Birželio 19-ąją Josvainių Visų Šventųjų bažnyčioje bus pristatoma žymių lietuvių išeivių – A. Stankevičiaus ir H. Nagio kantata ,,Kryžių ir rūpintojėlių Lietuva“. Renginys skirtas Gedulo ir vilties dienai paminėti.

12.30 val. bažnyčioje bus aukojamos šv. mišios, po jų, apie 14 val., suskambės kantata – aukšto lygio meninis kūrinys, skirtas dainuoti-giedoti solo ir ansambliams, pritariant muzikos instrumentams.

Religiniais ir tautiniais motyvais paremta kantata „Kryžių ir rūpintojėlių Lietuva“ buvo sukurta ir skirta Lietuvos krikšto 600 metų jubiliejui. Pirmą kartą ji atlikta 1987 m. gegužės 23 d. Šv. Kazimiero parapijos šventovėje Monrealyje, Kanadoje. Tąsyk Monrealio ir Ontario jungtiniam chorui bei solistams talkino 18-os muzikantų orkestras ir vargonai, dirigavo pats autorius, kompozitorius Aleksandras Stankevičius. Poetiškai jautrų ir komponavimui tinkamą tekstą parašė poetas, kritikas, publicistas, filologijos daktaras Henrikas Nagys. Beje, šis išeivijos atstovas yra susijęs ir su Kėdainiais, mat čia jis 1940 metais baigė gimnaziją, čia formavosi jo estetinės pažiūros, poetinė branda susijusi su pirmaisiais vertimais iš vokiečių kalbos ir gimnazijos mokytojo J. Paukštelio pamokomis. Į Monrealį jis persikėlė 1949 metais.

Prieš dvejus metus, minint H. Nagio gimimo 100-ąsias metines, kantata „Kryžių ir rūpintojėlių Lietuva“ buvo pristatyta Kaune ir Kauno rajone, o šįkart kantata suskambės Josvainiuose.

Dalyvaus Babtų kultūros centro moterų choras „Gynia“ (vad. D. Šakalienė), Marijampolės mišrus choras „Suvalkija“ (vad. V. Junevičienė), Domeikavos mišrus choras „Versmė“ (vad. R. Endriukaitienė), solistai: A. Mykolaitytė, D. Nemura, L. Nemura ir R. Romansevičius, bei kviestiniai atlikėjai: R. Ramašauskaitė (smuikas) ir V. Niedvaras (birbynė). Koncertmeisterė – A. Pranculytė–Jončienė.

Įėjimas nemokamas. Renginį organizuoja Josvainių bendruomenės centras.