Rugsėjo 26 dieną sukanka 65 metai nuo Dievo tarnaitės Adelės Dirsytės, mokytojos, ateitininkės, Sibiro lagerių kankinės, žūties Chabarovsko lageryje (1955 m.). Šėtos gimnazija šią datą rengiasi paminėti kartu su savo bendraminčiais Kėdainių jaunimo centru „Tiltai“, Šėtos parapija.

Pleneras ir prisiminimai – tėviškėje

Rugsėjo pradžioje Kėdainių jaunimo centro „Tiltai“ projekto „Lobio paieškos: ieškok, atrask, dalinkis“ dalyviai iš miesto bei rajono mokyklų Adelės Dirsytės gimtinėje Promislavos vienkiemyje surengė plenerą.

Mokiniai piešė Adelės tėviškę, Šėtos gimnazijos tikybos vyr. mokytoja Lina Vaicekauskaitė papasakojo apie Dievo tarnaitės veiklą. Adelės giminaitė Irena Liubkevičienė pasidalijo prisiminimais apie gyvenimą Promislavoje, Adelės vaikystę, praleistą gausioje ūkininkų Antano ir Agotos Dirsių šeimoje.

I. Liubkevičienė, nors ir garbaus amžiaus, vasaras leidžia Promislavoje, prižiūri sodybą, padedama Šėtos seniūnijos darbuotojų. Ji sutinka piligrimus, kurie sodyboje apsilanko dažnai, ypač dabar, kai yra pastatyti kelio ženklai su nuoroda į Adelės tėviškę.

„Beveik kasdien sulaukiu lankytojų, – pasakojo I. Liubkevičienė. – Jie atvažiuoja grupelėmis ir pavieniui, domisi Adele. Man didelis džiaugsmas papasakoti apie ją, parodyti jos vaikščiotus takus, nors ir nebėra jos gimtojo namo. Bet sutvarkyta aplinka, atkasti namo pamatai, šulinys, pastatytas koplytstulpis įamžina jos tėviškę.“

Plenero dalyviai. Centre – Irena Liubkevičienė, Adelės Dirsytės giminaitė

Žavi stiprybė ir drąsa

Plenero dalyvės nuoširdžiai triūsė kelias valandas, o joms padėjo mokytojos. Goda Pravackaitė, Šviesiosios gimnazijos I c klasės mokinė, nupiešė klojimą, kuris vienintelis išliko šioje sodyboje. „Apie Adelę Dirsytę žinojau, kad ji yra tremtinė, išleido maldų knygą. Apie ją mums pasakojo mokytoja Zita Kairaitytė. Mane žavi Adelės drąsa, ji nepasidavė nevilčiai ir priespaudai, meldėsi su kitomis kankinėmis, jas įkvėpdavo“, – sakė mergina.  

Aleksandra Gudauskaitė, „Aušros“ progimnazijos 7c klasės ir Dailės mokyklos mokinė, savo mokykloje su dailės mokytoja metodininke Marija Burneikiene piešė atvirukus su maldelėmis praeitų metų konferencijai „Aušros“ progimnazijoje. „Norėjau pabūti Adelės tėviškėje. Skaičiau jos maldeles knygelėje „Marija, gelbėk mus“. Žinau, kad ji buvo tremtinė, mokytoja. Čia man patinka gamta, nuotaika“, – pasakojo moksleivė.   

„Tiltai“ sujungė praeitį ir dabartį

Jaunimo centro „Tiltai“ vadovė vadovė, katechetė, „Aušros“ progimnazijos tikybos mokytoja metodininkė Zita Kairaitytė pasidalijo mintimis apie organizacijos veiklą:

„Mūsų organizacija kasmet vykdo įvairius projektus, skirtus jaunimo krikščioniškųjų vertybių ugdymui. Veikloje dalyvauja Šėtos, Josvainių, Akademijos gimnazijų, „Aušros“ progimnazijos, Dotnuvos pagrindinės mokyklos mokiniai ir jų tikybos mokytojai. Organizuojame vasaros stovyklas, išvykas, konferencijas. Bendradarbiaujame su Tiberiados broliais, mums padeda Kėdainių kunigai, ypač Kėdainių dekanas kunigas Norbertas Martinkus, kunigas vikaras, salezietis Martynas Povilaitis SC. Šiemet rengėme išvykas į KAIROS rekolekcijas Palemone, kuriose mokiniai suvokė, ką reiškia Dievui skirtas laikas be išmaniųjų įrenginių ir net laikrodžių, Šiluvos atlaidus, Palaimintojo Jurgio Matulaičio tėviškę Marijampolės rajone.“  

Projektas  „Lobio paieškos: ieškok, atrask, dalinkis“, finansuojamas Kėdainių rajono savivaldybės, yra skirtas gilesniam susipažinimui su Dievo tarnaitės Adelės Dirsytės veikla ir kankinyste, perteikiant  savo patirtį dailės darbuose, jaunimo savęs ir gimtojo krašto pažinimui.  Mokinių kūriniai bus eksponuojami dalyvaujančiose mokyklose, bažnyčiose. Piešiniai bus išleisti kaip kalendorius. Tokiu būdu mokinių darbai išliks kaip Adelės Dirsytės atminimas.

„Noriu Jūsų tvirtų, pastovių begaliniame nepastovume. Aukite savo dvasia.“ Adelė Dirsytė (1909–1955)

Ciklas „Dausos“

O Šėtos gimnazijos mokiniai, vadovaujami dailės vyr.  mokytojos Gintarės Boreišienės, savo kūrinius piešė dailės kabinete gimnazijoje. Jie jau dalyvavo plenere Adelės Dirsytės tėviškėje, buvo parengę ir tapybos darbų parodą, todėl pasiliko gimnazijoje ir darbus šį kartą kūrė grafikos technika.

Dailės mokytoja Gintarė Boreišienė džiaugiasi mokinių darbais: „Kuriame darbų ciklą „Dausos“. Mokiniai rinkosi piešti atskirus A. Dirsytės tėviškės elementus – medžius, duris, koplytstulpį, šulinį. Visus piešinius vienija sklandantys debesys, kaip dausų simbolis, kai kurie raudoni kaip kančia. Piešė Dominyka Ragaišytė, Austė Gumbelevičiūtė, Radvilė Bikelytė, Miglė Dailydėnaitė ir kitos mokinės. Grafikos darbus papildys maldelių žodžiai, juos įrėminsime ir kartu su kitų mokyklų mokinių darbais eksponuosime gimnazijoje, seniūnijoje, Adelės Dirsytės mirties metinių paminėjimo renginyje Promislavoje.“

Šėtos parapijos klebonas kunigas Robertas Skrinskas kviečia tikinčiuosius rugsėjo 27-ąją 12 val. dalyvauti šv. Mišiose Šėtos Švč. Trejybės bažnyčioje ir po mišių atvykti į Promislavą.

Populiarinti – svarbu

Šėtos gimnazijos vyresnioji tikybos mokytoja Lina Vaicekauskaitė vadovauja Adelės Dirsytės tikybos kabinetui gimnazijoje ir populiarina jos asmenybę bei veiklą. Adelė buvo Šėtos progimnazijos mokinė 1919–1924 metais, čia jos veiklos ištakos. L. Vaicekauskaitė inicijavo  projektą „Lobio paieškos: ieškok, atrask, dalinkis“, yra jo idėjos autorė ir dalyvė.

Šėtos parapijos klebonas kunigas Robertas Skrinskas kviečia tikinčiuosius rugsėjo 27-ąją 12 val. dalyvauti šv. Mišiose Šėtos Švč. Trejybės bažnyčioje ir po mišių atvykti į Promislavą. Čia, Adelės gimtinėje, kalbėsimės apie Adelės gyvenimo kelią, pagerbsime jos atminimą, dalyvausime suneštinėje agapėje. Dalyvaus ateitininkas, poetas, kapelionas, kunigas Nerijus Pipiras, kuris yra vicepostulatorius Adelės Dirsytės byloje Vatikane ir rūpinasi jos paskelbimo Palaimintąja reikalais. Promislavos klojime veiks mokinių darbų, sukurtų šių metų plenere, paroda.

Antanida Likšienė

(Asmeninio archyvo nuotr.)

Panašios naujienos