Sausio 6-ąją katalikų bažnyčiose minima Trijų Karalių (Kristaus apsireiškimo) iškilmė, kuri žymi kalėdinio laikotarpio pabaigą. Ta proga bažnyčiose aukojamos šventosios mišios, o namuose nupuošiamos kalėdinės eglutės.

Evangelijoje pagal Matą aprašoma, kaip karaliaus Erodo laikais, Jeruzalėje užgimus kūdikėliui Jėzui, trys Rytų šalių išminčiai, labiau žinomi karalių Kasparo, Melchioro ir Baltazaro vardais, ėjo į Betliejų pagarbinti Dievo sūnaus ir atnešė jam dovanų – smilkalų, simbolizuojančių šventumą, išmintį ir dieviškąją palaimą, mirą, skirtą ligoms, žaizdoms gydyti ir kūnams balzamuoti, bei aukso, simbolizuojančio garbę, turtus ir galią.

Bažnyčioje iki šių laikų išliko tradicija Trijų Karalių iškilmėje šventinti auksą, smilkalus ir kreidą, kuria tikintieji paženklina savo namų duris, ant staktos užrašydami Trijų Karalių vardų pirmąsias raides, o prieš kiekvieną jų ir po kryželį (+K+M+B), taip parodydami, kad priima Viešpatį į savo namus ir prašo Dievo apsaugos.

Šv. Juozapo bažnyčioje mišias aukojęs kun. Mindaugas Alekna kvietė tikinčiuosius savo gyvenimu liudyti Kristų, patikėti jam visus savo rūpesčius, dėkoti už gaunamas malones, gyventi taip, kad atėję Trys Karaliai atrastų Dievą kiekvieno mūsų širdyse ir kiekvienuose namuose.

„Tegul Viešpaties pagalba lydi jus visus ateinančius metus, tegul apgaubia savo malonėmis“, – suteikdamas palaiminimą kalbėjo dvasininkas.

Po mišių žmonės ėmė po gabalėlį pašventintos kreidos ir skubėjo į namus pažymėti ja savo namo ar buto duris. Anksčiau dar buvo tradicija, kad bitininkai ta kreida apibrėždavo ratą aplink kiekvieną avilį, kad vasarą bitės nepastebėto spiečiaus neišleistų.

Kai kuriuose miestuose ir net kaimuose šiandien yra organizuojamos Trijų Karalių eisenos. Pasibaigus kalėdinėms šventėms, Lietuvoje įprasta nupuošti eglutes.

„Kėdainių mugės“ inf.