Lietuvoje daugėja produktų, kurių puiki kokybė pripažinta Europos mastu. Saugomos geografinės nuorodos ženklu nuo šiol bus žymimas ir Nijolės Šakočienės šeimos kepamas šakotis.

Šakočiai Skaistgirių kaimo (Kėdainių r.) šeimos ūkyje gaminami jau šimtmetį. Kepėjų prosenelė receptą gavo iš savo parapijos bažnyčios klebono šeimininkės. Per ilgą laiką gaminys buvo patobulintas ir įgavo specifinių požymių. Žinios apie šio šakočio gamybos būdą ir su juo susiję praktiniai įgūdžiai buvo perduodami iš kartos į kartą.

Išskirtinė šio šakočio gamybos proceso savybė – miltų užplikymas ir tešlos brandinimas. Visame gamybos procese naudojamos tik tradicinės, natūralios žaliavos, lemiančios šio produkto kokybę ir skonį.

Iki 1997 m. Nijolės Šakočienės šeimos šakotis buvo gaminamas ir parduodamas tik pagal užsakymus, vėliau juo pradėta prekiauti ir kitais būdais. Tai – šeimos verslas, neperžengęs savo ūkio ribų.

Dabar Lietuva turi jau 10 maisto produktų ir 8 alkoholinius gėrimus, ženklinamus visoje Europoje atpažįstamais ir vertinamais kokybės ženklais: saugomos kilmės vietos nuorodos (SKVN), saugomos geografinės nuorodos (SGN) ir garantuoto tradicinio gaminio (GTG).

Saugomų geografinių nuorodų sistema Europos Sąjungoje sukurta siekiant padėti su geografine vietove siejamų produktų gamintojams užtikrinti deramą atlygį už jų gaminius, taip pat ir pavadinimų, kaip intelektinės nuosavybės teisės, apsaugą ES teritorijoje. Produktų ženklinimas yra naudingas ir vartotojams, nes jie informuojami apie išskirtinius produktus.

Žemės ūkio ministerija kviečia maisto ir gėrimų gamintojus aktyviau teikti paraiškas produktų pavadinimams registruoti ES saugomų geografinių nuorodų sistemoje.

Parengta pagal Žemės ūkio ministerijos inf.

Panašios naujienos