Kėdainiuose lankėsi tarptautinės Rotary organizacijos Skandinavijos šalių apygardų ir klubų vadovės. Tai pirmas per 24 metus tokio aukšto rango tarptautinės Rotary organizacijos pareigūnų vizitas mūsų krašte.

Į Kėdainius atvyko Rotary Švedijos apygardos valdytoja bei šešių Rotary klubų iš Danijos, Švedijos, Norvegijos ir Suomijos prezidentės. Viešnias lydėjo Rotary Lietuvos apygardos atstovė (2021-2022 m. generalinė sekretorė) Edita Katinaitė-Kalčiūnienė.

Taip mums buvo parodytas išskirtinis dėmesys. Visą delegaciją sudarė moterys, nors mes buvome įpratę, kad atvyksta vyrai, kaip dažniausiai lankydavosi Rotary Danijos apygardos valdytojai.

Viešnios domėjosi mūsų klubo labdaringa veikla ir tiesiogiai Skandinavijos klubų suteikta labdara slaugomiems neįgaliems mūsų rajono žmonėms. Taip pat jas domino, kaip Lietuvoje ir mūsų rajono įstaigose rūpinamasi senelių ir neįgaliųjų priežiūra, kaip jie adaptuojasi priežiūros įstaigoje, kaip jiems sudaromas palankus psichologinis klimatas.

Dėl laiko stokos, aplankėme tik vieną iš penkių Kėdainių rajono gydymo ir slaugos bei senelių priežiūros įstaigų, kurias pasiekė minėta Rotary klubų parama.

Kadangi pakeliui iš Vilniaus yra Šėta, pasirinkome Šėtos socialinį ugdymo centrą. Įstaigos direktorė Eleonora Ramonienė ir kitos darbuotojos paaiškino savo darbo specifiką, padiskutavo, kaip dirba analogiškos įstaigos Skandinavijos šalyse, pasidalijo patirtimi. Kelios valandos prabėgo greitai, tačiau vis dėlto suradome laiko aprodyti Kėdainių senamiestį, kuris sužavėjo viešnias. Po to pagal Rotary klubų tradiciją papietavome ir dalijomės savo klubų veiklos pasiekimais.

Priminsiu, kad 2021 metais Kėdainių Rotary klubas, gavęs iš Skandinavijos klubų 50 komplektų medicininių čiužinių su kompresoriais nuo pragulų, juos perdavė rajono gydymo ir slaugos bei neįgaliųjų priežiūros paslaugas teikiančioms įstaigoms. Tuo rūpinosi tuometis klubo prezidentas Vygandas Valiukevičius, aktyviai ieškojęs ryšių su Europos klubais.

Šis susitikimas yra bendro Kėdainių ir Skandinavijos šalių klubų projekto tąsa. Todėl sutarėme, kad ir toliau bendradarbiausime su tarptautiniu Stokholmo Rotary klubu bei Norvegijos ir Danijos klubais, kurie turi ilgametę patirtį labdaringoje veikloje socialiniams projektams vystyti.

Tarptautinės Rotary organizacijos Lietuvos apygardos Kėdainių klubo prezidentas Vytautas Kundrotas