Lankydamiesi miškuose ar pamiškėse būkite atsargūs, nes prasideda medžioklių su varovais sezonas, kuris tęsis iki sausio 31 d. Tam, kad būtų išvengta galimų nelaimių, medžiotojai ir būrelių vadovai privalo laikytis tam tikrų taisyklių.

Medžioklėje su varovais dalyvaujantys medžiotojai su savimi privalo turėti medžiotojo bilietą, kuriame turi būti žyma apie saugaus elgesio medžioklėje žinių ir praktinių medžiojimo įgūdžių patikrinimo rezultatus, galiojančio leidimo laikyti (nešiotis) ginklą ir ginklo, kuriuo medžioja, pažymėjimus.

Kad būtų užtikrintas saugus elgesys medžioklėje, medžiotojai privalo dėvėti ryškios (oranžinės, geltonos) spalvos viršutinius drabužius arba galvos apdangalus ar liemenes. Varovai privalo dėvėti ryškios (oranžinės, geltonos) spalvos liemenes.

Medžioklėje su varovais netaikomos išimtys ir medžiokliniams šunims: dalyvaujantis šuo turi būti apvelkamas ryškios (oranžinės, geltonos) spalvos liemene arba jam uždedamas ryškios spalvos antkaklis, taip pat šuo gali būti pažymimas kitu ryškios (oranžinės, geltonos) spalvos elementu.

Prieš pradedant medžioti, medžioklės vadovas privalo:

• patikrinti dalyvaujančių medžiotojų bilietus;

• medžioklės lape turi įrašyti medžioklės datą, dalyvaujančių medžiotojų (tarp jų ir savo) vardų pirmąsias raides, pavardes, medžiotojų bilietų numerius;

• pasirūpinti pirmosios pagalbos priemonėmis;

• priminti visiems medžioklėje dalyvaujantiems medžiotojams saugaus elgesio medžioklėje reikalavimus;

• asmenis, turinčius užsienio šalyse išduotus medžiotojo bilietui analogiškus dokumentus, supažindinti su Elninių žvėrių atrankinės medžioklės nuostatų ir Trofėjų apžiūros tvarkos aprašo reikalavimais;

• pranešti visiems dalyvaujantiems medžiotojams, kiek ir kokių žvėrių bei paukščių bus medžiojama ir parodyti šunis, kurie dalyvaus medžioklėje;

• paskirti varovų vadovą, supažindinti jį ir kitus medžioklės dalyvius su medžioklės tvarka, būdu, žvėrių ir paukščių varymo kryptimi, nustatyti rinkimosi vietą, laiką;

• užtikrinti, kad varovai vilkėtų ryškios (oranžinės, geltonos) spalvos liemenes;

• sustabdyti medžioklę esant nepalankioms oro sąlygoms, žmonių judėjimui ar susitelkimui medžioklės vietose, įvykus nelaimingam atsitikimui;

• nedelsiant (nesišalinant iš įvykio vietos) informuoti Aplinkos apsaugos departamentą apie medžioklės metu padarytus Medžioklės taisyklių pažeidimus;

• užtikrinti, kad būtų laikomasi veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimų.

Medžiojant su varovais yra draudžiama:

• organizuoti medžioklę varant tamsiuoju paros metu (praėjus daugiau kaip pusantros valandos po saulės nusileidimo ir likus daugiau kaip pusantros valandos iki saulės patekėjimo);

• medžioti kanopinius žvėris visų dydžių šratais ir grankulkėmis;

• medžioti visus kanopinius žvėris – lygiavamzdžių ginklų šoviniais didesniu kaip 45 m atstumu;

• pasitraukti iš medžioklės vadovo nurodytos vietos, kol vyksta varymas;

• varantiems medžiojamuosius gyvūnus medžiotojams neštis užtaisytus ginklus ir šaudyti į žvėris ir paukščius;

• naudoti lygiavamzdžių medžioklinių ginklų apvaliąsias kulkas ir didesnius kaip 9 milimetrų skersmens šratus.

Laukti pasirodančių medžiojamųjų gyvūnų medžiotojų linijoje leidžiama stovint arba sėdint, o šaudyti – tik stovint, išskyrus atvejį, kai šaunama iš medžioklės bokštelio, kurio kraštai, skirti ginklui atremti, yra ne žemiau nuo žemės paviršiaus kaip žmogaus ūgis.

Apie pastebėtus pažeidimus Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai prašo pranešti tel. 112.

AAD inf. ir nuotr.

Panašios naujienos