18 val. Šv. Jurgio ir Šv. Juozapo bažnyčiose:

Didįjį ketvirtadienį – Kristaus paskutinės vakarienės mišios.

Didįjį penktadienį – Jėzaus kančios pamaldos. Bus renkamos aukos šventajai Žemei palaikyti. Galima gauti visuotinius atlaidus už Kryžiaus pagarbinimą.

Didijį šeštadienį – Velyknakčio pamaldos. Bus šventinama ugnis ir vanduo. Už krikšto pažadų atnaujinimą pelnomi atlaidai. Prašoma atsinešti krikšto žvakes.

Visas šias tris dienas Šv. Juozapo bažnyčioje nuo 8 iki 9 val. bus klausomasi išpažinčių ir teikiama šv. Komunija.

Dvasininkai ragina Didįjį penktadienį laikytis pasninko.

Parengta pagal parapijų inf.

Panašios naujienos