Praėjusiais metais užgriuvusi pandemija privertė keisti darbo pobūdį daugelyje sričių, ne išimtis – ir socialinės paramos srityje. Nuotoliniu būdu surinkti ir tvarkyti dokumentus buvo sudėtinga kai kuriems besikreipiantiems dėl paramos ar paslaugų žmonėms. „Tačiau praėjusių metų pabaiga ir šių metų pradžia rodo, kad procesas įsibėgėja. Žmonės, supratę, kad kitaip nebus, padedami skyriaus specialistų, imasi ryžtingai tvarkyti savo reikalus“, – teigia Jūratė Blinstrubaitė, Kėdainių rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėja.

Lėšų – daugiau

Iš savivaldybės biudžeto lėšų piniginės socialinės paramos programai įgyvendinti praėjusiais metais buvo skirta 30 tūkst. eurų daugiau nei 2019 ir 2018 m. – 193,4 tūkst. eurų.  „Taip atsitiko todėl, kad programoje atsirado nauja priemonė – parama šeimoms, susilaukusioms kūdikio Lietuvos Respublikos teritorijoje ir gyvenančioms Kėdainių rajono savivaldybėje. Joms, šalia teisės aktais nustatytų išmokų, buvo mokama vienkartinė išmoka – 100 eurų“, – paaiškino Socialinės paramos skyriaus vedėja.

Šia parama pasinaudojo 261 šeima, taigi, tiek kūdikių buvo užregistruoti kaip nauji Kėdainių rajono gyventojai. Šiais metais priemonė turėtų būti tęsiama, paraiškos iš šeimų jau priimamos. Lėšas jai dar turi patvirtinti rajono savivaldybės taryba, vasario 26 dieną svarstysianti ir tvirtinsianti šių metų rajono biudžetą.

Surinkti dokumentus – sudėtingiau

2020 metais mažesniam skaičiui šeimų skirta vienkartinė parama išimties atvejais (dėl ligos, skurdo, nenumatytais atvejais). Ši parama skirta 39 šeimoms arba vieniems gyvenantiems asmenims, iš viso jai panaudota 6,6 tūkst. eurų. 2019 m. vienkartinę paramą gavo 55 šeimos, 2018 m. – 48. „Manau, kad pernai pakišo koją epidemiologinė situacija. Nors rengėme nuotolinius posėdžius ir elektroniniu būdu siuntėme dokumentus, dėl karantino daliai žmonių dokumentus buvo sudėtinga surinkti. Ypač ligos atveju, kuomet reikalingi vaistų poreikį patvirtinantys medicininiai išrašai“, – mano pašnekovė.

Vienkartinę paramą gaisro atveju praėjusiais metais gavo 7 šeimos, tam iš viso panaudota 5,4 tūkst. eurų, panašiai kaip ir ankstesniais metais.

Pritaikė du būstus

„2020 metais sunkiai, bet tęsėme aplinkos ir būsto pritaikymo neįgaliesiems programą. Keitėsi įstatymai, pandemija sunkino darbą ir buvo abejonių, kaip saugiai tai organizuoti. Vis dėlto pavyko pritaikyti du būstus, trimis mažiau nei 2019 metais. Tiesa, 2020 m. turėjome vieną šimtametę senolę, kuri buvo pateikusi prašymą būsto pritaikymui, tačiau mirė. Išleidome 27,7 tūkst. eurų, įskaitant valstybės biudžeto lėšas. Lėšų panaudota daugiau nei 2019 m., nes viename būste buvo įrengiamas keltuvas. Keltuvas paruoštas, jį reikia pastatyti, nes paslaugos teikėjui darbus vėlgi pristabdė sugriežtinto karantino reikalavimai. Tačiau turime garantinį raštą su įsipareigojimais atlikti darbus iki galo“, – sakė J. Blinstrubaitė.

Kėdainiečiai senjorai ir neįgalieji taip pat naudojasi pirties paslauga – vidutiniškai 200 žmonių per mėnesį. Pirties paslaugai apmokėti praėjusiais metais išleista 9,1 tūkst. eurų.

Pavėžėjimas – reikalinga paslauga

Iš savivaldybės biudžeto taip pat teikiama pavėžėjimo iki hemodializės atlikimo vietos paslauga. 2020 m. ši paslauga suteikta 30 asmenų, panaudota 50 tūkst. eurų. Paslauga pabrango dėl epidemiologinės situacijos: reikėjo daugiau maršrutų, papildomų išlaidų dezinfekcijai ir saugos priemonėms.

Kita labai reikalinga ir populiari paslauga, teikiama iš savivaldybės biudžeto – neįgalių asmenų pavežimas iki gydymo įstaigų, esančių ne Kėdainių rajone. „Turime du teikėjus: Kėdainių rajono neįgaliųjų draugiją ir Kėdainių rajono paraplegikų asociaciją. Nors dalis paslaugų buvo neteikiama karantino metu, pernai tokia paslauga vis tik pasinaudojo 651 asmuo, išleista beveik 22 tūkst. eurų. Poreikis yra nemažas, ne visi gali nuvykti visuomeniniu transportu. Todėl visada prašome gyventojų užsiregistruoti iš anksto“, – kalbėjo Socialinės paramos skyriaus vedėja.

Ieško pajamų šaltinio

Piniginę socialinę paramą kraštiečiai gavo ir LR įstatymų nustatytais atvejais. Socialinės paramos skyriaus duomenimis, 2020 m. socialinė pašalpa buvo skirta 1 940 asmenų, per mėnesį vidutiniškai apie 938 asmenims. Socialinei pašalpai išmokėti buvo priskaičiuota 893,3 tūkst. eurų. 2019 m. socialinę pašalpą gavo žymiai daugiau – 2 148 asmenys, per mėnesį vidutiniškai 1 221 žmogus. Priskaičiuota išmokėti 968,6 tūkst. eurų.

„Lėmė tai, kad atsirado nauja išmoka, kurią mokėjo Užimtumo tarnyba – darbo paieškos išmoka. Ji didesnė nei maksimalus socialinės pašalpos dydis, kuris pernai buvo 137,50 euro per mėnesį, o šiemet mokėsime 140,8 euro. Žiūrint statistiškai, matyti, kad liepą–gruodį pašalpos gavėjų skaičius pastebimai mažėjo“, – analizavo duomenis J. Blinstrubaitė.

Iki praėjusių metų birželio mėnesio socialinę pašalpą gaudavo daugiau kaip 1 000 kraštiečių per mėnesį, o nuo liepos šis skaičius svyruoja tarp 600–800 gavėjų. Tačiau pastebėta, kad nuo 2021 metų sausio į Socialinės paramos skyrių dėl socialinės pašalpos vėl kreipiasi daugiau žmonių.

Pasak Socialinės paramos skyriaus vedėjos Jūratės Blinstrubaitės, nuo sausio mėnesio į skyrių dėl socialinės pašalpos vėl kreipiasi daugiau žmonių.

Didėjant pajamoms – mažiau kompensacijų

Palyginti su 2019 metais, pernai beveik 500 mažiau kraštiečių gavo kompensacijas būsto šildymui, šaltam ir karštam vandeniui. Jas pernai gavo  4 131 asmuo, o šių kompensacijų išlaidoms padengti panaudota 407,1 tūkst. eurų. Pasak J. Blinstrubaitės, kompensacijų  gavėjų skaičiaus mažėjimą lėmė tai, kad didėjo žmonių pajamos (darbo paieškos išmokos skyrimas antrąjį praėjusių metų pusmetį, senatvės pensijos išmokos didėjimas), o šildymo kaina mažėjo.

„Taip pat mokame tikslines kompensacijas asmenims, kuriems yra nustatyti specialieji poreikiai arba slaugos poreikiai. 2020 m. jas gavo 1 457 gavėjai, panaudota 2 mln. 683 tūkst. eurų“, – informavo Socialinės paramos skyriaus vedėja.

Socialinė parama mokiniams

Praėjusiais metais skirta daugiau paramos mokiniams: socialinę paramą gavo 1 343 mokiniai (2019 m. – 1 191), tam panaudota 495,4 tūkst. eurų valstybės biudžeto lėšų (2019 m. – 267 tūkst. eurų). Pasak J. Blinstrubaitės, mokinių skaičiaus ir lėšų didėjimas yra susijęs su paramų ribų didėjimu, nes atsirado teisė į paramą asmenims su didesnėmis pajamomis ir galimybė savivaldybei taikyti išimtis. 2020 m. mokinio reikmenimis aprūpinti 1 302 mokiniai – 48 daugiau nei 2019-aisiais, tam panaudota 101,6 tūkst. eurų valstybės biudžeto lėšų, 6,3 tūkst. eurų daugiau nei užpernai. Išlaidų mokinio reikmėms didėjimą lėmė skirtos išmokos didėjimas.

Parama gimus ir mirus

Tuo tarpu mažėjantį gimstamumą atspindi išmokų vaikams, mokamų vadovaujantis Išmokų vaikams įstatymu, statistika. Šių išmokų (vienkartinė išmoka gimus vaikui, globos (rūpybos) išmoka, vadinamieji vaiko pinigai ir kt.) praėjusiais metais skirta 8 912 gavėjų, užpernai – 9 211, 2018 m. – 9 278. Tiesa, augant išmokų dydžiams, panaudojama didesnė suma. Pernai išmokoms vaikams panaudota 8 mln. 348 tūkst. eurų, užpernai – 6 mln. 795 tūkst. eurų, 2018 m. – 4 mln. 592 tūkst.

„Mokėjome paramą ir mirties atveju, 2020 metais ją skyrėme iš viso 883 asmenims (2019 m. – 744), tam panaudota 275,6 tūkst. eurų (užpernai – 226,2 tūkst. eurų)“, – pridūrė Socialinės paramos skyriaus vedėja.

Nukreipė į globos įstaigas

Praėjusiais metais stacionariose socialinės globos įstaigose apsigyveno 32 kraštiečiai, teikę prašymus savivaldybės Socialinės paramos skyriui.

Iš viso per 2020 metus skyrius gavo 46 prašymus. Dalis eilėje laukiančių žmonių, kuriems yra nustatytas socialinių paslaugų poreikis, tačiau kurie gali gyventi savarankiškai, nukreipti į praėjusiais metais atidarytus Savarankiško gyvenimo namus Josvainių socialiniame ir ugdymo centre.

Praėjusiais metais Socialinės paramos skyrius surinko ir Neįgaliųjų reikalų departamentui perdavė 17 asmenų dokumentus dėl apgyvendinimo ne savivaldybės pavaldumo globos įstaigose. Apgyvendinti buvo 15 žmonių.

Eilė netrumpėja

Pavasario karantino metu praktiškai buvo sustojęs socialinio būsto nuomos procesas. Prieš išsinuomodami socialinį būstą, eilėje esantys žmonės turi patys deklaruoti pajamas ir turtą. Todėl pavasarį, užklupus pandemijai, žmonės tiesiog laukė, ne visi skubėjo ir galėjo tvarkytis dokumentus, pažymas elektroniniu būdu. „Vasarą procesas pastebimai paspartėjo, o šiemet per sausio mėnesį išnuomojome jau du butus. Manau, žmonės suvokė, kad kitaip nebus, ir jie ėmėsi veiksmų“, – sakė J. Blinstrubaitė.

Per 2020 m. išnuomota 12 būstų, kai 2019 ir 2018 m. po 35 būstus. Eilėje pernai laukė 135 šeimos arba asmenys, turintys teisę ir norintys išsinuomoti būstą.

About The Author

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.