti kompensaciją atgaline data: pavyzdžiui, nuo spalio mėnesio.

Neturėtų nuogąstauti ir gyventojai, kurie įsikūrę renovuojamuose namuose. Tuo atveju, jeigu jiems yra nustatyta teisė į būsto šildymo, karšto ir šalto vandens kompensacijas, – yra dengiamas kreditas. Tokie gyventojai yra remiami, tad būgštauti dėl papildomų kaštų ir stabdyti progresyvių dalykų nevertėtų.

Ar galima nuspėti, kiek gyventojų gali kreiptis dėl šildymo kompensacijos šiam sezonui?

– Praėjusių metų pandeminėje, karantino situacijoje būsto šildymo, šalto ir karšto vandens kompensacijomis pasinaudojo daugiau nei 10 procentų Kėdainių krašto gyventojų – 4 131 asmuo. Šiam tikslui panaudojome beveik 407 tūkstančius eurų. Tiesa, 2019 metais gyventojų, kurie naudojosi buvo žymiai daugiau – 4 628 gyventojai.

Šiais metais, AB „Panevėžio energija“ kainas padidinus iki 14 procentų, planuojame, kad į mus gali kreiptis per 5 tūkstančius gyventojų. Tokio srauto galime sulaukti ne vien dėl padidėjusios šildymo kainos. Taip pat šiais metais paramos siekti galės ir darbo prastovose esantys gyventojai: bedarbiai ar dėl tam tikrų aplinkybių turėję iš darbo išeiti asmenys. Taip pat tie žmonės, kurių gyvenime pasikeitimų neįvyko, tačiau išaugus išlaidoms, nepakanka turimų pajamų mokėti už papbrangusį šildymą.

Kokios turėtų būti gyventojų pajamos, kad jie galėtų kreiptis dėl kompensacijos ?

Kėdainių rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėja Jūratė Blinstrubaitė. („Kėdainių mugės“ nuotr.)

–Tikslaus apibrėžimo, nusakančio, kokios turėtų būti dėl šildymo kompensacijų besikreipiančių gyventojų pajamos, nėra. Šios paramos dydis apskaičiuojamas kiek kitaip nei, pavyzdžiui, kai kreipiamasi dėl socialinės pašalpos, kuriai gauti tiksliai nurodoma, kokios turi būti gaunamų pajamų ribos.

Dėl kompensacijos kreiptis patartina tiems gyventojams, kuriems tapo akivaizdu, kad susimokėti už šildymą yra sudėtinga, nes trūksta lėšų pragyventi ar, sumokėjus mokesčius, gali jų nepakakti gyvybinėms reikmėms: maistui ar vaistams.

Susipažinę su pateiktais dokumentais, prieš priimdami sprendimą mūsų specialistai įvertins, ar jūsų prašymas įstatymiškai atitinka keliamus reikalavimus ir ar galite pretenduoti į prašomą paramą.

Kaip yra apskaičiuojamos gyventojų pajamos?

– Kompensacija yra skaičiuojama, atsižvelgiant į tris dalykus: pajamas, turimo būsto plotą ir šildymo išlaidas. Vienam žmogui yra kompensuojama iki 50 kvadratinių metrų ploto. Pavyzdžiui, tuo atveju, jeigu gyventojas deklaruotame standartiniame 36 kvadratinių metrų vieno kambario bute gyvena vienas arba dviese, – tokiems gyventojams bus kompensuojama už visą būsto plotą.

Jeigu gyvenama dviese arba trise: pirmajam kompensuojama už 38 kvadratinius metrus, atrajam – 12 kvadratinių metrų, likusiems šeimos nariams – 10 kvadratinių metrų. Arba tuo atveju, kai gyvena keturių asmenų šeima, kompensuojama už 70 kvadratinių metrų plotą: už viršijamos kvadratūros ploto šildymą tenka sumokėti pilną kainą.

Kokia išlaidų dalis yra kompensuojama?

– Jeigu vienas šeimos narys, iš jo pajamų atimamas 1,5 valstybės remiamų pajamų dydis. Dabar tai yra 192 eurai. Tokiais atvejais gyventojui tenka mokėti 10 proc. susidariusio skirtumo. Pavyzdžiui, gyventojas gauna 360 eurų, tad reikėtų iš šios sumos atimti 192 eurus, tad lieka 168 eurų skirtumas. Nesvarbu, kokio dydžio sąskaitą gaus toks gyventojas, jam neteks mokėti daugiau nei 16,80 eurų, t.y. 10 procentų nuo bendros sumos.

Arba, pavyzdžiui, gavęs 80 eurų sąskaitą už 50 kvadratinių metrų ploto būsto šildymą vasario mėnesį, jo savininkas nuo gautos sumos mokės 16, 80 eurų, – likusi 63,20 eurų suma bus padengta iš savivaldybės biudžeto.

Tuo atveju, jei šeimoje gyvena du arba trys asmenys, valstybės remiamų pajamų dydis bus mažesnis: ne 1,5, o 1 – 128 eurai. Tad nuo bendros sumos kiekvienam gyventojui teks po 128 eurus, tad iš likusios sumos jie mokės tik 10 procentų savo pajamų už šildymą.

Kaip elgtis tuo atveju, jeigu sunku susiskaičiuoti ir kyla abejonių ?

– Paprasčiausias būdas sužinoti, ar priklauso kompensacija – pasinaudoti Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS) www.spis.lt esančia Būsto šildymo išlaidų kompensacijos skaičiuokle. Tai greičiausias būdas įsitikinti, kokio dydžio kompensacija jums priklausytų ir ar priklausytų. Suvedę turimą gyvenamąjį plotą ir pajamas bei šeimos narių skaičių preliminariai įsitikinsite, kokios kompensacijos galite tikėtis. Ši paslauga prieinama visiems, turintiems internetą, be kita ko, ji paranki mūsų senjorams, privengiantiems naudotis elektronine bankininkyste.

Kokiais atvejais, specialistui nusprendus, kad kompensacija nepriklauso, verta pakartotinai dėl jos kreiptis?

– Pavyzdžiui, yra buvę atvejų, kai tame pačiame bute deklaruoti faktiškai negyvenantys vaikai. Tokiu atveju turėtų kreiptis dvi šeimos. Tačiau viena jų gyvena kitur ar tiesiog nenori kreiptis. Tokiais atvejais kompensacija nepriklausytų. Tačiau, netgi gavus neigiamą specialisto išvadą, kad jūsų prašymas neatitinka įstatymo keliamų reikalavimų, gyventojai turi teisę kreiptis į Socialinės paramos teikimo komisiją, kuri yra sudaryta kiekvienoje seniūnijoje, nepriklausomai nuo to, kur žmogus gyvena. Galite pateikti prašymą svarstyti dėl kompensacijos skyrimo išimties tvarka. Nepatogumas gali kilti tik toks, kad ne vienas specialistas nagrinės, kiek pagrįstas šis prašymas, o kolegialiai komisija.

Pasitaiko įvairių atvejų. Tarkime, kai į užsienį išvykę vaikai pamiršta išsideklaruoti savo gyvenamąją vietą, tuo tarpu vienai čia gyvenančiai mamai ar tėvui nepriklauso kompensacija, nes kita šiuo adresu deklaruota šeima dėl jos nesikreipė. Nepaisant ką tik paminėtų aplinkybių, tokiu atveju senoliai turėtų kreiptis.

Noriu atkreipti gyventojų dėmesį, kad turtas dėl esamos ekstremalios situacijos ir karantino, svarstant kompensacijos skyrimą, nėra vertinamas. Tada gali nesijaudinti tie gyventojai, kurie nerimauja, kad, turėdami kelis sodus, dėl šios priežaties negalės gauti kompensacijos.

Kokiais dokumentais pats gyventojas privalo pasirūpinti?

– Pažyma, kurioje patvirtinamos trijų mėnesių pajamos, susijusios su darbo užmokesčiu. Jeigu nesikeičia nei šeimos sudėtis, nei pajamų šaltiniai, pažymų nereikia. Tik tais atvejais, jei yra pasikeitimų darbe arba gimė dar vienas šeimos narys, taip pat ir netekties atveju, mes skaičiuodami įvertiname einamojo mėnesio pajamas pagal pasikeitusias šeimoje aplinkybes.

Pokalbį pradėjome nuo žinios apie SADM siūlomus pakeitimus dėl galimai didinamos būsto šildymo išlaidų kompensacijos gyventojams. Jei Seimas ir Vyriausybė priims šį siūlymą, nutarimas įsigalios nuo 2022 metų sausio 1 dienos. Ar šiuo atveju visi nuo šildymo sezono pradžios dokumentus dėl kompensacijų pateikę gyventojai susilauks didesnės paramos?

– Jeigu pagal SADM siūlymą valstybės teikiama parama bus dvigubinama, automatiškai išaugs ir į ją pretenduojančių gyventojų skaičius.